In het Taoïsme vormen de twee evenwaardige begrippen Yin en Yang een eenheid. Gevangen in een cirkel zijn ze als twee druppels met schijnbaar tegengestelde waarden. Men zegt in de Taoïstische  filosofie: evenwaardig en niet gelijkwaardig. Heet een kan niet zonder het ander, daarom is het ook geen werkelijke dualiteit.

In het kader van Transgender issues is dit interessant. Transgenders ervaren tenslotte dat het andere geslacht, hun ware identiteit, gevangen zit in het tegenovergestelde lichaam. Zie ook mijn gedicht Binnenstebuiten, waar ik dit gevoel beschrijf. Het Yin en yang principe is geen dualiteit. Het symboliseert de eenheid van klaarblijkelijk tegengestelden, maar het verenigt zich in het principe van de Tao of Dao (道).

Als we kijken naar de eerste letter van het Hebreeuwse Alfabet, de Alef (aleph), is dit een letter die de verwantschap met Yin en Yang heeft. Het is de eerste, klankloze, letter, met de cijferwaarde 1. Trekken we de letter uit elkaar dan valt deze uiteen in twee Yod’s en een Wav, tezamen vormen ze de waarde 26, de waarde van de Naam van G’d. We zien twee zich aan elkaar spiegelende druppels, als in Yin en Yang, met daartussen de Wav, die de mens symboliseert.

Wat de wijzen leren

Yin en Yang  zijn twee helften die tezamen de heelheid completeren. Yin en Yang zijn tevens het uitgangspunt van verandering. Als iets ‘heel’ is, is het per definitie onveranderlijk en compleet. Als je dus iets in twee helften verdeelt, in yin en yang, frustreert dat het equilibrium (evenwicht) van heelheid. Het zet de twee helften aan elkaar met alle kracht te zoeken ten einde met elkaar in harmonie te geraken.

Onze ‘moderne wereld is verstrikt in het doolhof van het dualisme. De moderne tijd leert ons dat het  dualisme, ontstaan vanuit het dogmatische fundamentalistische wereldbeeld uiteen valt in talloze splinters. Gender issues laten ons zien dat dit hokjesdenken zijn grip op de werkelijkheid verliest. Yin en Yang zijn nimmer exponenten geweest in het Taoïstisch wereldbeeld, maar expressies van veelzijdigheid binnen een absolute eenheid. Het dualistisch wereldbeeld valt uiteen en dit proces laat zien geen puzzelstukjes zijn, maar facetten van een schitterende diamant. Geen enkel mens past meer in een hokje; terecht want een mens is bedoeld om vrij te zijn.

Zo boven, zo beneden

In een holistisch wereldbeeld zijn uitersten geen tegenstellingen, maar uitingen. Zonder pijn is er geen genot, zonder ziekte geen genezing, zonder stilstand geen achteruitgang, zonder tranen geen vreugde, zonder leegte geen volheid. Een boom groeit zo hoog als haar wortels diep zijn. En ‘Kracht openbaart zich in zwakheid’.

Wu Wei

Wu Wei is een Taoïstische term Het kan vertaald worden als ‘niet-doen’. Alhoewel Wu Wei niet zo’n uitstraling heft als ‘verlichting’, is het een geliefd woord onder Zen beoefenaars, het is alom geliefd bij Tai Qi en Qigong beoefenaars.

Wu Wei is niet moeilijk te begrijpen, maar je kunt het niet cultiveren als je het niet begrijpt.

Het Chinese karakter “wei” betekent beweging zonder doel, of iets niet doen. Het woord ‘wu’ betekent ‘niet’, ‘geen’ of ‘zonder’. De samenvoeging van de woorden tot Wu Wei betekent zonder actie of niet doen. Wu Wei is moeilijk te begrijpen voor mensen die een dualistische wereldbeeld hebben, omdat het een Taoïstisch en Chinees concept is. Het betekent niet: ‘niet doen’ of ‘doe het niet’. In feite kan het worden uitgelegd als iets wat zo natuurlijk dat het zonder inspanning kan worden gedaan, of dat het lijkt alsof je het niet doet.

陰陽 (Yin Yang)

Als je met je hart nadenkt, weet je dat je geen sterren kan onderscheiden als er geen inktzwarte hemel is. Principes kunnen niet zonder elkaar, omdat ze met elkaar zijn. Hieronder volgt een opsomming van Yin/Yang eigenschappen.

Yin Yang
Beneden boven
koud warm
water vuur
vrouwelijk mannelijk
maan zon
zwart wit
donker licht
passief actief
haat liefde
stilte beweging

We zien het ook aan de menselijke hersenhelften. De rechterhersenhelft stuurt de linker aan en de linker de rechter. Rechtshandigen met actieve linkerhersenhelft zijn technisch, met de handen (exact) of met wiskundige zaken (wetenschap, programmeren). Mesnen met een actieve rechterhersenhelft kenmerken zich door creativiteit (zang, dans, muziek, schilderen etc. Maar zonder de linker- of rechterzijde zijn we uit balans.

Spiritueel en fysiek

Een mens die alleen fysiek leeft: (sporten, eten, seks, werken) maar geen aandacht heeft voor het emotionele en spirituele is ook uit balans. Een mens die alleen het zichtbare ziet is blind, een mens die alleen het spirituele ziet wordt een zwever. Alleen vriendschappen en geen seks maakt een mens tot een leeg vat, alhoewel ook ook agenders zijn die een weerstand hebben tegen lichamelijkheid en dat moeten we ook accepteren. Het een kan niet zonder het ander. Dat is het principen van 陰陽 – Yin Yang. Maar dit is alleen nog maar een buitenkant. Wie naast inspanning geen Wu Wei leert, wie naast fysiek niet spiritueel is, wie het vuur heeft, maar geen water, of aarde en hemel is uit balans. We alleen benden is en niet boven is ontworteld.

De essentie van Yin en Yang

I Ching neemt de werkelijkheid waar (Tao) als een voortgaand proces, zich herhalend in stijgen en dalen van de twee archetypische uitersten, yin and yang. Alles verenigt zich in het kosmische proces. Daarom is de aard van het zijn (Tao) een cyclische, ononderbroken beweging. Yin en Yang zijn daarom elementen van verandering. Als zij vernietigd zouden worden, zou er niets meer over zijn waardoor de werkelijkheid voortgang zou hebben, en zonder verandering zou het hele bestaan ophouden te bestaan.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.