Psychologisch

Vuur is altijd op zoek naar mogelijkheden. Hij heeft weinig oog voor wat hem concreet omgeeft, maar ziet ogenblikkelijk de grote lijn: waar zou iets vandaan zou kunnen komen, of: wat kan je er allemaal mee doen? Hij kan grote ideeën en mogelijkheden voor de toekomst zien, is praktisch ingesteld, strategisch. Hij kan abstract denken en heeft behagen in kennis, complexe oplossingen, wetenschap en is praktisch ingesteld. Door zijn abstracte denkniveau is hij wat minder gevoelig voor mensen om zich heen. Hij kan plannen, complexe vragen oplossen en is daarin gedreven. Kennis van zaken is wel besteed aan hem. Hij is nooit te moe om te leren, is een doorzetter, stabiel en concreet. Je kan afspraken met hem maken en erop vertrouwen dat hij ze nauwgezet nakomt. Zolang hij het idee heeft dat er nog ruimte en mogelijkheden zijn, kan vuur het leven aan en ervaart hij zekerheid. Routine en alles wat zijn bewegingsruimte beperkt is voor hem een probleem: het beperkt dan zijn mogelijkheden. Hij kan ‘out of the box’ denken en ziet een uitdaging in complexe problemen.

Agni 
In de Ayurveda wordt het spijsverteringsvuur Agni genoemd. Het vuur dat verantwoordelijk is voor alle fysiologische processen in het lichaam. Agni is het vuur in het maagdarmkanaal, maar ook het levensvuur. Het vuur dat transformatie teweeg brengt. Agni heeft een nauwe relatie met onze gemoedstoestand…

Het positieve aspect van vuur is het vermogen te creëren, projecten te initiëren op ieder niveau, en te voltooien wat de creativiteit in beweging heeft gezet. Ook intuïtie hangt samen hangt samen met het vuur, eveneens als enthousiasme en opwinding. Een evenwichtige hoeveelheid vuur geeft geïnspireerde ondernemingen, plezier in het werk en prestatie. Vuur hangt samen met een gevoel van geluk en van vreugde; deze is anders dan de vreugde van het waterelement, die meer verbonden is met tevredenheid en acceptatie. De vreugde die het vuurelement geeft, heeft meer te maken met enthousiasme en een geluksgevoel in het lichaam, en de vreugde van wakker makende ervaringen. Bron Yogasolutions

Geestelijk

Vuur is het element van de wil, het doorzettingsvermogen, de levenskracht, daadkracht en actie.  Deze actie wordt vooral gestuurd door door berekening en overzicht. Eerst denken, dan doen. Vuur staat voor macht, seksualiteit, autoriteit, wiskunde, wetenschap, planning en verandering. Hoewel vuur veelal anders wordt beschreven, trek ik het door naar de Rede, het denken, de wetenschap. Het vuur is de tegenpool van water, en daarom kan je er geen gelijksoortige emoties aan verlenen als water. Het schept ook evenwicht met het water. Vuur verandert water, water verandert vuur. Het vuur, de zon, geeft samen met water groei. Zonder vuur, Agni, de zon, kan er geen sprake zijn van vruchtbaarheid. Gewas, bomen, bloemen en fruit zijn afhankelijk van de groeikracht, het chemische proces wat door het vuur wordt bewerkstelligd. Het vuur is de potentie, en daarom een mannelijk aspect van de vier elementen.

Eigenschap

Het eigenschap van vuur is essentieel donker. Het vuur dat we waarnemen is een resultaat van een interactie tussen de essentiële eigenschap van vuur en drie elementen. Vuur is de hoofd eigenschap van de ruimte rondom de atmosfeer van de aarde
(Rabbi Moshe ben Nachman).

Daarmee is gezegd dat vuur een uiterlijk kenmerk is, en zo tegengesteld aan water, wat een innerlijk element is. Terwijl water onderhevig is aan veranderingen en schommelingen, is vuur de eigenschap die veranderingen bewerkstelligt.

Als we naar een typering van een vuurmens kijken, zie we dat deze zich door niets laat weerhouden. Het vuur kan simpelweg niets anders dan verandering bewerkstelligen, en kan daarom over de gevoeligheden van andere heenlopen. Qua menstype komt dat het beste in de buurt van een wetenschapper, ee programmeur, een wiskundige. Het doel heiligt de middelen. In extreme gevallen kan een overmatige aanwezigheid van vuur leiden tot tot dictators en mensen de hun wil opleggen aan de massa. Positief gezien kan het goede veranderingen bewerkstelligen, pijnlijke beslissingen nemen die tot welzijn van de maatschappij of groep dienen.

Element Vuur hoort bij de zomer en is verbonden met het hart en de dunne darm, het spreken en de kleur rood. Vuur staat voor de zomer, droogte en stof. Vuur brengt aarde voort. Hij is hartstochtelijk, gepassioneerd, sprankelend, dynamisch, vitaal, een leider en agressief. Dit element behelst een vurig type. Iemand die zijn/haar doel najaagt zonder veel rekening te houden met anderen.
•    Positieve kanten: Passie, Wijsheid, Vreugde
•    Negatieve kanten: Neiging tot arrogantie,Egocentrisch

Bron: Creatieve Tao Training

Positieve effecten

Vuur’ kan worden vertaald door het woord ‘energie’. Dat kan zijn een vuur, warmte, licht, elektriciteit en radioactiviteit. Vuur is niet alleen scheppend, maar ook vernietigend. Het is een zuiverend element, omdat datgene dat vernietigd wordt, op een hoger niveau weer opnieuw wordt geschapen: vuur transformeert. Het toevoegen van energie aan iets brengt dit op een ‘hoger’ vlak. Denk maar aan het omzetten van een vaste stof in vloeistof en vervolgens in gas. Maar ook door onze wil kunnen we transformeren. De rol van vuur als element dat vernietigt en verteert, maar tegelijkertijd reinigt en vernieuwt, komt heel duidelijk tot uitdrukking in de dood en wedergeboorte van de vogel Phoenix. Deze mythische vuurvogel verbrandt zichzelf en herrijst vervolgens weer uit zijn as.

Bron: Silver Circle, center for old religion

Vuur kan daarom wonderen bewerkstelligen, door de vasthoudendheid van het vuur, door de drive die het heeft, leidt dit tot transformatie. In zijn samenhang, als we kijken naar de samenhang met water, aarde en lucht, kunnen we het volgende natuurlijke effect zien.

  • Water: In het vroege voorjaar kan er nog wel een veel regel vallen,
  • Aarde: de bodem wordt doordrenkt met het vocht,
  • Lucht: de wind voert sporen, element en zaden aan,
  • Vuur: de zon zorgt voor metabolisme; de kiemkracht, groei en ontwikkeling
  • Leegte (ruimte): door ruimte in de omgeving kan de natuur zich ontplooien, naar boven en beneden groeien

Negatieve effecten

Als je teveel vuur hebt, een teveel aan Yang, wordt je rusteloos en zit je teveel in je hoofd. Omdat Yang een vuur-kwaliteit heeft laat het een stijgende tendens zien. De voeten en het onderlichaam kunnen daarentegen koud zijn omdat de energie zich naar boven heeft getrokken. Alles in het lichaam duidt op een verhoogde activiteit wat zich psychisch uit in onrust en lichamelijk in hitte.
Bron: Holistik.nl.

Er is dus balans nodig, hoewel je een overwegend vuurtype kan zijn, heb je emoties nodig (water), lucht (spiritualiteit), aarde (om te aarden) en ruimte (leegte) om op adem te komen. Vuur is niet negatief! Maar vuur is een dienaar, ik hoorde pas op een Satsang het volgende: ‘het verstand is een dienaar, niet de meester’.
deze huidige maatschappij rust op het overheersende element vuur. Daardoor is de maatschappij berekenend, egoïstisch, statistisch, gebaseerd op winstbedrag en koud (ook een effect van vuur). Het staat in het teken van de oorlogsgod Mars. we zijn uit balans geraakt. De dienaar is de meester geworden. De dienaar vuur moet een stap terug en samenwerken met de overige elementen. Het gevolg van teveel vuur is: industrialisatie, vervuiling, grote natuurrampen als gevolg van een consumptiemaatschappij. Met alleen vuur zullen ‘de elementen in vuur vergaan’, met vuur als dienaar kunnen we dat zelfde vuur inzetten om een halt toe te roepen aan deze desastreuze ontwikkeling en weer in balans komen.

Als we kijken naar de vroege middeleeuwen zien we dat in een tijd dat de spiritualiteit, het water, opleefde (later ga ik daar nog over schrijven), het de kop in werd gedrukt. letterlijk en figuurlijk werd er ‘vuur op aarde geworpen’. De schijnheilige Jacob  Sprenger, alias Jacobus Istitorius, schreef zijn ‘Maleus Malificarum’. vele vrouwen, spirituele vrouwen, belandden op de brandstapel. 20.000 tot 200.000 vrouwen vonden de dood op verdenking van hekserij. Sinds die tijd is het vuur van de oorlogsgod Mars, de door testosteron gedreven mannelijke energie, gebleven. In onze tijd, een tijd van kosmische veranderingen, wordt dit vuur ingeperkt. Maar er is verzet. We zien de ‘supermannelijke’ radicale godsdiensten stuiptrekken. ‘Redden wat er te redden valt’, van het ten dode opgeschreven Patriarchale tijdperk. maar de verandering is gekomen. Geboren in de harten van mensen die allerlei namen krijgen als: spiritueel, Nieuwetijdskinderen, Idigo Sterrenkinderen, Hooogsensitieven. Ach is is niet nieuw. We zijn er altijd al geweest, is echter de tijd dat velen ‘wakker worden’ uit de boze droom, en hun dromen gaan leven. Werken aan een nieuwe toekomst, werken aan liefde voor zichzelf e al wat leeft. We kunnen het vuur best gebruiken in dat proces. Als dienaar, en niet langer als meester.

Reach out and touch
Somebody’s hand
Let’s make this world al better place
If we can
(Diana Ross)

And we can
(Paul Young. – Living in the life of the common people)

Can we build it
yes we can
(Bob de Bouwer) 🙂

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.