Nikolai Nikolaevich Ge, witch of Endor

Eeuwen lang zijn er sprookjes verteld. Ze zijn geïnspireerd door het boek wat ten grondslag ligt aan de heksenvervolging, de Maleus Malificarum. Rond 1450 begonnen rondom die boek de eerste ‘heksenvervolgingen’. De laatste zaak van ‘veroordeling’ was Victoria Helen McCrae Duncan (25 november 1897 – 6 december 1956) was een Schots medium dat vooral bekend stond als de laatste persoon die gevangen werd gezet onder de Britse Witchcraft Act van 1735. Ze stond bekend om het produceren van frauduleus ectoplasma gemaakt van kaasdoek. Maar wat veroorzaakte  de ‘heksenvervolging’ en bestond hekserij als voor de Joods-Christelijke periode?

Voordat een ‘geloof in één God’ werd verkondigd, hadden de aardebewoners een diepe eerbied voor de aarde en zagen haar als ‘moeder’, nog voordat de goden op de Olympus heersten waren er de oergoden: Gaia (aarde) bracht de elementen voort, ze heeft dus heel veel weg van de Keltische levensboom en van Astarte die als oergodin en levensboom wordt gezien, maar de meningen verschillen over de exacte uitleg en het originele verhaal. Zo gek waren de voorouders niet die diep in zichzelf beseften ‘uit de aarde’ te zijn, en biologisch gezien is dat ook zo. Als we een mens ‘ontleden’ bestaan we uit water, zuurstof, ijzer, calcium…kortom alles wat we in de aarde vinden als basisstoffen en elementen, bevindt zich ook in ons. Zuiver natuurkundig gezien zijn we niet meer dan cellen, bestaande uit stoffen die we in de aarde vinden, evenals de planten, dieren, rotsen, in de lucht etc. Onze voorouders realiseerden zich dat niet niet ‘zomaar’ was. Men dankte de aarde voor de oogst, men dankte de zon voor het vuur dat tot ontkieming brengt, men dankte het water dat bevloeit, de lucht om te ademen en de ruimte om  te ontplooien. Maar men realiseerde zich ook dat een intelligentie moest zijn het leven reguleerde. Men ‘zag’ realiteiten voorbij het zichtbare en zocht raad bij de wijzen. In, onder andere, de Keltische en de Indiaanse cultuur werden begaafde mensen apart gezet, geheiligd, om raad te geven, te bemiddelen en de orakels als runen, sterren en tekenen te raadplegen. Er ontstonder priesterklassen, bestaande uit vrouwen en mannen, terwijk de rest van de bevolking zich bezig hield met landbouw, veeteelt, visserij, handvaardigheid, metaalbewerking, het vervaardigen van kleding en kunst. Zangers bezongen het verleden (de barden), visionairen voorspelden de toekomst en rechters bemiddelden in conflicten. De Wikke, Heks, Sjamaan, Druïde, Medicijnvrouw en -man deden hun werk ten bate van de werkende klasse.

Toen ten tijde dat het Christendom, rond 350 na Chr, onder het strenge bewind van Constantijn ‘de grote’ staatsgodsdienst werd, werd er een eind gemaakt aan alles wat niet ‘christelijk’ was. Een terreurbewind vond plaats na Constantijn en na het onstaan van de Islam ook onder moslims. De maatschappij was een ‘mannenmaatchappij’ gewonden en de rol van de vrouw werd gemarginaliseerd. de Astrologische tijd van de ‘Vissen’  was aangebroken een tijd van onderdrukking, mannelijke energie, oorlogen, bloedvergoeting, discriminatie, misogynie.

Archeologische ontdekkingen

Archeologische ontdekkingen hebben onthuld dat mensen tijdens de paleolithische periode de god van de jacht en vruchtbaarheidsgodin aanbaden. Het bewijs hiervan is geleverd door de ontdekking van rotsschilderingen die naar schatting 30.000 jaar oud zijn. Daar is een rotsschildering die een man met het hoofd van een hert voorstelt. In een andere rotsschildering wordt een zwangere vrouw afgebeeld die in een cirkel staat met elf andere personen. Deze relieken bewijzen dat hekserij een van de oudste religies ter wereld is. Deze magische afbeeldingen van het God en Godin-aspect als de allerhoogste scheppende kracht dateren van een periode duizenden jaren vóór het christendom.

De bekwaamheid van de wijzen

In de oudheid stond Hekserij bekend als ‘ambacht van de wijzen’, want de wijze personen (of Wikkes / Witches) waren degenen die het pad van de natuur volgden en in harmonie waren met zijn krachten, de kennis hadden van kruiden en medicijnen, wijze raad gaven en in hoog aanzien stonden als sjamanistische genezers en leiders in het dorp en de gemeenschap. Ze begrepen superioriteit van de natuur superieur ten opzichte van menselijke wezens en dat menselijke wezens gewoon een van de vele onderdelen van de natuur waren, en dat het onzichtbare samen het onzichtbare één geheel vormen. Zoals Opperhoofd Seattle eens zei: “Wij bezitten de aarde niet; we maken er deel van uit. “Ze begrepen dat wat we uit  de natuur halen of gebruiken, we in natura moete teruggeven om balans en evenwicht te bewaren. De moderne mens is dit echter vergeten en heeft de prijs betaald in de vorm van vele ecologische en milieurampen. Bron: Witchcraft.com.

Hekserij was er in verschillende vormen: de solitaire heks, waarvan sommigen erfheksen waren (en zijn); erfheksen zij heksen van moeder op dochter, van vader op zoon opgroeien in de hekserij of stammen uit een familie van heksen. We vinden verschillende vormen van hekserij in verschillende landen, variërend van ‘zwarte’ tot ‘witte’ magie. Vaak wordt ‘hekserij’ en Wicca in een adem genoemd, maar we vergeten dat hekserij ook een verzamelnaam is voor verschillende vormen van magie uit oost en west. Sommige vormen zijn specifiek land- volk- en cultuur gebonden. Wicca wordt bestempeld als een ‘nieuwe religie’ en lijkt minder openminded te zijn als andere vormen, althans volgens sommigen. Wicca is opener naarbuiten, hekserij houdt haar geheimen omdat ze niet te vatten is in een vaste vorm, dus solitaire heksen en cirkels beschermen zichzelf voor beïnvloeding van buitenaf en vooralsnog kunnen ze zeer specifiek zijn: Cultuur- volk, familie- land- gebonden, zoals Keltisch (Ierse, Schotsen, Welsche- Angelsaksiche vormen waaronder druïdisme), Zigeunervormen, Egyptisch georiënteerd (wit, zwart en dergelijke) Germaans, Saksische, Hindoeïstische, Arabische, Indonesische (ook per eiland verschillend). Hekserij is dus wat minder te formaliseren als Wicca dat gedaan heeft. Ook zijn er magische stromingen die zich noch met hekserij, noch met Wicca associeren.

Toch stel ik voor het gemak dat hekserij de volgende vormen kent:

 1. Wicca (als religie), die door Gerald Gardner
 2. Druïdisme
 3. Sjamanisme
 4. Wichelarij of waarzeggerij, astrologie, Runen, Tarot, kortom vormen waarbij vormen en methode gebruikt worden om richting te bepalen voor jezelf of anderen, ook het lezen van foto’s of voorwerpen hoort daarbij
 5. Kruidenmagie (natuurlijke genezingsvormen op natuurlijke basis
 6. Ander vormen van natuurlijke genezing kunnen erbij horen, maar niet iedereen is het daarmee eens
 7. Rituelen in solitair- of groepsverband
 8. Communicatie met geesten, entiteiten, godinnen en goden. De ‘heks’ is dan een ‘medium’ die wordt geraadpleegd, soms is zo’n persoon ook priesteres of priester binnen een bepaalde setting
 9. Innerlijke vormen als yoga, meditatie en dergelijke ‘kunnen’ gerekend worden tot hekserij / Magie, maar niet noodzakelijk, het wordt in ieder geval wel veel beoefend als een middel om ‘te gronden’, jezelf af te schermen en in balans te komen.

In deze opsomming stel ik dus dat hekserij een verzamelnaam is, waarvan wicca er één is, vele vormen zijn niet openbaar maar individueel of voor ingewijden.

Ik stel wel dat hekserij, of meer algemeen Magie, een natuurgodsdienst is en dus de oudste of eerste religie is, ver voordat andere geinstutionaliseerde religies aan de macht kwamen en claimden ‘de ware godsdienst’ te zijn, en elke vorm van magie verboodden. In onze dagen leeft deze oudste religie weer op en haar beoefenaars durven zonder schaamte te zeggen heks, sjamaan, tovenaar, druïde of magiër te zijn. We zijn verbonden met Moeder aarde en begaan met het lot van de wereld en de mensheid, daarom willen we terug naar de basis, naar de oorsprong. eer is een beweging gaande die tolentant en openminded is naar alle vormen van magie of spiritualiteit. We pretenderen niets, maar zeggen met trosts de oudste of eerste religie te zijn.

2 Thoughts to “Hekserij, of Magie: de eerste religie”

 1. Nu durft men dat zeggen dat men met aardse producten bezig is. Vroeger niet want men werd verbannen tot zelfs de brandstapel die op je wachten. Men deed aan kwakzalverij en dat werd niet aanvaard.
  En eigenlijk moet ik zeggen, door bepaalde artsen wordt het nog niet aanvaard dat je andere dingen eerst wilt proberen voordat je medicatie of dergelijke gaat nemen.

  Aum Shanthi

  1. Morna Brighid

   Klopt Shivatje, maar we moeten terug naar de natuur. De farmacie vergiftigt ons systeem. Natuurlijke middelen zijn meer aan te bevelen dan de kwakzalverij der farmacie die op commercie is gericht en niet op helen

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.