Wie is er bang voor Yin en Yang

In het Taoïsme vormen de twee evenwaardige begrippen Yin en Yang een eenheid. Gevangen in een cirkel zijn ze als twee druppels met schijnbaar tegengestelde waarden. Men zegt in de Taoïstische  filosofie: evenwaardig en niet gelijkwaardig. Heet een kan niet zonder het ander, daarom is het ook geen werkelijke dualiteit. In het kader van Transgender…

Read More