Ik Ben Volmaakt
© Afbeelding door Morna Brighid  2017

Teder

Als we het hebben over het woord teder, waar denken we dan aan? Etymologisch gezien betekent het ‘zacht, kwetsbaar’, maar het is meer dan dat. Ik wil kijken naar de intrinsieke, de interne en gevoelsmatige waarde van het woord. Het woord heeft te maken met de oorsprong. Net als het woord ‘vrouw’ in het oudindisch pravaṇa, naar voren gekeerd, betekent. Het is het uiterlijke kenmerk van de vrouw, haar uiterlijke, naar voren gekeerde, oftewel in het oog springende schoonheid. Maar dit is geheel uiterlijk, haar lichamelijkheid. De vrouw, de tedere vrouw, wordt over het algemeen beschouwd als een symbool van vruchtbaarheid, een begeerlijke, wiens doel is kinderen te ontvangen en voort te brengen. Maar is dat wat een vrouw, een tedere vrouw is. Is zijn slechts een lustobject? Dient haar tederheid slechts als voorspel van de geslachtsdaad? Zo wordt er toch vaak naar vrouwen gekeken? Naar haar lichaam die ‘dient’ als ‘onderworpen aan de genoegens van de man? Afgezien van de vrouwenliefde, de lesbische liefde die soms ook niet afwijkt van dat beeld. Van die ‘glorieuze 5 minuten lust’ of ‘jeuk’. Teder zijn als middel, niet als doel. Schoonheid als ‘bliksemafleider’, het middel dat het doel heiligt. Maar als tederheid nu eens het doel is?

Tederheid

Het woord tederheid, het zelfstandig naamwoord, heeft natuurlijk te maken met het ‘zijn’ of de ‘zijnstoestand’. Het is die tederheid die mij ‘overhoop’ gooit, ‘binnenstebuiten’. Een gevoel wat zo diep aan de kern raakt van mijn wezen, de het ‘alles’ wordt. De vrouw als basisconcept van het bestaan. Ze was het, en is het, in het paganisme, de Wicca, de oorspronkelijke Keltische Spiritualiteit, Tao. Ze is de ontvankelijkheid en de oorsprong tegelijkertijd. Voordat de ‘goden van de Olympus’ het Griekse Pantheon  vormden was er Gaia, die samen met Chronos (de tijd) uit de Chaos ontstonden.

Gaia (OudgrieksΓαῖαΓαῖη of Γῆ) of Gaea (gelatiniseerd) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen. De Chaos bevatte alle basisbestanddelen, de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Daaruit ontstond onder anderen Gaea.

Gaia, de godin van de natuur, werd afgebeeld als een mollige vrouw, vaak oprijzend uit de grond, altijd eraan verbonden. De Aarde zelf werd door de oude Grieken gezien als een platte schijf, omringd door de rivier Okeanos (de oceaan), de hemelkoepel van Ouranos ondersteunend.

Volgens de Griekse sagen en mythen bracht Eros Gaea ertoe zich te verbinden met het water en de lucht, en zo bracht zij de zee (Pontos) en de hemel (Ouranos) voort.

Bron: Wikipedia

Gaia was de materie. De voorbrengster. Zij herbergt de 4 elementen, water, lucht en vuur en leeft in de vijfde, de Sunyata, de ruimte. Maar zij ordend ook alles. Zoals Chronos de loop der dingen waarneemt, zo ordent Gaia de elementen en vormt ze tot levende materie. Gaia is niet alleen ‘de vruchtbare bodem waarin het zaad gestort wordt’. Zij is meer, zij is de Bron, de natuur, zij is de oorsprong van het zijn, en zij is eveneens teder. Zij is de ‘ziel’ van de aarde. en zij heeft ook zo haar behoeften en kwetsbaarheid. Zoals vrouwen worden geschonden, wordt ook Gaia geschonden. De industrialisatie heeft haar gemaakt tot gebruiksvoorwerp, en heeft haar eer aangetast. Het respect voor haar wonderbaarlijke wezen heeft, net als bij alle tedere vrouwen, haar uitgebuit, vervuild, haar geëxploiteerd, geprostitueerd. In plaats van haar met eer en tederheid te behandelen, heeft dat gedrag haar geschonden. Wandel nu eens door de natuur, wat ervan over is. Raak de boom aan, geschonden op vervuilde grond. Zie dat haar kwetsbare tederheid wankelt en daarmee de wortels, de oorsprong van de zijnsevolutie.

Maar die tederheid is niet alleen kwetsbaar. Dat zou een verkeerde voorstelling zijn. Daarin schuilt een immense kracht. De kracht die leiders op hun knieën brengt. Aan de mooie, tedere voeten van de godin, aanbiddelijk om te kussen. Ze herinnert elke man, hoe gedreven dan ook dat zij ‘mama’ is, zij vertedert haar minnaressen en minnaars aan haar mammae, haar borsten. Zij herinnert aan de ‘voeding’ die zijn verschaft, haar zorgzaamheid. Daar is de plek van elke minnares en minnaar van de tedere vrouw: aan haar voeten, aan haar borsten, in haar armen. Daar wordt een ieder weer klein en kwetsbaar. Voor sommigen is dat bedreigend. Het is haar ‘zegen’ altijd geweest: alles terug te brengen naar de oorsprong. Maar dat is voor sommigen bedreigend, maar magie waarmee zijn betovert. Maar die betovering wordt gezien als ‘gevaarlijke hekserij’. Maar deze hekserij ligt besloten in de aard van de tedere vrouw. Het is haar wijze om alles te laten terugkeren. ‘Everything comes full circle’. Daarom trekt zij de cirkel, want de cirkel is wie zij is. Zijn trekt zich terug in de veiligheid van de oorsprong als zij de 4 element naar haar hand zet. Is dat ‘kwaad’, geenszins. Ze is ‘in haar element’, zij is terug bij wie zij is. Zij trekt de bescherming om zich heen en doet was zij is. Ze leidt alles terug, de keert de omkeer om, en daarmee maakt zij alles weer wel. Het is reparatie van de separatie. De heks, de hex, is de 6. Het getal van de mens en dus van haar oorsprong. Ze is de vijf elementen surplus, want zijzelf is de zesde. Wie de heks, de tedere vrouw, leert kennen komt in haar ‘ban’ (Keltisch, betekent ‘wit’) en wordt door haar ‘betoverd’. Maar die betovering is genezing, en genezing is terugkeren naar de oorspronkelijk staat, de genesis.

De indianen en Moeder aarde
We zijn et Oosten dankbaar, omdat iedereen de ochtend goed voelt als ze wakker wordt en we het heldere licht uit het oosten zien komen; en als de zon in het westen ondergaat, voelen wij ons goed en blij dat we goed zijn; dan zijn we het Westen dankbaar. En we zijn het noorden dankbaar, want als de koude winden komen, zijn we blij dat we hebben geleefd om te zien dat de bladeren weer vallen; en aan het zuiden, want als de zuiderwind waait en alles in het voorjaar opkomt, zijn we blij om te zien dat het gras groeit en alles weer groen wordt. Wij bedanken de donder, want dat zijn de munitie die de regen brengt, die de Schepper macht heeft gegeven om over te heersen. En we bedanken onze moeder, de Aarde, die wij als moeder eer bewijzen omdat de Aarde ons draagt en ons alles geeft wat we nodig hebben.

Charley Elkhair, geciteerd in M. R. Harrington, Religie en Ceremonies van de Lenape, Indiaanse Notities en Monografieën, Museum van de Amerikaanse Indianen, Heye Foundation, Vol 19 (1921).

Vertedering

Vertedering is je ‘laten koesteren’, dat is wat de vrouw doet. De ‘heks’ is ineens niet meer bedreigend. Ze plaatst zichzelf in de positie waar ze hoort, in de kern. Maar in die kern trekt ze alles mee, omarmend, vertroetelend. Het zet haar in haar goddelijke positie, als oorsprong en beheerster van de materie. Mind over matter, dit is geen ‘manipulatie’ al wordt het zo genoemd, want manipulatie ligt in de aard van het mannelijke, de schei-kunde, die atomen scheidt en zorgt voor een explosieve en destructieve situatie (vergelijk de atoomboom). Het spelen met de elementen van de man, is zo anders als het ‘verzorgen’ van de elementen. Als zij optimaal zouden kunnen samenwerken zou de mannelijke potentie en de vrouwelijke intrinsieke kennis van de materie nieuwe dingen kunnen scheppen. Want de tedere vrouw, de heks, kent aard en wezen van de elementen. Ze kent het hart, de intrinsieke waarde, de betekenis intuïtief. Dat is wat in de middeleeuwen, ten tijden van de heksenvervolging, als bedreigend werd gezien. Mamma repareert wat het verwende jongetje heeft kapotgemaakt. hij weet niet hoe het nog te repareren, maar laat ‘mama’ niet toe. Mama die zelfs met een ‘kusje erop’ alles weer heel maakt, Want ze is heler, en een heler herstelt alles naar de oorsprong.

Vertederend

De vrouw werkt vertederend. Waarom. Ze is het kosmische concept. Ze zorgt voor samenhang, mits ze sterk is. Mits ze in haar positie is, in haar ‘cirkel’ van bescherming, in het symbool, de cirkel, die haar ultieme avatar, haar archetype is. Het is ook de heling, de eenheid, de ontvankelijkheid, de bescherming. Het is de evolutie herscheppen. Dat is vertederend aan haar. De tedere vrouw als de heks, de heler, de moeder, de minnares. Die magie is niet kwaadaardig, die magie maakt alle dingen nieuw, ze maakt wat oud is weer nieuw. Hulde aan de tedere vrouw.

2 Thoughts to “VOLMAAKT – 1 – Vertederend”

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.