Afbeelding © Morna Brighid 2017

Algemene informatie Chakra’s

Chakra (Pali: chakka, Tibetaans: khorlo, Maleis: cakera) is een term uit de traditionele Indiase cultuur/religie voor plaatsen in het veronderstelde energielichaam van de mens die binnen die traditie van belang worden geacht voor hun levenskracht. Chakra (Sanskriet cakram) betekent cirkel of wiel.

Fysiologische of andere medische invloeden van chakra’s op het menselijk lichaam zijn niet wetenschappelijk aangetoond, noch het bestaan van chakra’s zelf. Het betreft een metafysisch/filosofisch concept.[1][2][3]

Algemene kenmerken

Afhankelijk van de historische invulling van het chakra-concept is er sprake van vijf,[4] zes, zeven, negen, twaalf of zevenentwintig chakra’s,[5] waarbij een chakrastelsel met zeven chakra’s het meest bekend is geworden in het Westen.

De klassieke chakrastelsels hadden geen eenduidige kleurdefinitie. De kleuren van het kleurenspectrum (regenboogkleuren) werden pas eind jaren 60 aan chakra’s toegekend door Christopher Hills, in zijn boeken “Nuclear Evolution: A Guide to Cosmic Enlightenment”, gepubliceerd in 1968 en het vervolgboek “Nuclear Evolution: The Rainbow Body” uit 1977.[6]

Verschillende visies op chakra’s

Theorieën over chakra’s komen voor in filosofische stelsels die het menselijk lichaam en geest als een eenheid beschouwen, in het Sanskriet ook wel namarupa (bodymind) genoemd. De religieuze en filosofische begrippen en modellen van chakra’s als energiecentra stammen uit het oude India. Het concept van de chakra’s wordt vaak op verschillende manieren behandeld, afhankelijk van de culturele context.

 • in sommige Oosterse filosofieën worden chakra’s beschouwd als gradaties van bewustzijn en uitingen van de ziel;
 • in bepaalde mystieke stromingen zijn de chakra’s een model voor de interne en externe ervaring in verband met fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van een persoon;
 • in bepaalde oosterse tradities worden chakra’s beschouwd als de centrale plaatsen van de levensenergie en vormen ze als zodanig grotere en kleinere knooppunten, waarin de energiekanalen, of nadi’s, samenkomen. De levensenergie stroomt het wezen binnen vanuit het hoogste chakra, dat ook wel als de poort naar het Goddelijke, of het Kosmisch Bewustzijn, wordt beschouwd.

Hindoeïsme

In het hindoeïsme maakt het concept chakra’s deel uit van ideeën die gerelateerd zijn aan de esoterische anatomie. Deze ideeën worden meestal geuit in teksten die de Āgamas of tantra’s worden genoemd. Dit behoort tot een deel van oude teksten waarvan het grootste deel door de orthodoxe brahmanen wordt verworpen.[7]

Er bestaan veel variaties van deze concepten in bronteksten in het Sanskriet. In de vroege teksten zijn er al verschillende stelsels van chakra’s en nadi’s, met verschillende verbindingen onderling. Verschillende traditionele bronnen geven vijf, zes, zeven of acht chakra’s. In de loop van de tijd werd een stelsel van zes of zeven chakra’s in het lichaam leidend, welke door de meeste yogascholen werd opgenomen. Dit betreffende stelsel kent zijn oorsprong in ongeveer de 11e eeuw na Chr. en won in een snel tempo aan populariteit.[7] In deze hindoeïstische stromingen vormen de chakra’s de zetels van de nog onuitgedrukte samskara’s, die tezamen het karma van de persoonlijkheid uitmaken. De chakra’s, aura’s en nadi’s vormen tezamen het etherische of energetisch lichaam.

Binnen het concept van de chakra’s is prana een van de vijf vitale levensstromen, met een verwijzing naar dezelfde goden uit de hindoeïstische mythologie. Prana wordt gelijkgesteld aan Vayu en vertegenwoordigt daarbij alle vijf stromen tezamen. Van deze stromen gelooft men dat het lichaam ze opwekt en dat ze alle biologische processen beheersen.[8][9

Chinese modellen

Traditionele Chinese geneeswijzen gaan net als bij het chakramodel uit van een model van het menselijk lichaam als geheel van energiesystemen, gebaseerd op qi. Qi is onder andere de basisfilosofie achter de acupunctuur.

Yoga

Chakra’s vormen in de Hatha yoga pradipika geen hoofdthema, in tegenstelling tot PranaSaswitha, de eerste yogaleraar van Nederland en grondlegger van Saswitha-yoga wilde de chakrafilosofie buiten de yoga houden. In zijn hoofdwerk Swabhawat komen chakra’s bijvoorbeeld niet voor.

Niettemin leggen veel moderne yogascholen de nadruk op het belang van chakra’s. Deze benadering wordt soms chakra-yoga genoemd, maar veel scholen beschouwen chakra’s als een van de hoofdonderdelen van de hatha-yoga zelf. Hoewel elke school zijn eigen richting bepaalt, onderwijzen hatha-yogascholen deze chakraleer in het algemeen vanuit hetzelfde uitgangspunt als de new age. Er bestaan ook yogascholen met een andere invalshoek, zoals de tantrische en kundalini-yoga.

Tantrisch

De chakra’s staan beschreven in tantrische teksten, zoals de Sat-Cakra-Nirupana en Padaka-Pancaka. Hierin worden ze beschreven als emanatie (uitstraling) van bewustzijn van brahman, een energie die uit het spirituele voortkomt en geleidelijk aan concreter wordt, verschillende niveaus van chakra’s creëert en uiteindelijk tot rust komt in de chakra Muladhara (wortelchakra).[10] De chakra’s maken hierdoor onderdeel uit van de emanationistische theorie, evenals de kabbalah in het westen of lataif-e-sitta in het soefisme of neoplatonisme. De energie die loskwam bij het ontstaan, kundalini, ligt opgerold en slapend onder in de ruggengraat. Het doel van de tantrische en kundalini-yoga is deze energie vrij te maken en door de andere chakra’s heen te laten stromen, totdat het de eenheid met god bereikt in de kruinchakra of de Sahasrara.

Theosofie

De shakta-theorie van de zeven hoofdchakra’s werd in 1918 in het Westen geïntroduceerd door oriëntalist John Woodroffe, alias Arthur Avalon. Hij vertaalde twee Indiase manuscripten, Cakra-Nirupana en de Padaka-Pancaka, en nam deze op in zijn boek The Serpent Power – The Secrets of Tantric and Shaktic Yoga.[11]

De in dit boek staande ideeën werden in 1927 verder ontwikkeld tot de dominante Westerse interpretatie van chakra’s door de theosoof Charles Webster Leadbeater, in zijn boek The Chakra’s. Veel denkbeelden van Charles Leadbeater over chakra’s werden beïnvloed door eerdere theosofische auteurs, in het bijzonder Johann Georg Gichtel, een volgeling van Jakob Böhme. In Gichtels boek Theosophia Practica uit 1696 wordt een directe verwijzing gemaakt naar krachtcentra, een concept nauw verwant aan chakra’s.

New age

De opkomst van new-agebeweging leidde tot meer belangstelling voor chakra’s. De grootste chakra’s worden daarin verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de activering van de diverse lichaamsfuncties zoals ademen, spreken, uitscheiden en lopen, zowel als voor de diverse vormen van perceptie via de zintuigen. Oefeningen zijn er onder andere op gericht de endocriene klieren door middel van subtiele drukfluctuaties meer in balans brengen, ter verbetering van de fysieke gezondheid en de beheersing van de emoties in verband met de mystieke levenswijze.

Een hedendaagse definitie van chakra’s luidt:

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtenergie ontvangt, afstemt en afgeeft. Het woord chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van activiteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat stroomt. Er zijn zes van deze wielen die een reeks energievelden vormen van het stuitje tot het midden van het voorhoofd en een zevende chakra dat zich boven het lichaam bevindt. De zes belangrijkste chakra’s komen overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn.[12]

De zeven chakra’s

Er zijn tal van interpretaties en invullingen van het begrip chakra, afhankelijk van traditie en cultuurverschillen zijn er verschillende lichamelijke, emotionele of spirituele componenten. De meeste tradities hanteren de volgende zeven chakra’s, van onder naar boven (de hieronder staande verbindingen met het lichaam komen voornamelijk uit de New Age en moderne yogascholen):

Eerste chakra

 

2 Muladhara Grond Chakra

Muladhara (मूलाधार, Mūlādhāra)
Muladhara betekent wortel en dit grondchakra wordt gesitueerd net onder het stuitbeen.

De Muladhara zou het verband leggen tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt.

Volgens de New Age is de eerste chakra rood van kleur en is het op lichamelijk gebied gerelateerd aan problemen met onderrug, dikke darm, botten, heupen, bekken en billen.

Tweede chakra

 

3 Svadhisthana Sacraal Chakra

Swadhisthana (स्वाधिष्ठान, Svādhiṣṭhāna)
Swadhisthana betekent zoetheid en wordt gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen. Hierdoor wordt het ook wel het sacraal chakra

De Swadhisthana (heiligbeenchakra) is volgens de New Age oranje van kleur en wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoedernierenblaasbloedsomloop en waterhuishouding.

Derde chakra

 

4 Manipura Zonnevlecht Chakra

Manipura (मणिपूर, Maṇipūra)
Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt gesitueerd ter hoogte van de navel.

De Manipura (navelchakra) wordt gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie.

Volgens de New Age is deze chakra geel van kleur en wordt geassocieerd met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en vegetatief zenuwstelsel. Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt.

Vierde chakra

 

5 Anahata Hart Chakra

Anahata (अनाहत, Anāhata)
Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart.

De Anahata (hartchakra) verbindt de onderste drie chakra’s van de instincten met de bovenste drie chakra’s van het hogere, menselijke bewustzijn.

Deze chakra is volgens de New Age groen van kleur en regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is.

Vijfde chakra

 

6 Vissuddha Keel Chakra

Vishuddha (विशुद्ध, Viśuddha)
Vishuddha, ook wel Vishuddhi, wordt gesitueerd ter hoogte van de keel.

De Vishuddha (keelchakra) vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum.

Het vijfde chakra (ook wel keelchakra genoemd) is volgens de New Age blauw van kleur en verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.

Zesde chakra

 

7 Ajna Derde Oog Chakra

Ajna (आज्ञा, Ājñā)
Ajna wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oogchakra

De Ajna (derde oogchakra) zorgt als geestelijk centrum voor oplettendheid en bewustzijn. Een belangrijk symbool voor het zesde chakra is Shakti Hakini, een androgyne godheid, die zowel het mannelijke als vrouwelijke aspect vertegenwoordigt (de dualiteit wordt overstegen).

Het Ajna-chakra (ook wel derde oog-chakra genoemd) is volgens de New Age indigo van kleur en verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren beïnvloedt, is het essentieel voor de gezondheid.

Zevende chakra

 

8 Sahasrara Kroon chakra

Sahasrara (सहस्रार, Sahasrāra)
Sahasrara wordt gesitueerd boven het hoofd.

De Sahasrara (kruinchakra) hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. De energie van dit chakra kan er toe leiden dat men de Mahatma, ‘de grote ziel’, bereikt. Volgens de New Age is deze chakra violet van kleur.

Het eerder gepubliceerde onderdeel: het achtvoudige Yogapad heb ik verplaatst naar de volgende blog over de 8 chakra’s

Hierboven heb ik mijn inzicht beschreven over de en het achtvoudige Yoga pad verbonden met de, naar mijn mening, 8 chakra’s. Als ik het eerste onderwerp, namelijk de voetenchakra zal behandelen, zal ik hier dieper op ingaan.

Bronnen, noten en/of referenties

 1. Uitgebreide uitleg over de zeven belangrijkste chakra’s (New Age)
 2. The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience Michael Shermer (editor Scientific American) – November 14, 2002 – Publisher: ABC-CLIO – ISBN 1-57607-653-9
 3. nl – Encyclopedie: Chakra’s Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen – 30 apr 2009
 4. be – Hoogcarspel, E., ‘Het geheim van de cakra’s’. In: Skepsis in de New Age. Utrecht, 1993. (ink)
 5. De vorm en functie van Stupa’s – Pagina 21
 6. Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age, Olav Hammer, 90-04-13638-X – Pagina 182:
 7. Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age, Olav Hammer, 90-04-13638-X – Pagina 188: a b (en) Flood, Gavin (1996) An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press, Cambridge ISBN 0-521-43878-0, pag. 99 & 122.
 8. Jansen, Eva Rudy (2002) The Book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning, Uitgeverij Binkey Kok Publications BV, Havelte, ISBN 90-74597-07-6.
 9. Mishra, Rammurti S. Yoga Sutras: The Textbook of Yoga Psychology, ISBN 0385083580.
 10. Woodroffe, John (v.a. 1919) The Serpent Power, Ganesh & Co., Madras, India, ISBN 0-486-23058-9, pag. 317 e.v.
 11. Woodroffe, The Serpent Power, Dover Publications, pp.317ff
 12. Judith, Anodea (1996) Eastern Body, Western Mind : Psychology and the Chakra System as a Path to the Self, Celestial Arts, Berkeley, CA ISBN 0890878153. In het Nederlands uitgegeven in 1997 “Handboek chakra psychologie. ISBN 9023009541 citaat pagina 15
 13. https://www.happywithyoga.com/yoga/achtvoudige-pad-van-yoga/

 

4 Thoughts to “Inleiding op de chakra’s deel 2”

 1. Zeer uitgebreid overzicht, zelf ben ik ook gek op Chakra’s. Vorig jaar (of twee jaar terug) las ik nog een verhandeling van Jung’s opvattingen va nde Chakra’s en hoe deze zich tot schaduwwerk verhouden. Nu mijn vraag nog voor jou, en misschien ben ik wat te vroeg in deze reeks, wat is jouw ervaring of reis met de chakra’s?
  Liefs Loena

 2. Hoi lieve Loena,

  Ervaringen zijn mij ‘overkomen’ en tegelijkertijd ook niet. Pas sinds kort ben ik gaan ‘zien’ hoe chakra’s zich verhouden tot spiritualiteit, hoe essentieel ze zijn en hoe ze te ‘activeren’. Mijn eerste ervaring (na jaren, want vroeger had ik het ook, pre-x-tian). Ik had het mediteren opgepakt en ontmoette mijn innerlijke gids. Ik kreeg ervaringen die verbonden waren met gronden (ik wist niet wat het was toen) ik ontdekte daardoor een ‘vergeten chakra’, dat wordt mijn eerste onderwerp na de inleidingen. In een geleide mediatie ‘overkwam’ mij een Kundalini ervaring. Toen ik het van een ander hoorde herkende ik dat. Maar van andere chakra’s werd ik ook bewust: Muladhara (overleven) Swadhistana (emoties en seksualiteit), Manipura (zonnevlecht, ik had al ervaring met Qi kracht), Ahanatha (hart, liefde, innerlijk besef van zijn) Vishuddha (Keel, affirmatie, communicatie) Ajna (derde oog, helderziendheid) en Sahasrara (verlichting, Kroon, Fontanel)
  Tijdens die ervaring leek ik ‘ in brand’ te staan, het was een ervaring die ik als ‘orgastisch’ omschrijf, alleen dan aanhoudend en heftig. Daarna had ik vaker spontane ervaringen in de nabijgelegen natuur. Ervaringen van eenheid met alles wat mijn omringt, de magie van moeder aarde, dieren en planten. Ik herkende dingen uit het verleden, mijn ‘natuurlijke’ aanleg voor magie, voor heling, maar ook de schaduwzijde die onlosmakelijk zijn verbonden. Eigenlijk zijn de ervaringen met de chakra’s aanleidingen en het gevolg van het ‘ontwaken’. Dat in het kort over mijn ervaring. Ik ben ook op Yoga gegaan en hoop ook over Kundaline meer te weten. Mijn innerlijke gids wees mij een paar maanden geleden op iemand die ik zou ontmoeten, en dat is ook gebeurd….

  1. Sorry meid ik akkoord je reactie nu pas… Maar wat een ervaringen! Daar hoor ik graag meer over 🙂 dus nog even door de inleidingen heen en dan komen we er wel. Wat je wel teweegbrengt is dat ik mijn eigen meditaties weer wil oppakken 🙂

 3. Loena, geeft niets hoor. En dat het je stimuleert is prima. Mijn eigen grondingsmeditaties hebben vee teweeg gebracht. Ik ben zelf terughoudend om dat te delen. Ik heb het twee keer samen met een vriendin gedaan, en dat was een werkelijk magische ervaring. Allemaal gecentreerd rondom de Levensboom. In volgende blogs ga ik er dieper op in. Het mooiste is inderdaad het doen. Dank je voor je reactie!

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.