Waarom 8?

Shakti शक्ति,

Bij het onderzoeken van de chakra’s werd ik geprikkeld door, wat ik eerder noemde, niet alle chakra’s zich bevinden op of ter hoogte van de wervelkolom. Bovendien kreeg ik een scheef beeld; want als we van 7 chakra’s, want, ik blijf dit herhalen, als de Sahasrara (सहस्रार, Sahasrāra) zich niet bevindt op een punt verbonden met de wervelkolom, maar de (zogenaamde) eerste, de Muladhara  (मूलाधार, Mūlādhāra) zich op het laagste niveau, namelijk het stuitbeen, ontwaarde ik, zoekende in mijn geest, dat ons lichaam niet stopt bij de stuit, maar onderaan bij de voeten. De Sahasrara (सहस्रार, Sahasrāra) is het hoogste niveau, geassocieerd met de God Shiva, het archetype van de mannelijke energie. De Muladhara (मूलाधार, Mūlādhāra) zou de plek zijn waar Shakthi, de slang, het archetype van de vrouwelijke energie, 3,5 keer opgerold rond de Shiva lingham ligt, wachtend uit haar slaap te worden gewekt, zoals dit onder andere vinden in de Kundalini Yoga. De oneindige stroom van transcendente spirituele energie van Shiva en de Kundalini energie van Shakti, die elkaar opzoeken, aanvuren en hun oneindige energiestroom op gang brengen, de oneindige lus: de 8. Let ook op dat Shakti , de slang doet mij in haar vorm denken aan een 8, als je opgerold is. Shiva heeft zijn kosmische energie, Shakti haar aardse, vrouwelijke energie. Ze voeden en versterken elkaar en verbinden het natuurlijke met het bovennatuurlijk , het hemelse met het aardse, het onzienlijke met het zichtbare. Zo wordt alles wee één en keert alles in en rondom ons terug naar de Bron en wij worden een bron.

Kundalini
ss_kundalini“Kundalini:” Zij die opgerold is; slangen kracht. “De oerkosmische energie in elk individu die uiteindelijk, door de beoefening van yoga, opklimt in de nadi van de ziel. Als wakker wordt, wekt de Kunalini elke opeenvolgende chakra op. Nirvikalpa samdhi, verlichting, komt als ze door de deur van Brahman komt, ze vormt de kern van de sahasrra en komt binnen! ”
‘De Kundalini is je eigen moeder, je individuele moeder en ze heeft heel je verleden en al je aspiraties opgenomen, en ze ontwaakt omdat ze je je tweede geboorte wil geven, maar zij is je individuele moeder. Ik kan haar met niet delen met iemand anders, want de jouwe is anders,  elke klank is individueel, we zeggen dat zij de weerspiegeling is van de Adi Shakti die in de Bijbel de Heilige Geest wordt genoemd, en dat ze zonder problemen opstijgt. Nauwelijks tijd. ” – Shri Mataji

Het getal 8

Staat symbool voor dood en opstanding; de oneindigheid (de acht horizontaal wordt als teken van oneindigheid gebruikt).
Regeneratie en een nieuw begin of de acht als volledigheidssymbool. De acht is de dubbele vier, het volmaakte geheel.
De 8 concentreert de entiteit, het ontelbare. Het is de mogelijkheid van een oneindige wijsheid in ontelbare vormen. In zoverre kom ik er ook bij om de Sahasrara chakra de achtste chakra te noemen, het ‘hoogste’ niveau, het niveau van verlichting.

In de natuurwetenschap

 • Het atoomnummer van zuurstof.
 • Een spin heeft 8 poten.
 • Ons zonnestelsel telt 8 planeten.
 • Een byte bestaat uit 8 bits.
 • In de kleurcode voor elektronische componenten wordt 8 aangeduid met de kleur grijs.
 • In de kleurcodering in de bibliotheek wordt de 8 door de letter K op een groen vlak gerepresenteerd.
 • Acht is een hoofdtelwoord.
 • Het cijfer 8 wordt bij sms-berichten wel gebruikt ter afkorting van woorden waar “acht” of “achten” is opgenomen, zoals wachten (w88, w8& of w8n), nacht (n8), lacht (l8) en verwacht (verw8).
 • In het Nederlandse onderwijs wordt kinderen geleerd de 8 te beginnen bij de linkerbovenkant van het onderste rondje en dat linksom te schrijven om bij het midden rechtsom het bovenste rondje toe te voegen. Begin en einde vallen daarbij niet samen, een klein stukje lijn verbindt beide rondjes. In veel andere landen begint men geheel bovenaan met het bovenste rondje rechtsom te schrijven en na het midden linksom het onderste rondje toe te voegen om na het midden het bovenste rondje af te maken. Het midden vormt daardoor een kruis.

Andere betekenissen

 • Een schaakbord heeft 8 × 8 vlakken.
 • Acht is een oud woord voor aandacht (achting); geef acht betekent opletten. Hierop is het spreekwoord “Acht is meer dan negen” gebaseerd. “Ergens (geen) acht op slaan”, er (geen) aandacht aan besteden. “Achting hebben voor iemand” is ook hierop gebaseerd.
 • “Geeft acht” is een militair bevel, een term die gebruikt wordt bij het exerceren.
 • Acht komt ook voor als niet-decimale voorvoegsel octa- (Grieks) en octo- (Latijn), zoals in octaëder
 • 8 is het totaal aantal noten in een octaaf, een verdubbeling van de toonhoogte.
 • Een octet is een muziekensemble van acht musici.

Huit – Ocho – Sekiz – Ossam – Οκτώ

In de spirituele wereld is de acht het doel voor de ingewijden, die door de zeven hemelen zijn gegaan, om het paradijs te aanschouwen. Vol van genade tegen de achtste dag dat de man werd geschapen. Na zeven dagen vasten en onthouding werd de achtste de dag van overvloed en vernieuwing. De achthoek is het begin van de transformatie van het vierkant in de cirkel en omgekeerd. De acht is de dubbele vier en de tweede macht van twee,

 

Het oude Griekenland

Materiële wereld, gerechtigheid, Chronos

Bijbel

Volgens de Genesis overleefden acht mensen de zondvloed (Noach en zijn familie), waaruit de nieuwe mensheid voortkwam. De achtste dag is de dag van de besnijdenis. Op de achtste dag na de menstruatie is de getrouwde joodse vrouw weer rein.

Babylon

Het getal van Istar-Venus wordt geïllustreerd door een 8-stralensymbool.

Boeddhisme

Het geheel van alle mogelijkheden in de manifestatie van geluk. De Ba Gua is het schema dat de acht trigrammen beschrijft en in tegenstelling tot paren, meestal weergegeven wordt in een cirkel, die tijd en ruimte symboliseren.

Yoruba religie

Zowel Obatal, de slimste en meest creatieve Orisha, Heer van de gedachten en dromen, ook wel Obba genoemd, is de Orisha van het huwelijk. aldus omvat acht de kwaliteiten van deze getallen in een uitgebreide vorm. Het is een figuur die geen bijzondere kracht heeft, maar als een rustcentrum in het hart van de beweging, die bijvoorbeeld wordt gezien in het boeddhistische wiel van verlossing (die acht spaken heeft). Het personage is een eindeloze 8 lus en betekent oneindigheid, de Lemniscaat.

Het alchemistische proces gesymboliseerd door de alambiek. Het teken van kwik in combinatie met de Lemniscaat. De twee slangen symboliseren de knots van de held

Het achtvoudige Yoga pad en de Chakra’s

Toen ik mij in de chakra’s verdiepte liep ik tegen  nog een punt aan, en dat is het achtvoudige pad van de Yoga. Hieronder verbind ik het achtvoudige pad met de acht chakra’s.

 1. Yamas. De Yamas wijzen je er in principe op dat je aardig en respectvol bent naar je medemens. Ik verbind dit met de Pair Chakra (पैर) ofterwel de voetenchakra. Ik denk aan de uitspraak ‘oordeel niemand, totdat je in zijn schoenen heb gewandeld’. Zonder onze voeten komen we nergens, blijven we op onze plek, maar heeft ons leven ook geen evenwicht.
 2. Niyamas. In tegenstelling tot de Yamas, zijn de Niyamas meer naar binnen en op jezelf gericht. Dit verbind ik met de Muladhara (मूलाधार, Mūlādhāra). Muladhara betekent wortel en dit grondchakra wordt gesitueerd net onder het stuitbeen. De Muladhara zou het verband leggen tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt.
 3. Asana. Dit is het meest bekende onderdeel van het achtvoudige pad van Yoga. Asana’s zijn namelijk de houdingen die je beoefent met yoga. De houdingen maken bepaalde energie los in je lichaam en zijn bedoelt om zowel lichaam, geest, de adem, je hart en je ziel te verbinden. Ik verbind dit met de Swadhisthana (स्वाधिष्ठान, Svādhiṣṭhāna). Swadhisthana betekent zoetheid en wordt gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen. Hierdoor wordt het ook wel het sacraal chakra genoemd. De Swadhisthana (heiligbeenchakra) is volgens de New Age oranje van kleur en wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas, bloedsomloop en waterhuishouding. Hier is ook het verband met water, wat het element van de emotie en seksualiteit. Zowel Asana als Swadhistana hebben met verbinden te maken.
 4. Pranayama. Prana is de levensenergie. De energie waardoor je kunt bestaan op deze wereld. De prana wordt gedragen door de ademhaling. Dit verbind ik met de Manipura (मणिपूर, Maṇipūra). Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt gesitueerd ter hoogte van de navel. De Manipura (navelchakra) wordt gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie. Volgens de New Age is deze chakra geel van kleur en wordt geassocieerd met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en vegetatief zenuwstelsel. Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt. Zowel Pranayama als Manipura hebben met kracht te maken. Ook de Manipura wordt door ademhaling gedragen.
 5. Pratyahara. Dit is het terugtrekken van de zintuigen. In plaats van je zintuigen naar buiten te laten stralen op de wereld om je heen, gebruik je ze nu om jezelf te ontdekken. Dit verbind ik met de Anahata (अनाहत, Anāhata). Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart. De Anahata (hartchakra) verbindt de onderste drie chakra’s van de instincten met de bovenste drie chakra’s van het hogere, menselijke bewustzijn. Deze chakra is volgens de New Age groen van kleur en regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is. Het hart is ook het meest diepe centrum, waar we ook het meest op onszelf gericht zijn.
 6. Dharana. Dharana is het fixeren van aandacht op een object en hierbij kom je tot volledige concentratie. Dit verbind ik met Vishuddha (विशुद्ध, Viśuddha)
  Vishuddha, ook wel Vishuddhi, wordt gesitueerd ter hoogte van de keel. De Vishuddha (keelchakra) vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum. Het vijfde chakra (ook wel keelchakra genoemd) is volgens de New Age blauw van kleur en verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.
 7. Dhyana. Als je gedachten niet meer afdwalen en je bent volledig gefocust is het tijd voor meditatie. Dit verbind ik met de Ajna (आज्ञा, Ājñā). Ajna wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oogchakra. De Ajna (derde oogchakra) zorgt als geestelijk centrum voor oplettendheid en bewustzijn. Een belangrijk symbool voor het zesde chakra is Shakti Hakini, een androgyne godheid, die zowel het mannelijke als vrouwelijke aspect vertegenwoordigt (de dualiteit wordt overstegen). Het Ajna-chakra (ook wel derde oog-chakra genoemd) is volgens de New Age indigo van kleur en verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren beïnvloedt, is het essentieel voor de gezondheid.
 8. Samadhi Dit is het uiteindelijke doel van Yoga. ‘Doel’ is misschien niet het juiste woord, omdat je het niet in je agenda kan zetten en het zomaar ‘doen’. Samadhi is als het ware een samensmelting van alle andere zeven onderdelen van het achtvoudige pad van Yoga. Vergelijk dit met de  Sahasrara (सहस्रार, Sahasrāra). Sahasrara wordt gesitueerd boven het hoofd. De Sahasrara (kruinchakra) hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. De energie van dit chakra kan er toe leiden dat men de Mahatma, ‘de grote ziel’, bereikt. Volgens de New Age is deze chakra violet van kleur.

3 Thoughts to “De 8 chakra’s deel 1”

 1. Ben benieuwd naar het vervolg.
  Want de meeste mensen kennen de 7 basis Chakra’s maar er zijn er veel meer. Hoop dan ook dat je de voornaamste in je vervolg gaan beschrijven. Ik kijk er naar uit 🙂

  Aum Shanthi

  1. Ik heb nog een hoofdchakra, de Paira, de voetenchakra. Ik beschrijf het in de vervolg blogs over de 8 chakra om uit te leggen hoe ik bij die gedachte kom. Ik schrijf 2 blogs over de voetenchakra, veel info komt uit de Reiki

   Namaste

   1. Reiki werkt heel veel met deze chakra’s.
    Laat de info maar komen ik geniet er altijd van als ik kan bijleren of hoe iemand ermee omgaat in zijn gedachten goed. 😉

    Aum Shanthi

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.