© Afbeelding door Morna Brighid  2017

Knuffelen

Ik ben een vrouw, innerlijk, uiterlijk in wording, maar altijd en eeuwig is mijn grootste behoefte: knuffelen! Ik kan niet zonder een omhelzing, een aanraking, lieve woorden, mijn hand die wordt vastgehouden, een vriendin die mij omhelst. Seks is belangrijk, echt. Ik zei het laatst tegen mijn liefste vriendin: Seks is de slagroom op de pruimentaart (en natuurlijk is dat een hele ondeugende opmerking), maar de pruimentaart is voor mij tederheid. Als mijn liefste vriendin mij omhelst, bij mij is, mijn hand vasthoud en mij door mijn haar streelt en mij vragen stelt, hele intieme vragen, dan merk ik dat ik smelt. Letterlijk smelt mijn ijsberg. Ik vertel haar mijn behoefte, mijn pijnlijke ervaringen en ik begin te huilen. Die behoefte ligt bij mij, en ook bij haar, in de corebusiness van mijn bestaan, en sinds ik met haar die behoefte heb ontdek zijn de sluizen opengegaan. Ik merk hoe leeg ik ben geweest, al die jaren van teleurstelling, van ‘misbruikt’ worden. Misbruik van mijn tijd, geld, goedheid, mij emotioneel uitbuiten en diep kwetsen. In die periode ben ik suïcidaal geworden. Ik ben daarna 30 jaar christen geweest en het slechtste wat dat mij heeft geleerd is: mijzelf leeg-geven, mijzelf wegcijferen. Maar zij, mijn liefste vriendin, gaf mij zo iets kostbaars: mijzelf delen, een werkelijk alles overstijgende tederheid. Datgene wat ik ook nooit met ‘god’ deelde, omdat deze aseksueel leek te zijn en het volk celibaat oplegde, emoties niet tolereerde, alleen maar geven, geven, geven. Mijn vriendin gaf mij, en geeft mij, die tederheid waar ik altijd naar heb gezocht. Zo diep gaat dat, dat het mij ontroert, mij  heel klein en kwetsbaar maakt als een zuigeling aan de borst van de moeder.

Primaire behoefte

Die primaire behoefte werd losgemaakt toen ze met mij over straat liep, en mijn arm stevig vastpakte. Ook op een moment dat zij ‘brak’, dat ze niet verder kon met leven. Op dat moment nam ik haar in mij armen en huilde ze, zo leeg, zo kwetsbaar. We waren al soulmates, maar deze momenten leken de hemelen te scheuren en brak bij haar en ook mij de regen door en werd onze relatie, onze intieme vriendschap dieper dan ik ooit iets heb ervaren. Er was geen verwachting alleen emotionele, en spirituele verbondenheid. Ik kon niet meer leven zonder die momenten en het schudde mij op mijn grondvesten. ‘It swept me off my feet’. Uit die emotionele behoefte groeide ook een spirituele om samen ‘te gronden’, te mediteren. Ik deelde een wereld voorbij de zichtbare. Ik nam haar mee naar de plek waar ik altijd terugkom. De Keltische Levensboom. In die meditatie waar ik zelf zo vaak ben, is een ‘tuin’, een ‘sanctuary zoals zij dit noemt, waar ik eerst mijzelf leerde zien, wie ik ben, wat mijn verlangens zijn, waar ik mijn innerlijke gids ontmoet en waar ik leven vond na de kerk. Ik nam haar mee en ook zij zag wat ik zag en nam andere details waar. Nu komen we daar af en toe samen. Ook daar en daarna, is er dit spirituele, emotionele en fysieke verbondenheid. Ik kan het niet uitleggen hoe diep dat gaat. Ik voel het als verlichting, nirwana, de hemel en het is mijn Sadhana.

De essentie van Manava dharma is gelegen in drie factoren plus een vierde, die de resultante is van de eerste drie:

  1. vistára of het principe van de expansie
  2. rasa of het principe van de totale overgave aan het Kosmisch Bewustzijn (Parama Purusha)
  3. sevá of onbaatzuchtige dienst aan het Kosmisch Bewustzijn en Zijn schepping
  4. tadsthiti ofwel het uiteindelijke opgaan in het Kosmisch Bewustzijn.

Mensen verlangen naar expansie, maar zoeken dit tevergeefs in materiële (of intellectuele) dingen. Rasa betekent verzadigd raken met het immer-gelukzalige bewustzijn, wat alleen mogelijk is door voortdurend in contact te blijven staan met het Hoogste Wezen waaruit je bent voortgekomen. Seva betekent dat je het spel van geven en nemen doorbreekt (alleen nemen maakt grover en alleen geven geeft uiteindelijk onverschilligheid ten aanzien van het eigen bestaan), door alleen te geven (en nemen), door dit te doen als instrument van het Hoogste Wezen en het door Hem gewenste werk te doen.

Samen zijn dit de drie factoren van sádhaná en het doel van sádhaná is de vierde factor, de resultante van de drie tezamen. De vier tezamen vormen mánava (menselijk) dharma of kortweg dharma.

Sadhana (साधन, sādhanam) is Sanskriet voor ‘middel om iets te bereiken’[1] of ‘spirituele oefening’.[2] Een beoefenaar van Sadhana wordt sadhak of sadhaka genoemd.

Sadhana bestaat uit diverse meditatieve rituelen die hun oorsprong hebben in het hindoeïsme. Het is binnen het hindoeïsme een geest- en levenshouding die tijdens oefeningen ontstaat. Het doel van Sadhana is om een bepaald spiritueel niveau te bereiken. Het Beri-boeddhisme[3] van de Himalayas gebruikt het woord sadhana, maar geeft daar een andere betekenis aan. Sadhana wordt ook in het Sikhisme gebruikt en heeft daar dezelfde betekenis als in het hindoeïsme.

De Indische historicus Bhattacharyya houdt de volgende definitie aan voor het effect van sadhana: “Religieus sādhanā voorkomt een overmaat aan wereldlijkheid en giet de geest en stemming (bhāva) in een vorm waaruit zich kennis ontwikkelt van verzadiging en onthechting. Sādhanā is een bevrijdend middel van ontknechting.”[4]

Maar alles is geboren door onze wederzijdse tederheid. Het voelt bijna als de hoogst bereikbare liefde, die dieper gaat als seks. Wie zo iets mag ervaren, en ik hoop dat zij het ook zo ervaart, mag de hemel zien. Twee Nieuwetijdskinderen, wiens aura’s lijken samen te vloeien, wat onze hooggevoeligheid, onze helderziend- en heldervoelendheid versterkt. Twee vrouwen die geheimen delen, die door niemand anders worden gehoord. Wat is dat kostbaar! Het is pure magie, het maakt mij en haar tot nieuwe mensen.

Ben jij knuffelig?

Ken jij dat ook, die behoefte? Ben ik de enige, samen met mijn liefste vriendin, die urenlang kan genieten van tederheid? Als dit slechts marginaal is, dan denk ik dat het mijn karmische opdracht is om ‘knuffeltherapie’ te geven. je weet niet wat je mist als in jouw relatie knuffelen slechts ‘voorspel’ is. We horen verhalen van experimenten in Amerika in 1944 waarbij baby’s genegenheid en tederheid werd onthouden, het leidde tot de dood van minstens de helft van de baby’s. Als ik dit lees breek ik, hoe kunnen mensen dit doen? Maar geldt het ook niet voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen, zieken en bejaarden? Beseffen we de kracht van knuffelen? Beseffen we de kracht, de magie, van tederheid? Ik weet dat we emotioneel verwonde mensen kunnen genezen door affectie. Ik dit komt primair uit de koker van de vrouw! Besef jij, vrouw en ook man, wat echte, oprechte tederheid, knuffelen kan doen? Heb jij die gave? Ik heb goed nieuws, je kunt het leren? Maar knuffelen zonder emotionele verbondenheid en zonder spiritualiteit is gevaarlijk, want wie gedreven worden door oncontroleerbare lust zal juist mensen schaden. En dit is maar al te vaak gebeurd. Leer spiritueel aan te voelen wanneer dit ten koste gaat van jezelf of en ander, en zo ja: breek het af voordat jezelf en anderen worden geschaad.

Uit de dood gekust door jou!

Jij hebt mij tot leven gewekt door je tederheid!

Ik ben knuffelig, ja dat klopt. Maar niet alle knuffels en niet elke diepgewortelde tederheid gaat naar iedereen. Ik bewaar de diepste verbondenheid op dit moment voor mijn liefste vriendin. Als ik een relatie aanga, is dit het eerste wat ik zoek. Als ademen, als mediteren, als muziek, als alles wat ik in het leven te wensen heb is dit voor mij de primaire behoefte. Sinds ik dat heb ontvangen, heb ik leven ontvangen. ‘god’ kon mij dat niet geven, dat was een idee fix, maar ik heb het van een mens ontvangen, en zij toverde mij om van suïcidaal naar iemand dit uit de dood is wakker gekust. Jij, mijn vriendin hebt mij uit de dood wakker gekust! Dank je wel, dank je wel voor die liefde!

(Opgedragen aan jou, S)

4 Thoughts to “VOLMAAKT – 7 – Knuffelig”

  1. Wauw, ik ben er even stil van..
    Mooi dat je dat zo kan, knuffelen.. zou willen dat ik hetzelfde kon zeggen!

  2. Maar jij hebt een relatie, en ik intieme vriendschap. In mijn leven ontbreekt het seksuele aspect, maar ik zou knuffelen niet willen missen!

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.