ANAM CARA, (spreek uit Aanam Tjara) is het Keltische begrip voor een soulmate, een zielsvriendin of -vriend, of zelfs een zielsgeliefde. De Keltische gedachte is dat als je je zielsvriend(in) ontmoet er direct een bewustwording is, een herkenning, dat die persoon inderdaad je Anam Cara is. De oude Kelten praktiseerden hiervoor een ritueel, dat zij het Anam Cara Ritueel noemden.  Zij bezegelden op deze wijze deze speciale vriendschap met een ritueel, dat sterk doet denken aan een huwelijksritueel en die de spirituele, emotionele en zelfs fysieke band tussen zielsvrienden bekrachtigt. Zielsvriend(in)en kunnen van hetzelfde of van het andere geslacht zijn. Let wel: dat kan diepe vriendschap zijn, zodanig dat het op een intieme relatie lijkt, als dat het een intieme relatie kan zijn of worden, maar dit laatste is zeker niet altijd het geval.

Door het Anam Cara Ritueel te praktiseren bekrachtig je je innerlijke gevoelens voor je zielsvriend(in) en verdiep je de spirituele en emotionele connectie die al bestaat. Een zielsvriend(in) is echter geen kruk. In plaats van al je lasten te dragen, deelt je deze met je Anam Cara zodat je last verlicht wordt. De zielsvriend(in) zal  meevoelend zijn, een luisterend voor je oor hebben en je een schouder aanbieden om op te huilen, maar onthoudt dat je vriend(in) je net zo vaak nodig heeft als je haar (hem) nodig hebt.

Bestaan er rituele woorden?

Je kunt het internet afstruinen ten einde Anam Cara Rituelen te vinden, maar je zal het oorspronkelijke ritueel niet vinden, en als je ze al vindt hebben ze er, hoegenaamd, niets mee te maken.

  • Wannabe Spiritual
    Klik om naar de video te gaan (funny)

    Rituelen als op Knotmove zijn het typisch niet, die hun informatie ook van anderen hebben en het presenteren als ‘het’ ritueel.

  • Ook de woorden en het gebed van John O’Donohue hebben niets te maken met het oorspronkelijke ritueel maar zijn een ‘christelijke zegening’ voor een vriend(in) of huwelijkspartner (het begrip wordt weer eens ‘bekeert’ tot een ‘christelijk’ begrip, of geconfisqueerd zoals dat ook met liederen en andere begrippen gaat, en een halleluja niveau krijgen ten einde ‘de kudde’ uit te breiden. Wellicht goedbedoeld vanuit hun optiek, maar het wordt tot een karikatuur, en er wordt weer eens iets toegeëigend wat niet aan het christendom toebehoort.
  • Ook zijn er websites die spreke over Anam Cara rituelen, maar maken gebruik van de populariteit van Keltische spiritualiteit om hun ‘producten’ aan de vrouw of man te brengen.

Er is dus veel ‘wannabe a Celtic Spiritualist’ rotzooi op ‘de markt’. Werkelijke spiritualiteit begint bij jezelf, dat kan je ‘waarnemen’, maar bronnen kunnen helpen, alleen niet de bronnen die zichzelf aanprijzen als ‘het ding’. Als je naar andere bronnen zoekt, dan het internet, de innerlijke bronnen, of zo je wilt ‘het collectief onderbewustzijn’ (C.G. Jung, geef het maar een naam), zal je ze vinden, maar dan zijn het of je eigen woorden, of datgene wat het dichtst bij je eigen hart in de buurt komt.

Zelf denk ik, dat toen ik de kans had om deze  zielsvriendschap te bezegelen, ik dit heb nagelaten. Een gevolg is dat je daardoor van elkaar vervreemd kan raken en wellicht de zielsvriendschap tijdelijk of totaal beschadigd wordt, tenzij je de kans krijgt dit alsnog te doen. Je kan je anders ook spiritueel richten op die persoon, teneinde herstel te bereiken. Doe het vanuit een zuiver hart, niet in een opwelling. Mediteer eerst en maak je gedachten vrij van ballast die je anders op die persoon kan overdragen en dat kan verkeerd uitwerken. Handel je niet vanuit een zuiver hart, dan maak je je schuldig aan manipulatie en begeef je je, bewust of onbewust, op het terrein van de zwarte magie. Weet wel: het is geen abracadabra. Rituelen zijn geformaliseerde vormen die je in staat stellen je te te concentreren, zoals Yoga, TM of andere meditatievormen. De woorden zijn op zich niet heilig, het zijn ‘voertuigen’.

Wie zijn hoop stelt op rituele woorden heeft vergeten dat woorden op zich geen intrinsieke waarde hebben. Degene die ze spreekt is het kanaal, de concentratie de kracht, de woorden de vibratie die de persoon kunnen raken en iets bewerkstelligen. Woorden die gebruikt worden om de wil te verlammen of te manipuleren, behoren tot de zwarte magie en bewerken schade en zijn derhalve schadelijk.

Een Anam Cara ritueel

 

(Woorden in Iers – Gaelge)

Anam Cara, tiomantas mé mé féin a thabhairt duit
Déanfar ár n-anamacha a chumasc
Doirtim mo sholas i do chroí
Doirt mé mo ghrá i do spiorad
Táimid fite mar an crois Cheilteach
Táimid ag fite fuaite mar an Crann na Beatha Ceilteach
Glacaim leat, mo leannán
Pógfaidh mé beo leat le spiorad na beatha
Beannaichfidh mé do cheann le bronntanas an fhís
Beannaichfidh mé do lámha le híogaireacht
Beannaichfidh mé do chosa le gean
Beidh muid a bheith ag baint i gcónaí le chéile
Anam Cara, is breá liom tú go domhain

Ritueel met Vertaling

De vetgedrukte woorden beschrijven de handeling

Woord vooraf: Het gaat hier om de intentie, niet de woorden, om concentratie, niet de handeling. Verwacht geen wonderen van woorden of handelingen. Een ritueel is slechts een geformaliseerde manier, die door de ‘vastheid’ het proces vergemakkelijkt. Geen ritueel is in zichzelf heilig. Het is de persoon, de intentie, de concentratie en de liefde die effect hebben, een werkelijk effect. Muziek mag, maar is in zichzelf slechts een manier om sfeer te creëren. je kan eerst gaan zitten, elkaars handen pakken en rustig ademen, zodat je vrij bent van elke spanning. Na de ontspanning kan je beginnen. Wees niet zenuwachtig. Wees jezelf, wees natuurlijk. Je mag het ritueel zo vaak praktiseren als je wilt om elkaar te zegenen. Het is ook iets van je beide personen. Niemand hoeft ‘de leiding’ te hebben. Doe het samen. Een volgende keer kan de ander beginnen. je bent beiden gelijkwaardig en bekwaam genoeg. Als het niet zo is, heb je kans dat je de ander  je in een positie dwingt waar zij/hij zich gemanipuleerd voelt of zelfs wordt. Denk positief, bedenk wat je mooi, bijzonder, lief en krachtig aan die ander vindt. Dit alles ‘helpt’, maar is geen ‘methode’.

NB: Dit ritueel is door mij in woord en daad bedacht, maar ik ben geen goeroe, leidster of iemand die pretendeert ‘iets’ te zijn. Ik ben slechts iemand die zich laat leiden door liefde en diepe verbondenheid met al wat leeft, ik heb geen titel, en ben maar een gewoon mens net als jij.

(pak elkaars handen)
Zielsvriend(in), ik verbind mij met jou
(concentreer, meen wat je zegt)
Onze zielen worden verenigd
(strek je handen uit naar elkaar in een zegenend gebaar, voel de kracht stromen. Zie, voel en ervaar dat het reëel is)
Ik giet mijn licht in je hart
Ik giet mijn liefde uit in je geest
(verstrengel je vingers met elkaar, pak de linkerhand met links en de rechterhand met rechts, in een gekruist gebaar)
We zijn verweven als de Keltische Kruis
We zijn doorvlochten als Keltische Levensboom
(omhels elkaar)
Ik omarm je, mijn liefste (vriend of vriendin mag als dat beter voelt)
(kus het voorhoofd, of indien mogelijk de lippen)
Ik kus je tot leven met de adem van de geest
(neem het hoofd van de ander teder in je handen)
Ik zegen je hoofd met het gave van het visioen
(leg de binnenkant van je handen op elkaar zodat je handpalmen elkaar raken)
Ik zegen je handen met gevoeligheid
(pak de blote voeten vast, je mag indien gewenst een kus op de voeten geven)
Ik zegen je voeten met verbondenheid
(omhels elkaar opnieuw)
Wij zullen altijd met elkaar verbonden zijn
Zielsvriend(in), ik hou zielsveel van jou

(Ik heb het in het Iers (Gaeilge) voor mijn Anam Cara geschreven en weer vertaald in het Nederlands.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.