De Aardmens

Het tastbare lichaam is voor de aardmens de belangrijkste realiteit. De aardmens beziet de wereld niet alleen vanuit zijn lichamelijke zintuigen: de tastbare zichtbare en hoorbare realiteit, zoals wordt beweerd, als je op pagina’s komt waar een ‘psychologisch profiel’ wordt geschetst. Bij vuurmensen gaat het voornamelijk om het ontdekken dat er iets is, bij aardmensen meer om het vaststellen van wát er is. Zij hechten veel waarde aan de werkelijke ervaring, maar minder aan een theoretische beschouwing. De psychische functie die bij aarde hoort is de gewaarwording.

In veel beschouwingen wordt gezegd dat aardmensen materialistisch zijn, dat ze alleen oog hebben voor wat ze kunnen zien, tasten en ruiken. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Waarom? In deze profielschetsen, die wat ‘rommelen’ met de elementen en menstypes, worden mensen ingedeeld in:

Een verkeerde voorstelling van zaken

Aarde: nuchter materialistisch, alleen de tastbare zaken zijn reëel
Vuur: Verstandelijk, maar ook gedreven
Water: Emotioneel, leven door hun gevoel, kunnen instabiel zijn
Lucht: spirituele mensen
________________________
NB: Deze conclusies gaan niet op voor spirituele mensen met een nadruk op aarde, lucht, vuur of water.

Waarom is dit een verkeerde voorstelling van zaken? Omdat het allemaal vormen van spiritualiteit zijn, vanuit een ander perspectief. We hebben het hier over bepaalde eigenschappen, bepaalde invalshoeken waaruit die spirituele mens haar/zijn spiritualiteit beleeft.  We hebben het niet, als we het over de ‘aardmens’ hebben  over de nuchtere mens, die alleen maar gelooft wat hij kan bewijzen. Veel natuurlijke ‘heksen’ en ‘tovenaars’ zijn juist aardmensen. Ze hebben een aangeboren wetenschap van wat de aarde aan kruiden, specerijen, wortels, zaden, knollen en planten bevat, of het is overgeleverd van moeder op dochter/zoon of vader op dochter/zoon. Ze bezitten een ingeboren verlangen anderen te genezen. Ze zijn fysiek, lichamelijk, kunnen teder zijn en luisteren. Ze zijn de natuurlijke sjamanen en medicijnvrouwen en -mannen. Ze hebben een voorkeur in natuurlijke omgevingen te zijn en werken met wat ze voor handen hebben. Ze hebben oog en oor voor wezens die met de aarde verbonden zijn etherisch, half-etherisch en lichamelijk. In tegenstelling tot wat ik gelezen heb, zijn aardmensen juist niet aards, eerder een combinatie van aards,  bovenaards en onderaards. Zij hebben behagen in bomen, planten, kruiden, specerijen en al wat leeft.

Aardmensen geven om de natuur, om de dieren, de vogels en de insecten; al wat op aarde beweegt. Ze verstaan de kunst te communiceren met dieren, vogels, bomen en planten. De (natuurlijke) heks, tovenaar, en de Druïde zijn typische aardmensen, dus in het geheel niet ‘natuurlijk’, eerder bovennatuurlijk en bovenzinnelijk. In hun handen bevindt zich potentiële genezende kracht, eventueel in combinatie met natuurlijke middelen. Ze zijn wars van chemische troep. Ze hebben zorg voor het lichamelijke aspect. Maar vergis je niet. Niemand is volledig aardmens, vuurmens, watermens of luchtmens. De nadruk ligt bij aardmensen primair op de aarde. Dat betekent dus ook dat ze mensen kunnen leren te ‘aarden’.

De Kelten zijn, want Kelten zijn geen verleden tijd, primair aardmensen. De priesterklasse, de Druïden, zijn primair aardmensen, bekend met de geheimen van deze, maar ook de parallelle werelden naast onze wereld, waar we soms letterlijk of in de geest kunnen betreden. Voorbeelden: Het is het land van de eeuwigdurende jeugd, de woonplaats van de Sídhe of Tuatha Dé Danann, het Ierse elfenras, zegt Wikipedia, maar dat klopt niet.

Wetenschappers van de Griffith University in Australië stellen dat parallelle werelden echt bestaan en dat ze met elkaar interacteren. In een paper dat gepubliceerd is in het prestigieuze tijdschrift Physical Review X presenteren ze ‘hard bewijs’ voor hun beweringen.

Het team zegt dat parallelle werelden niet onafhankelijk van elkaar evolueren, maar elkaar beïnvloeden door middel van afstoting, het verschijnsel dat bepaalde voorwerpen op andere voorwerpen een kracht uitoefenen.

Deze interactie kan volgens de wetenschappers alle mysteries in de kwantummechanica oplossen. De kwantumtheorie is nodig om te verklaren hoe het universum op microschaal werkt. Het is echter moeilijk om de kwantumwereld te begrijpen omdat er fenomenen worden waargenomen die in strijd lijken te zijn met de wet van oorzaak en gevolg.

De Amerikaanse theoretisch natuurkundige Richard Feynman zei eens: “Ik denk dat niemand de kwantummechanica begrijpt.” Daar probeert de Griffith University nu verandering in te brengen. “Sinds 1957 wordt er in de kwantummechanica al gesproken over parallelle universa,” zei professor Howard Wiseman.

Bron: Ninefornews

Er wordt gesproken over dat mysterieuze volk de Tuatha de Danann niet meer zouden bestaan. Zij zijn een magisch begaafd volk, een van de eerste Keltische volkeren die Eiran, Ierland betrad. Naderhand kwamen Kelten uit Klein-Azië (Galatië), de zwarte zee en andere plaatsen via Italië, Spanje (Galicië) en Bretogne (Frankrijk) en andere plaatsen naar Ierland, Wales en Zuid Brittannië. In eer oorlog tussen de Tuatha de Danann, Fomorians en de Firbolgs zouden de Tuatha de Danann zijn verdwenen. Maar vele legenden verhalen dat juist de roodharige Ieren nazaten zijn van de Tuatha de Danann en de zwartharigen de afstammelingen van de Firbolgs. De Tuatha de Danann waren magisch begaafd, maar dat waren de Firbolgs ook. Er wrdt verhaald dat de Tuatha de Danann de religieuze ordes hebben geformaliseerd. Er zijn 3 ordes binnen de wereld van de Keltische religie:

  • De Barden: zij beoefenen de creatieve kunsten: zang, dans en kennis van de historie en magie in liederen vervat.
  • De Ovaten: zij leggen verbinding tussen hemel en aarde en zijn zieners, profeten en geneesheren en magiërs
  • De Druïden: Leraren, rechters, filosofen en magiërs

Magie is in al deze ordes aanwezig. Luister maar eens naar Keltische muziek en je ervaart de magie, de heimwee naar de andere werelden. Probeer eens te mediteren op Keltische muziek en je zult de wereld van het magische woud betreden; het rijk waar de Druïde in thuis is. Het woord ‘druïde’ is verwant met het Proto-Keltische woord voor ‘eik’ (dru) en met een aan “weten” verwante woordstam (wid), hetgeen mogelijk op de eigenschap “wijsheid” slaat. Zo was de verzamelplaats van de Galaten bekend als Drunemeton (‘eikheiligdom’, zie ook boomheiligdom).

Aarde is de bodem waarop we lopen, de rotsen waarop we klimmen. Aarde vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect, hiertoe behoort de winter en de nacht, de duisternis, staat voor de laatste levensfase en staat voor ouderdom, dood, maar ook voor wedergeboorte en vruchtbaarheid. Staat voor orde, wet, politiek en ook voor ons lichaam en onze instelling, m.a.w. hoe we met onze voeten op de grond staan (hoe ben je ge-aard). De kleur voor aarde is bruin of groen en zij behoort de windrichting Noord toe. Op het altaar wordt de aarde vertegenwoordigd door zout, maar soms ook gewoon door wat aarde of stenen. Het is maar net wat jou trekt

Mensen met veel aarde-kenmerken zijn harmonieus, rustig en betrouwbaar en houden van veiligheid en zekerheid maar zijn ook zeer degelijk, verantwoord en voorspelbaar. Daarnaast zijn ze erg serieus, nuchter  en moet alles praktisch, concreet en tastbaar zijn.
Bron: Spirituele Wijze Vrouwen.

Het bovenstaande is slechts een inzicht vanuit een bepaalde invalshoek. Daarin kan niet iedereen zich herkennen, omdat het een soort ‘psychologisch profiel’ is. maar wat is het ‘spirituele’ aspect van aarde? Veel medicijnmannen in de Indiaanse cultuur zullen zich niet herkennen in de bovenstaande beschrijving. Juist de diepe verbondenheid met de aarde, het groen, de bomen, de dieren, de vogels, de natuurlijke bronnen maken dit aardtype juist tot ‘natuurgenezers’, en daar is niets ‘aards’ aan. Het behoeven geen ‘nuchtere’ mensen te zijn voor wie het bovennatuurlijke niet bestaat. Die mensen noemen we gewoon ‘niet spiritueel’.

Yanomami shaman en woordvoerder Davi Kopenawa, bekend als de ‘Dalai Lama of the regenwoud’, heeft het Amerikaanse volk verteld dat ‘We moeten samen vechten om de aarde te redden’.

Davi arriveerde in de VS op Aarde Dag en werd verwelkomd in Ohlone stamland in San Francisco door een vertegenwoordiger van het Chictactac Ohlone dorp in een speciale ceremonie.

Hij werd uitgenodigd om Californië te bezoeken door het Presidio Trust, waarvan de Crown Jewels tentoonstelling beschikt over prachtige foto’s van de Yanomami en hun grondgebied in de Braziliaanse Amazone; ze waarschuwen voor de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

We zien uit het bovenstaande dat sjamanen als Yamomani juist aardmensen zijn, maar beslist niet aards, materialistisch.

De Aarde geeft het lichaam kracht, structuur en uithoudingsvermogen. Alle vaste structuren van het lichaam (botten, kraakbeen, nagels, gebit, haar, huid) zijn van het element aarde afgeleid. De sjamaan of de natuurgenezer er erop gericht de fysieke mens in balans te brengen. Daar behoort ook handoplegging, Reiki, voetreflexmassage en acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde  toe. Maar Tai Chi en Qi Gong, Wushu, meditatie behoren tot de wereld van de aarde.

Aarde wordt met de reuk in verband gebracht. Daar waar de vaste deeltjes in water opgelost moeten worden om te kunnen proeven, kunnen de vaste deeltjes door de neus direct omgezet worden in geur.

Aarde bevordert vergeving, steun, verankering en groei. Aarde schept ook gehechtheid, hebzucht en depressiviteit; de afwezigheid ervan brengt gevoelens van “niet geaard zijn” teweeg.

Het element Aarde is gekoppeld aan het 1. chakra; Muladhara. Aarde en water vormen samen Kapha-dosha. En de smaken zoet (aarde+water), zout (vuur+aarde) en wrang(lucht+aarde) worden door dit element gevormd.
Bron: Ayurveda.

Keltische spiritualiteit

Het element Calas (aarde) in de Druïderij kan grofweg worden vertaald als ‘steen’. Het is de kwaliteit van de vorm: soliditeit, stevigheid, stabiliteit en weerstand. Het komt het dichtst in de buurt ‘land’ of ‘de aarde’, dat de basis en de fundament vormt voor al het andere. In het lichaam is Calas onze botten, onze harde binnenkern, de structuur en de steiger, hoewel het in het algemeen ook als het lichaam zelf gezien wordt, de fysieke vorm, met zijn grenzen en begrenzingen. De Druïde kan je kenmerken als een aardmagiër, maar hij is meer: priester, ziener, raadgever, geneesheer. Je had ze in vroeger tijden als vrouwen en mannen. Dat kan niet anders, want de godin van de Druïden is Brighid, oftewel Brigit. Brigit is een ‘Pan Keltische’ godin, die werd aanbeden door zowel de Gallische en Bretonse Kelten in de Britse Eilanden en daarbuiten. Ze is een zonne-godheid, die haar mantel eens op een zonnestraal hing. In de Keltische mythologie is Brigit de dochter van de Morrighan en de Dagda, de Goede God en Hoofd van de Tuatha de Danaan, het oude elfenras van Ierland; ze is de zus van Ogma, die het Ogham-alfabet heeft uitgevonden.

Brighid werd geboren op het moment van zonsopgang, Brighid stond in de lucht met de zon, terwijl stralen van vuur die uit haar hoofd kwamen. Zij was de dochter van Dagda, de grote ‘vader-god’ van Ierland.

In de Druïde-mythologie werd de babygodin gevoed met melk van een heilige koe uit de andere wereld. Brighid had een appelboomgaard in de andere wereld, Tír na nÓg, en haar bijen zouden hun magische nectar op aarde brengen.

Er wordt gezegd dat waar ze ook liep, kleine bloemen en klavers zouden ontluiken. Als zonnegodin zijn haar gaven: licht (kennis), inspiratie en de vitale en de helende energie.

De Kelten vereren eveneens de natuurelementen zoals de zon en het stromende en niet-stromende water. De zon wordt dikwijls voorgesteld in Keltische kunstobjecten. De vruchtbaarheid is ook het voorwerp van een speciale verering met het oog op de voorspoed van de kudden en de oogsten. De aanwezigheid van keukengereedschap zoals ketels, pollepels, poken en dergelijke in de graven wijzen op het belang van de haard die symbool staat voor de bescherming van huis en familie.
Bron: De Kelten: van geloof en verering tot heiligdommen en goden

In onze dagen staat de aarde weer in belangstelling voor hen die om haar geven. Onder de indianenstammen van Noord- en Zuid-Amerika is er veel aandacht voor het milieu. Onze aarde raakt vervuild, door het doelloos consumeren en produceren. De vuren van de industrialisatie hebben 45% van de natuurlijke bossen en omgeving vernietigd. Zonder aarde is mens en dier te dode opgeschreven. Daarom moet de aarde ons lief zijn. De Aardmens gaat dat ter harte, want alles wat we nodig hebben voor de zuivering van ons lichaam en de kwaadaardigheid is aanwezig in Moeder Aarde, een van de vijf basiselementen van de kosmos.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.