ONZE huidige wereld lijkt gebouwd te zijn op het mannelijke principe. Althans zo ziet het eruit. In feite is onze wereld overweldigd is door de mannelijke energie. Sommige biologen menen dat juist het vrouwelijke principe de menselijke template is, en menen dat het mannelijke principe ‘een opgevoerd vrouwelijk beginsel ‘ is. We gaan hierover niet discussiëren, opdat het slechts een van de vele meningen is. Vanuit verschillende sagen en legende zien we dit terug, of we nu kijken naar de oude Griekse legenden over Gaia, de oermoeder, Ishtar, en zelfs Maria, de Moeder Gods. Deze allegorie is gedeeltelijk gebaseerd op de Griekse mythologie, maar voor het grootste gedeelte geschreven als een nieuwe allegorie. Het staat in geen verband met de werkelijke Griekse mythologie en is derhalve literair en wetenschappelijk gezien niet verantwoord. We noemen het mannelijke principe ‘Mars’ noemen en het vrouwelijke ‘Venus’ in navolging van het boek van John Gray.. En hier volgt het verhaal in de vorm van een allegorie.

Venus en Mars  (1)

The Parnassus: Mars and Venus – Andrea Mantegna

Voor alle tijden, toen de goden het universum beheersten huwde de godin Juno de god Jupiter. Uit hun liefde werd de god Mars geboren. De kleine Mars groeide op aan de voeten van zijn vader Jupiter. Zijn moeder Juno, hield weliswaar veel van Jupiter, maar gracieus als zij was, en zuiver, kon zij de chaos die Jupiter veroorzaakte, niet langer verdragen, daarom trok zij zich terug in het licht en verliet man en kind. Juno was een godin van het zuivere licht, vooral van het licht van de maan en daarom evenals alle maangodinnen een godin van de vrouwen. Toen de moeder van Mars uit beeld verdween bleef de jongen achter bij zijn vader Jupiter, de god van de hemel en het onweer, en zo raakte hij gewend aan de gewelddadige geluiden die door de potentie van zijn vader werden voortbracht. Ordo ad Chao was zijn motto en zo geschiedde de dualiteit van het oorspronkelijk onverdeelde zuivere licht. Door het gemis van zijn liefde van zijn lieve moeder, en ontwend aan haar borsten, overcompenseerde Mars het gemis van zijn moeder door nog grotere gewelddadige daden te verrichtten dan zijn vader Jupiter, hopende zo de aandacht van zijn moeder Juno te verkrijgen. Jupiter raakte zo vertoornd op zijn zoon, dat hij besloot dat er geen plaats voor hen beide kon zijn, dat hij Mars verbande naar zijn eigen plek, en zo ontstond de planeet Mars, gebouwd op ijzer en geweld. Juno trok zich verder terug en weende in stilte om het kwaad wat Jupiter en Mars hadden verricht door het Licht te verdelen en daarmee dualiteit te creëren tussen mannelijk en vrouwelijk,  licht en donker, liefde en haat, die als een atoomsplijting de het geheel van zichtbare en onzichtbare werelden bedreigde met een totale vernietiging.

Het geschiedde dat Mars bij zijn reizen in het Universum zijn ogen sloeg op de bevallige en begeerlijke Venus. Zij doorzag zijn geest echter, een aanschouwde dat hij gedreven werd door geweld, bezittingsdrang en verlangen te heersen en ging niet in op zijn avances. Ze voorzag een tijd waarop Mars, dodelijk gewond door de strijd en in doodsangst, zou roepen om zijn moeder Juno uit wiens geest en vlees hij was voortgekomen, maar haar niet zou hervinden. Dit geschiedde eeuwen later toen goden en Titanen streden om de heerschappij over de planeet aarde, net op het moment dat Venus, met behulp van de Muzen het verlangen in de harten van de mensen bewerkten de oorlog af te zweren en in harmonie met alles wat leeft te leven in een toestand van gelukzaligheid. In die oorlog werden goden en Titanen dodelijk gewond, en Mars lag op het slagveld, stervende onder een tamarisk terwijl zijn bloed ter aarde stroomde. Toen verscheen Venus en ontfermde zich over de strevende god. Dodelijk verdrietig was Mars de dood nabij, maar Venus legde hem aan haar boezem en zij weende en er ontstond een tranenmeer waarin Mars zich weerspiegeld zag. Daar voltrok zich een wonder. Daar aan de boezem van Venus transformeerde Mars in een gladde, androgyne mens en vond uit dat hij een weerspiegeling was van zijn moeder Juno en alle geweld werd door de tranen van Venus weggespoeld. Hij nam zijn intrek op op de planeet Venus en en zij onderwees hem, zo transformeerde hij in een zij werd een dienares van al wat leeft en boette zo alle verdorven wandaden uit. Hij beloofde dat als hij geboet zou hebben voor zijn zonden, hij opnieuw als vrouw geboren zou worden en slechts vrouwen zou beminnen.
De voorzienigheid, in de persoon van Gaia, glimlachte en zij deed een  eiland is ontstaan uit twee, nu niet meer actieve vulkanen, waaruit de twee markante baaien zijn ontstaan. De grootste baai is de Golf van Kallonis en meet ca. 20 x 8 kilometer. De naam van dat eiland is Lesbos. Daar werd een meisje geboren in de stad  Mytilini, de hoofdstad van het eiland. Zij was de dochter van Scamander. Haar naam was Sappho.  (2)
——————————————

Noten
(1) Mijn gedachtegang in deze is wat ik zie. Gedreven mannelijkheid lijkt een overcompensatie te zijn van een verdrongen vrouwelijkheid. Zoals een mannelijk lichaam in al zijn uiterlijkheid een overcompensatie lijkt te zijn van het vrouwelijke principe: spiermassa’s, een zware stem, zware baardgroei, denigrerende opmerkingen ten aanzien van vrouwen en hun geslaagde pogingen om vrouwen in te palmen en hen te misbruiken en vervolgens te dumpen. Dit laatste is natuurlijk een exponent van de door testosteron gedreven mannelijkheid, het principe wat deze wereld gemaakt heeft tot wat het nu is: een wereld waarin oorlog, onrecht, verkrachtingen, discriminatie, fundamentalisme en andere zaken die hun oorsprong hebben in het sec mannelijke principe.

(2) Er zijn geen contemporaine bronnen over Sappho’s leven. De belangrijkste bron voor haar biografie is de tiende-eeuwse Byzantijnse encyclopedie Suda, ongeveer vijftienhonderd jaar na Sappho. De Suda meldt dat zij haar floruit bereikte tussen 612 v.Chr. en 608 v.Chr. en dus rond 630 v.Chr. moet zijn geboren. Haar sterfdatum is onbekend (omstreeks 580, 570 v.Chr.?). Ze was afkomstig uit Mytilini, de hoofdstad van het eiland Lesbos, dochter van Scamander (Σκαμανδρος) en Cleïs (Κλεϊς).

2 Thoughts to “Venus geneest Mars”

  1. Sja… maar zonder het zeer smakelijk mannelijke testosteron? Moet er niet aan denken. 😉

  2. Kan ik mij voor jou voorstellen, maar ja ik ben op vrouwen

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.