De 8 avatars van Vishnu en de chakra’s

Vishnu. Klik voor een grotere afbeelding

In deel twee vertel ik verder over de 8 chakra’s en de Yoga spreekt over het achtvoudige pad, zoals ik dit beschreef in deel 1.  Vishnu, de hoogste God uit het Hindoeïsme heeft  8 avatars, zodat er  het getal 8 naar voren komt. Zoals ik al eerder heb beschreven, bevinden er zich slecht 6 chakra’a op, of ter hoogte van de wervelkolom. De ‘belangrijkste’chakra, de Sahasrara bevindt zicht niet ter hoogte van of op de wervelkolom. Bovendien is het getal 8 in evenwicht, de Pair chakra (voetenchakra), zoals ik dit gemakshalve noem, en is daarom perfect in evenwicht met het topje van ons lichaam. Andere significante  zaken noem ik in mijn blogs over de voetchakra.

Een avatar (Sanskriet: अवतार, avatāra, letterlijk de neerdalende) is in het hindoeïsme een incarnatie, verschijning of manifestatie van een bepaalde godheid. De manifestatie komt op aarde als de gerechtigheid (dharma) bedreigd wordt en het kwaad de overhand dreigt te krijgen. Een avatar herstelt de gewenste kosmische orde, waardoor mensen weer in staat zullen zijn tot juist handelen. Bron Wikipedia

Pair in de holte van de voeten, wordt traditioneel niet meegerekend, maar in de Reiki wordt hij veelvuldig genoemd. Hier schrijf ik twee aparte blogs voor en moet mij beperken, want de hoeveelheid informatie is zo overweldigend, dat het niet te ontkennen is. De voetenchakra bevindt zich niet aan de wervelkom, het is het laagste fysieke niveau, zoals de Sahasrara, het hoogste spirituele niveau, ook niet gelokaliseerd is aan de wervelkolom maar zich bevindt op de fontanel. In het Joodse mystieke denken wordt de fontanel geassocieerd met de ‘verbinding met השמים – hasjamajim’, (de hemelen). daarom zegt men dat baby’s en bejaarden dichter bij de hemel staan, omdat de fontanel aan het begin en einde van het leven weer open komt te staan, aan de man is dit te zien door de veelvoorkomende kale plek op de fontanel.

Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het is nog geen bot dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat ze nog in een regelrechte verbinding staan met de Geestelijke wereld.
Bron: Stichting Wijzer.

Magiërs scheren hun hoofd op het moment dat zij een belangrijke doorbraak in hun geestelijke groei hebben bereikt, monniken van alle religies doen dit ook. Alleen een vrouw behoudt haar haar. Overigens is het is sommige religies ook de gewoonte voor mannen om hun haar juist te laten groeien, maar dit is even een zijstraat. Ik ga even terug naar de chakra’s en hun locatie.

 • Pairde voetenchakra, bevindt zich in de binnenstel holte van de voet,
 • Muladhara: Stuitbeentje (eerste lumbale vertebra),
 • Swadhisthana: Heiligbeen
 • Manipura: de solar plexus: achtste thoracale vertebra
 • Anahata: tussen de schouderbladen
 • Vishuddha:  de derde cervicale vertebra
 • Ajna: de eerste cervicale vertebra
 • Sahasrara: bevindt zich of de fontanel en is net als de voetenchakra niet met de wervelkolom verbonden. Het is het hoogste spirituele niveau.

We kunnen het verder doortrekken als we spreken over de Avatars van Vishnu, de hoogste, onzichtbare God die zich via Avatars (zij die neerdalen) manifesteert. Vishnu heeft in een oorspronkelijk uitleg 8 avatar, volgens anderen 10, waartoe ook de Boeddha wordt gerekend. Hieronder associeer ik de chakra’s met een van de 8 avatars van Vishnu. Onder de opsomming geef ik een korte omschrijving van de avatars  vanuit het Hindoeïsme:

 1. 1e Chakra – Pair – Voetenchakra – 5 Vamana – stabiliteit
 2. 2e Chakra – Muladhara – Stuitchakra – 4 Narasimha – overleven
 3. 3e Chakra – Swadhisthana – Sekschakra – 1 Matsya – water – emotie
 4. 4e Chakra – Manipura – Zonnevlecht – Solar Plexis Chakra –6 Parashurama Kracht
 5. 5e Chakra – Ahanata _ Hartchakra – 7 Rama – Liefde
 6. 6e Chakra – Visuddha – Keelchakra –2 Kurma – communicatie
 7. 7e Chakra – Ajna – 2e oog Chakra – 3 Varaha – zintuigen
 8. 8e Chakra – Sahasrara – Kroonchakra – 8 Krishna – verlichting

Over de Avatars van Vishnu

Matsya. Klik voor een grotere afbeelding.

1 Matsya मत्स्य –  (3e Chakra – Swadhisthana – Water) was de eerste avatara van Vishnoe. Hij was de vis die de grote rol speelde in het verhaal van Manoe. Manoe werd door de goden gekozen om als enige mens te overleven. Hij vond Matsya als een kleine vis, en hij verzorgde hem. Matsya beloofde hem, dat als Manoe hem goed zou verzorgen, Matsya hem zou redden. Matsya bleef maar doorgroeien. Manoe hield hem in een klein aquarium, maar na een week moest Matsya al naar een bassin worden overgebracht. Na nog een week moest Manoe hem al naar de zee brengen. Toen zei Matsya dat hij een boot moest bouwen om van het dreigende gevaar te ontsnappen. Toen het water begon te stijgen wist Matsya de boot voort te bewegen door middel van een kabel aan een hoorn die op zijn rug zat.

Alleen de toppen van de Himalaya waren nog droog, Matsya zwom hierheen en Manoe ging hier aan land. Manoe was gered, maar hij was de enige mens die op de hele aarde nog in leven was. Manoe bad de goden, waaronder de ondertussen weer god geworden Vishnoe, of hij een vrouw mocht hebben. Vishnoe gaf hem er een, en zo werden Manoe en zijn vrouw de stamouders van de mensheid.

Volgens enkele verhalen was Matsya een incarnatie van Brahma, de Hindoeïstische god met vier gezichten. Ook zijn er verhalen waarin wordt gezegd dat er veertien overstromingen zijn geweest, en dus ook veertien Manoes en Matsya’s.

Kurma. Klik voor een grotere afbeelding.

2 Kurma कूर्म  – 6e Chakra – Vishuddha – Keelchakra, communicatie. Kurma, ook wel Koerma is de schildpad is een mens waarvan het onderlijf een schildpad is. De demonen leken zo sterk te worden dat de goden hun macht leken te verliezen. Vishnoe adviseerde de goden om de oceaan te karnen zodat het Amrita naar boven zou komen. Amrita is de nectar van onsterfelijkheid. Als de goden dit zouden drinken zouden zijn onoverwinnelijk zijn. De gouden berg Mandara werd als karnstok gebruikt en de reuzenslang Vasoeki als touw. De demonen hielen de kop vast en de goden zijn staart. Tijdens het karnen zonk de berg door de oceaanbodem. Vishnoe verscheen toen als Koerma om als spil (steunpunt) voor de borg te spelen. Zowel demonen als goden wilden de nectar, Vishnoe hiep de goden zodat zij de nectar kregen. De demonen die zagen dat de goden de amrita in hun bezit hadden, vielen aan en een gevecht ontstond. De goden wonnen. Het eerste dat tijdens het karnen naar boven kwam was een dodelijk gif dat Shiva op dronk vandaar zijn blauwe keel

Varaha. Klik voor een grotere afbeelding.

3 Varaha वराह 7e Chakra – Ajna – 2e oog Chakrazintuigen

is de derde avatara van Vishnoe. Hij staat bekend als het zwijn en redde de wereld. De demon Hiranyaksha smeet de aarde in de oerzee. Varaha sprong in de zee en vond met zijn reukzin de aarde terug in het water. Hij doodde de demon en tilde de aarde, in de gedaante van een mooie vrouw, op zijn slagtanden het water uit.

Vishnu wordt in de gedaante van Varaha afgebeeld als een reus met een zwijnenkop die de aardgodin draagt.

Een bijnaam van Varaha is Aniruddha, Usha (een Daitya-prinses) werd verliefd op hem en lokte hem met haar toverkracht. Haar vader Bana gaf het bevel Aniruddha te grijpen, de held doodde zijn aanvallers maar werd door Bana ontvoerd. Krishna en zijn broer Balarama en zijn zoon Pradyumna ontdekten dit en wilden hem redden. Er volgde een enorme veldslag en Shiva (de vernietiger) en Karttikeya (de oorlogsgod) vochten aan de kant van Bana. Toch verloor Bana en Shiva erkende dat Krishna de oppergod was en zorgde ervoor dat het leven van Bana gespaard werd. Aniruddha keerde met zijn prinses naar huis.

Narasimha. Klik voor een grotere afbeelding.

4 Narasimha नरसिंह  –  2e Chakra – Muladhara – Stuitchakra. Narasimha is half mens en half leeuw. Dit is een mens met een leeuwenhoofd.

Varaha had Hiranyaksha gedood. Zijn vrouw en broer Hiranyakasipu hadden veel verdriet en waren erg woedend op Vishnoe. Hiranyakasipu ging mediteren en kreeg hulp van Brahma. Hij mocht een wens doen. Hiranyakasipu vroeg om onsterfelijkheid. Hij wilde niet gedood worden door een mens of dier, niet binnenshuis of buitenshuis,niet tijdens de dag of nacht en ook niet door een wapen. Zijn wens ging in vervulling. Hiranyakasipu werd overmoedig en begon ook de goden lastig te vallen. Vishnoe verscheen in de vorm van Narasimha verstopte zich in een van de pilaren bij de ingang van zijn woning en sloeg bij schemering toe op de drempel van zijn woning. Hij doodde hem met zijn klauwen.

In enkele andere vertellingen wordt gezegd dat Hiranyakasipu een zoon kreeg toen hij aan het mediteren was genaamd Prahlada. Deze Prahlada was een volgeling van Vishnoe. Hij eerde Vishnoe en zei tegen zijn vader dat hij geen angst kende want hij wist dat Vishnoe overal aanwezig was. Hiranyakasipu kon dit niet hebben.

Hiranyakasipu probeerde zijn zoon te doden op verschillende, manieren maar zijn geloof in Vishnoe redde hem steeds. Toen Hiranyakasipu zich niet meer kon beheersen wilde hij zijn zoon met zijn zwaard doden. Vishnoe verscheen in de vorm van Narasimha verstopte zich in een van de pilaren bij de ingang van zijn woning en sloeg bij schemering toe op de drempel van zijn woning. Hij doodde hem met zijn klauwen.

Vamana. Klik voor een grotere afbeelding.

5 Vamana वामन – 1e Chakra – Pair – Voetenchakra. De dwerg Vamana. heeft een menselijke gedaante. De aardse koning Bali werd koning van de aarde en heerser van de onderwereld. Bali was de kleinzoon van Hiranyakasipu. Bali was wijs en grootmoedig. Brahma gaf hem uiteindelijk macht over alle werelden dus ook de wereld van de goden. De goden werden door Bali uit de hemel verstoten. Vishnoe kwam te hulp. Hij verscheen in de vorm van de dwerg Vamana, een zoon van de godin Adita. De dwerg Vamana mocht van Bali een wens doen. Zijn wens was dat hij zoveel land kreeg als mogelijk die hij met 3 stappen kon doen. Bali stemde toe. Vamana groeide uit en nam 3 reuzenstappen. Met de eerste stap omvatte hij de hemel, met de tweede stap de aarde en met de derde stap zou hij de onderwereld innemen. Bali zag dit en verzocht hem om de derde stap op zijn hoofd te nemen. Zo werd Bali de onderwereld in geduwd en is sindsdien slechts koning van de onderwereld, het domein van de demonen.

Parashurama. Klik voor een grotere afbeelding.

6 Parashurama परशुराम – 4e Chakra – Manipura – Zonnevlecht – Solar Plexis Chakra – Kracht. Parashurama is Rama met de bijl. Hier heeft Vishnoe een volledig menselijke gedaante. Hij is een brahmaan, draagt een knot als een asceet en heeft een strijdbijl. Zijn andere attributen zijn pijl en boog en zwaard. Dit verhaal speelt zich af in een tijdperk waarin de twee hoogste kasten voortduren d met elkaar in gevecht zijn. Koningen en handelaren hadden de macht genomen van de oorspronkelijke leiders. Dit zou de eerste stap zijn tot een onbeheersbare wereld.

De priester Jamadagnya had een koe die wensen kon vervullen. De koning wilde deze koe hebben en liet de koe stelen. Pararshurama, de zoon van Jamadagnya doodde de koning. De zoon van de koning doodde op zijn beurt Jamadagnya. Dit leidde tot een gevecht van 21 veldslagen tussen Parashurama en de volgelingen van de koning. Parashurama won.

Rama. Klik voor een grotere afbeelding.

7 Rama राम – 5e Chakra – Ahanata – Hartchakra – Liefde. Rama ook wel Ramachandra genoemd is de held van de Ramayana. Rama is een persoon met 2 armen. Hij wordt begeleid door Sita ( een incarnatie van Lakshmi). Rama heeft een pijl en boog. De wijze koning Dasaratha regeerde over zijn koninkrijk Ayodhya in Noord-India. Hij kreeg een zoon Rama, de zevende incarnatie van Vishnoe. Rama trouwde met de Sita, de dochter van koning Janaka. Kaikeyi, de stiefmoeder van Rama, wilde dat haar eigen zoon koning zou worden en Rama werd verbannen. Hij leefde met Sita en zijn broertje Laksmana veertien jaar in ballingschap. Tijdens de verbanning wordt Sita ontvoerd door Ravana, een duivelse koning van Lanka (Sri Lanka). Rama en Laksmana roepen de hulp in van de aapgod Hanoeman. Hanoeman vindt Sita en gezamenlijk gaan zij de strijd aan met Ravana. Ravanana wordt hierbij gedood.

Hiermee wordt dan de wens van de goden vervuld. Het heelal te verlossen van de tirannie van Ravana.

Krishna. Klik voor een grotere afbeelding.

8 Krishna कृष्ण 8e Chakra – Sahasrara – Verlichting. De naam Krishna betekent donkerblauw of zwart. Hij is de belichaming van liefde en de goddelijke vreugde die al het leed vernietigt. Vishnoe komt nu als Krishna om Kamsa, de slechte koning van de Yadava’s in noord India te verslaan. Deze incarnatie wordt als meest belangrijke gezien.

Krisna is de zoon van Devaki de zus van de slechte koning Kamsa. Kamsa wilde het kind doden omdat voorspelt was dat een kind van Devaki hem zou doden maar Krishna werd naar het platteland gesmokkeld door de echtgenoot van Devaki.

Vishnoe zou 2 haren uit zijn hoofd geplukt hebben een zwarte en een witte haar. Deze haren kwamen in de baarmoeder van Devaki. Uit de witte haar kwam Balarama uit de zwarte haar Krishna.

Krishna werd grootgebracht door de Koeieherder Nanda en zijn vrouw Yasoda.

Krishna haalde tijdens zijn jeugdjaren veel kattekwaad uit zo stootte hij altijd de melkkannen van zijn moeder omver en snoepte hij vaak van haar boter. Tijdens zijn kinderjaren doodde hij de demon Pytana en de vijfkoppige slangendemon Kaliya gestuurd door Kamsa. Als jongeman speelde hij met de gopi’s, de herdersmeisjes. Zijn meest favoriete gopi was Radha (incarnatie van Lakshmi).  De liefdesrelatie tussen Krisha en Radha en de toewijding van Radha aan Krishna is nog steeds een voorbeeld voor de devotie aan god (bhakti). Krishna keerde later terug naar Mathura en doodde de slechte koning Kamsa. Hij werd de nieuwe koning en leidde zijn volk naar Dvaraka aan de west kust van India (nu Gujarat).

In de oorlog van Pandava’s en Kaurava’s (Mahabharat) wilde hij niet meevechten. Hij werd de wagenmenner van Arjuna. In de Bhagavad Gita geeft Krishna Arjun advies als deze twijfelt of hij moet doorzetten in de strijd en twijfelt over zijn dharma als soldaat. Krishna geeft ook diepzinnige lessen over de juiste levenswijze en hij openbaart zich de almachtige heer van al het leven.

Krishna ( de Zwarte) is waarschijnlijk voorgekomen uit de donkere (zwarte) dravidiërs in het zuiden van India. De naam Krishna wordt al genoemd in de Upanishads. In de Bhagavad Purana en de Mahabharata wordt hij uitvoerig beschreven.

3 Thoughts to “De 8 Chakra’s deel 2”

 1. Een prachtig stukje tekst.
  Wel even een vraagje.
  Wat bedoel je met Krishna ( de Zwarte). Of ik zou even de Bhagavad gita van mijn schap moeten halen terug 🙂

  Aum Shanthi

  1. Hoi Shivatje. Over Krishna: Krishna (कृष्ण, de betekenis van Zijn is letterlijk ‘zwart, donker, donkerblauw’. Dat is dus de betekenis van zijn Naam. हरे कृष्ण मंत्र (O Heer, o energie van de Heer, betrek me alsjeblieft in je dienst – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.)
   Namasté
   het goddelijke in mij buigt voor het goddelijke in jou

   1. Blauw ben ik mee eens en zo herken ik hem ook.
    Krishna heeft zijn duistere kant net als wij allemaal en misschien dat het daaruit komt het zwarte.

    Aum Shanthi

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.