De Hindoeïstische boom des levens, de अक्षयता वाटा Akasha Vata

Klik voor een grotere afbeelding

De levensboom, in het Sanskriet de अक्षयता वाट (Akasha Vata), wordt in verschillende religieuze tradities geassocieerd met verlichting, het bereiken van de hoogste staat van bewustzijn, een opklimmen tot een niveau van gelukzaligheid, wijsheid, goddelijkheid.  We vinden de boom des levens in vele godsdiensten, filosofieën, sagen en legenden. Ik heb een afbeelding gemaakt die de boom des levens verbindt met de 8 avatars van Vishnu. Door op de afbeelding krijg je een grotere afbeelding ten zien van de Boom des Levens, de अक्षयता वाटा Akasha Vata.

We vinden de levensboom in:

 1. De Kabbala, een uitwerking van de in de middeleeuwse Zohar, toegeschreven aan Rabbi Shimon bar Yochai. Ook hier kan men het hoogste niveau van goddelijkheid bereiken door ‘opklimmingen’, de Chochma, de wijsheid staat hier voor de het hoogst bereikbare spirituele niveau, geassocieerd met het hoofd. Hierover wordt het volgende gezegd: Keter, de eerste van de tien sefirot, correspondeert met het bovenbewustzijn van ervaring. Het vormt de “kroon” die een aura voorstelt die om iemands bewustzijn ligt. De Zohar (kabbalistisch boek) stelt: “de hemelse kroon (keter elyon) is de kroon van het koninkrijk (keter malchoet).” De eerste, hoogste van de Goddelijke uitstralingen -keter- is dus verbonden met de laatste uitstraling -malchoet. (Koninkrijk) *
 2. Scandinavische mythologie. Yggdrasil is de wereldboom in de Noorse mythologie. Waar de wereld uit is voorgekomen. Yggdrasil verbindt de 9 werelden, zichtbare en onzichbare.
  De negen werelden uit de Noorse kosmologie waren verdeeld over drie lagen. Iedere laag telde drie werelden, hoewel daar twijfel over bestaat. De werelden Svartalfheim en Nidaveldir worden soms als apart gezien. Als dit het geval is, zouden Niflheim en Helheim dezelfde wereld zijn. Toch is het waarschijnlijker dat Svartalfheim dezelfde wereld is als Nidaveldir, en Niflheim en Helheim twee verschillende werelden zijn. Dit omdat orde centraal stond in de Noorse mythologie. Een verdeling van drie werelden per laag is dus logischer. Als we deze verdeling aanhouden, komen we op de volgende verdeling van werelden:
  De bovenste laag
  Asgard
  Vanaheim
  Alfheim
  De middelste laag
  Midgard
  Jötunheim
  Svartalfheim (ook wel Nidavellir)
  De onderste laag
  Muspelheim
  Niflheim
  Helheim
  Bron: Kunst en Cultuur.
 3. Kanaän. Asjera was de oudste Moedergodin van Kanaän, identiek aan de Ugaritische Godin Athirat of Aṯ In een Sumerische inscriptie uit 1750 v.Chr. komt zij voor als vrouw van Anu of El (de vadergod van het Kanaänietisch pantheon). Baäl is een van haar kinderen. Zij is ook ‘De Vrouw die de Zee doorkruist’ en ‘De Moeder van de Goden’. Ze wordt afgebeeld in de vorm van een boom.
 4. Jodendom. De levensboom of boom des levens (Hebreeuws: עץ החיים; Etz haChayim) werd volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbeldoor God geplant in de Hof van Eden (het Paradijs), samen met de boom van de kennis van goed en kwaad. De vruchten van deze boom gaven eeuwig leven (onsterfelijkheid).
 5. Hindoeïsme. De Eeuwige Banyan Boom de अक्षयता वाटा (Akshaya Vata) bevindt zich aan de oever van de rivier de Yamuna op de binnenplats van het Allahabad Fort waar de Yamuna en de Ganga rivieren in Allahabad stromen. De eeuwige en goddelijke natuur van de boom wordt uitgebreid beschreven in de Vedische geschriften over een tijd dat de aarde werd vernietigd door een (zond)vloed, waarin Akshaya Vata onaangetast bleef. Het is op het blad van deze boom dat Heer Krishna rustte in de vorm van een baby toen de aardkorst niet langer zichtbaar was. Het is op deze plaats de de onsterfelijke heilige, Markandeya, zijn kosmische visioen van de Heer ontving. Onder deze boom mediteert de Boeddha voor eeuwig. Volgens de legende is deze Bodi boom een manifestatie van Gaya, moeder aarde.
 6. Keltische godsdienst.  De Keltische Levensboom (Crann Bethadh) was een centraal onderdeel van de vroege Keltische spiritualiteit. Voor de Kelten was de boom een bron van basisonderhoud – een drager van voedsel, een leverancier van onderdak en brandstof voor koken en warmte. Zonder bomen zou het leven buitengewoon moeilijk zijn geweest. Bomen vormden een verbinding met de geesteswereld en met de voorouders, bovennatuurlijke wezens en zijn portalen naar andere werelden. De meest heilige boom van allemaal was de eik, die de ‘as mundí ‘representeerde het centrum van de wereld.
 7. Egypte, de Acacia boom. De belichaming van Aset is aanvankelijk androgeen, d.w.z. zij is bezitster en bron van het totale leven. De ontmanning maakt haar eerst Neter, haar ontroofde mannelijke delen werden haar bevruchtigende, zelfstandige macht, zij doen uit de Aarde waarin zij gevallen zijn, een boom opgroeien. Aan de voet van deze Levensboom in het paradijs ontspringen vier beken, die de levenskracht naar de vier windstreken voert. De Levensboom symboliseert vernieuwing en volmaakte harmonie.
 8. De Saksen. De Irminsul (letterlijk Al-zuil) was een belangrijk heiligdom voor de Saksen met grote symbolische betekenis. Het wordt omschreven als een grote, opgerichte houten stam die volgens de Saksen de gehele wereld ondersteunde.Men vergelijkt de Irminsul wel met de boom Yggdrasil uit de Noordse mythologie: de wereldboom die zijn wortels in de onderwereld heeft en met zijn takken het dak van de wereld ondersteunt.

We zien de Boom des Levens, de अक्षयता वाटा – Akshaya Vata dus ook als een manifestatie, een archetype, voor het opklimmen naar het hoogste niveau de Verlichting waarvan de Sahasrara Chakra het mannelijke immateriële eindpunt en het beginpunt is, maar dit is onmogelijk zonder het laagste niveau, de Paira die het vrouwelijke materiele begin en eindpunt is, en zoals ik eerder noemde in de Kundalini Yoga de twee uitersten zijn die elkaar opzoeken, Shiva en Shakti.

De 8 avatars en de 8 chakra’s

1e Chakra – Paira – Voetenchakra – 5 Vamana – stabiliteit. In de Veda’s staat geschreven: Vamana, de dwerg, groeide uit tot gigantische proporties om over de drie werelden te lopen. Hij stapte van de hemel naar de aarde met zijn eerste stap, van de aarde naar de onderwereld met de tweede. Koning Mahabali, die zijn belofte niet kon nakomen, bood zijn hoofd aan voor de derde. Vamana plaatste toen zijn voet op zijn hoofd en gaf de koning onsterfelijkheid voor zijn nederigheid. Dit is  een beeld van wortelen, gronden.

2e Chakra – Muladhara – Stuitchakra – 4 Narasimha – overleven. In de Veda’s staat geschreven dat Narasimha verliefd werd op Chenchita, nadat hij een doorn uit haar voet had verwijderd. Op zijn huwelijksaanzoek zei zij niet meteen ja. Ze wilde zeker weten dat hij de juiste echtgenoot voor haar was en testte hem zo opdat hij voedsel kon verzamelen en op zijn jachtvaardigheden, wat belangrijk is om te overleven in de jungle.

3e Chakra – Swadhisthana – Sekschakra – 1 Matsya Purana (মৎস্যপুরাণ) (3e Chakra – Swadhisthana – Water) Net als in het Bijbelverhaal over de zondvloed is het Matsya die zorgt dat de wereld overleefd na een grote vloed. Nu wordt vloed en water altijd geassocieerd met emotie, maar ook de maat van de aardse tijd. Water is ook het element van seksualiteit. Is het niet zo dat, althans bij hetero’s, deze zorgt voor overleven van het menselijk ras. Bij LHBT mensen en hetero’s is seks een uitdrukking van diepe verbondenheid, een verbinding van twee zielen. Het zijn de diepste menselijke beweegredenen en een verklaring waarom liefde, romantiek en seksualiteit zo diep met elkaar zijn verbonden

4e Chakra – Manipura – Zonnevlecht – Solar Plexis Chakra – 6 Parashurama Kracht. In de veda’s staat geschreven over zijn geboorte: als zijn grootmoeder Richika erachter komt wordt hij boos en legt uit wat het verschil is tussen krijgers en priesters (brahmanen): krijgers slaan neer en strijden met wapens, zoeken macht, kracht en heroïek, terwijl brahmanen vriendelijkheid, kennis, vrede en vroomheid zoeken en zich terughoudend opstellen. Satyavati wil niet langer een krijger als zoon en vraagt of Richika haar kleinzoon tot krijger kan maken. Die kracht heeft echter een keerzijde en mond uit in geweld als zijn vrouw vreemdgaat. Lichamelijke kracht is verbonden met de ademhaling en bevindt zich derhalve in het gebied va de Manipura, de Solar Plexis.

5e Chakra – Ahanata _ Hartchakra – 7 Rama – Liefde. Rama is in de Ramayana de oudste zoon van de koning van Ayodhya, voorbestemd voor de troon. Zijn stiefmoeder, die haar eigen zoon liever koning ziet worden, weet hem echter voor 15 jaar uit Ayodhya te verbannen. Rama brengt zijn ballingschap samen met zijn vrouw Sita door, maar zij wordt ontvoerd door Ravana, de koning der demonen. Met behulp van de apenkoning Hanuman en zijn broer Lakshmana weet Rama de demonenkoning te verslaan. Nadat Sita door een aantal proeven haar onschuld heeft bewezen keren de overwinnaars terug naar Ayodhya, waar Rama tot vorst gekroond wordt. De hartchakra staat voor liefde voor jezelf en voor de ander.

6e Chakra – Visuddha – Keelchakra –2 Kurma – communicatie. De schildpad vertegenwoordigt het zelfvertrouwen. Alleen met immens zelfvertrouwen kan iemand zijn doelen bereiken en ook de nectar van onsterfelijkheid. Kurma staat voor zelfvertrouwen en emotionele vrijheid. Dit wordt bereikt door positieve affirmaties. Dit werkt ook door in de communicatie, het spreken van woorden. Maar woorden moeten doordacht worden. Zomaar woorden spreken, zonder de diepere lading die eronder ligt is zinloos. Om terug terug te komen of Kurma: Devas ging naar Heer Vishnu (in de vorm van Kurma) voor hulp. Heer Vishnu vertelde hen om de Oceaan van Melk te karnen met de berg Mandara als de karnende stok om de amrita te krijgen; de nectar uit de oceaan. Door deze amrita te drinken, zouden ze hun verloren krachten en glorie terugkrijgen. De boodschap hierachter is dat je controle over je leven terugkrijgt door van jezelf te houden en jezelf te affirmeren, en dit is de kracht die schuilt achter de keelchakra.

7e Chakra – Ajna – 2e oog Chakra – 3 Varaha – zintuigen. De tweede avatar van Vishnu is Vahara. Vishnu verschijnt als een zoogdier, een zwijn met een hoog ontwikkeld reukvermogen. Zwijnen hebben een goed richtingsgevoel, ruiken en raken niet snel verdwaald. Deze avatar en deze chakra staan dus voor de zintuigen, met name de bovenzinnelijk zintuigen. Deze mogen zich ontwikkelen, maar we dienen wel voldoende gegrond te zijn. Door onszelf te affirmeren (Keelchakra) zullen we voldoende onderscheiding hebben om ons derde oog (helderziendheid, maar ook heldervoeldend, horend, ruikend, proeven, tastend-heid).

8e Chakra – Sahasrara – Kroonchakra – 8 Krishna – verlichting. Krishna is de geïncarneerde Heer en Arjuna vertegenwoordigt de mens, zijn vriend. De Bhagavad Gita bevat vele prachtige verzen en vandaag zou ik graag een bepaald hoofdstuk met je willen delen, waarin Krishna Arjuna’s vraag beantwoordt over wat een verlichte man is. Arjuna vraagt: Krishna, hoe identificeer je een mens verbonden en verzonken in Brahman (Goddelijk Bewustzijn)? Op welke manier spreekt een verlichte ziel? Hoe zit hij? Hoe loopt hij? Krishna antwoordde: Hij weet zich gelukzalig in de Atman (eeuwige, tijdloze ziel), hij verlangt nergens anders naar. Hunkering kwelt zijn hart: Als hij afstand doet van het hunkeren noem ik hem verlicht.

Samenvatting

Vanuit de verschillende traditie is het cijfer 8 belangrijk. De 7 vertegenwoordigt de maximale volheid hier op aarde, maar is niet in evenwicht. De 8 stijgt er bovenuit. In de Joodse mystiek staat de 8 voor de ‘nieuwe dag’ (Yom haChadesja), die het einde van de materiële werkelijkheid betekent en het aanbreken van de Messiaanse tijd, waarin alles tot volmaaktheid gebracht zal worden en het einde van het lijden. In het boeddhisme zien we de 8 ook als een vervolmaking. We zien Shakti de slang, gedraaid, we denken aan de esculaap, wat als teken van de medische wetenschap wordt gezien, twee gedraaide slangen die een 8 vormen. We zien de acht terug in Keltische motieven, onder ander van de Crann Aegna Gaeltach, de Keltische Levensboom, in tal van Keltische motieven is de acht het herkennen. De afbeelding hierboven de ik maakte heeft 4 takken boven, 4 wortels beneden. Ik heb gesproken over de 8 Avatars van Vishnu, het achtvoudige Yogapad, de acht Chakra’s. Tal van woorden zijn te noemen: verwachting, achten, achting, acht geven, wachten. Ik kan doorgaan als ik er over doordenk.

Het is allemaal begonnen met de gedachten over het hoogste Chakra, de Sahasrara en het feit dat deze zich niet aan of ter hoogte de wervelkolom bevindt, de gedachte dat en mens meer is als een romp en een hoofd e wat voeten met wortelen te maken heeft. Daarna zocht ik en vond ik, en stuitte op het achtvoudige Yogapad, de acht Avatars, de vormen en de symboliek. Dit is geen nieuwe leer, maar een gedachte. Niets is volkomen waar, geen leerstelling is altijd gebaseerd op de volledige waarheid; er is altijd meer. Bovendien spreek ik hier over metafysische zaken, en tracht ik dit te verwoorden in woorden ‘uit de aarde’, maar de aarde heeft lucht als evenwaardigheid, het water het vuur. Yin en Yang zijn evenwaardig (en niet gelijkwaardig), de boom het wortels en takken. Al deze materiële beelden hebben hun equivalent, zoals de mannelijke immanente Shiva de vrouwelijke geliefde Shakti heeft en zij zoeken elkaar, elk met hun eigen energie. We kunnen ook Qi energie en Reiki energie als evenwaardige stromingen weer geven, andersoortig, maar niet tegengesteld. De 8 leert ons dat er verbondenheid is. Met het hoofd verlicht, het Dharma, met de voeten stevig verankerd op de aarde vindt de mens heelheid, haar of zijn  eigen kracht. Ik kreeg vandaag nog een mooie aanvulling van Shivatje van de site Spiritueel Boeddha, en wel de volgende:

De 8 symboliseert de geslotenheid nog een begin nog een einde. Net als de infinity – lemniscaat als symbool de oneindigheid. Dat kan men verduidelijken met de 8ste chakra.
Aum Shanthi

Bron: Mens en samenleving

5 Thoughts to “De 8 chakra’s deel 3”

 1. De 8 symboliseert ook de geslotenheid nog een begin nog een einde. Net als de infinity – lemniscaat als symbool de oneindigheid.
  Dat kan men verduidelijken met de 8ste chakra.

  Aum Shanthi

  1. Dank je voor je prachtige reactie en aanvulling

 2. Bedankt voor u dank woord. Graag gedaan

  Aum Shanthi

 3. Laat ik nu net op nummer 8 wonen. De afgelopen 2 jaar op 8A en nu op 8.2 Anyway… Weer een interessant stukje. Wist je trouwens dat een deel van de nederlanders Saksen zijn? En die hebben ook hun eigen Levensboom. Gewoon een leuk weetje 🙂

 4. Dank je Loena, ik heb het stukje nog een beetje aangevuld met de Saksische levensboom

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.