Spiritualiteit en hekserij

Heksen Rij

 

Veel mensen staan tegenwoordig in de rij om heks te worden. Dat terwijl je het niet kan worden, maar het alleen zijn. Het is een gevoel te zijn, niet ‘erbij te horen’. De valstrik van de maatschappij, van onze opvoeding en van de religie is: erbij willen horen, en er uiteindelijk achter te komen dat je buiten jezelf staat. Juist de hekserij, maar ook yoga, Boeddhisme en Reiki,  brengen ons terug bij onszelf, bij onze essentie. Omdat we worden geleefd, of beter gezegd omdat we ons laten leven, komen we buiten onszelf te staan, in een groep ben je wij en ik langer ik. Natuurlijk maak je deel uit van het geheel, dat kan je niet ontkennen, maar toch ben je uniek, enig, op jezelf. Zelf heb ik te lang in de valstrik van het wij geleefd, altijd maar voor anderen bezig zijn, om geliefd te worden, terwijl ik het ben. Elk mens is mooi en uniek, maar valt weg in de massa. Op een groepsfoto van die ene persoon niet langer op. Op een portretfoto komt het individu tot haar/zijn recht.

Onze maatschappij staat in het teken van het ‘wij’, maar dat lijkt maar zo. Er wordt van alles gedaan om het ‘wij’ te laten bestaan, en onder dat mom vervuilen we de aarde, dringen we zwakkeren in de maatschappij terzijde, moten we met zijn allen bijdragen aan de rijkdom van enkelen, leven we niet meer voor het leven, maar voor de economie, de statistieken, de welvaart. Wassen neuzen, holle frasen. de farmacie maakt ons ziek, de industrieën draaien ten koste van de natuur, we denken teveel en voelen te weinig, de spiritualiteit is in de tijd van de vissen afgestompt, maar….de spiritualiteit leeft op, hekserij leeft op, kerken lopen leeg, de paranormale beurzen springen als paddestoelen uit de grond. Een toenemende groep keert terug naar de oorspronkelijke religies: hekserij, paganisme, oosterse spiritualiteit.

Dus sluit je aan in de hekse-rij, maar wordt weer geen kuddedier. Blijf dicht bij jezelf, maar hebt wel lief. sluit je niet af, maar kijk uit je niet zodanig aan te sluiten dat je weer en grijze muis wordt, of een schaap die ten ondergaat in een immense, kleurloze kudde.

Nu ontmoet ik veel mensen, maak ik vriendinnen en vrienden, praat ik er met mijn moeder en vriendinnen over. We hebben hetzelfde gevoel: we zijn individueel zo van belang. Er is een roep in ons hart om door middel van onze uniciteit bij te dragen aan de heling van onszelf en van moeder aarde, om terug te keren naar de oorsprong, de echtheid, de puurheid. Het is een diepgeworteld verlangen naar heelheid. Dan kom ik bij de oorspronkelijke ‘religie’ terecht: het eren van de godin, van Moeder Aarde, de realisatie dat we deel zijn van deze prachtige aarde, dat we niet alleen moeten nemen van deze aarde, maar ook moeten teruggeven. Dan kom je automatisch bij de hekserij, het sjamanisme, het druïdisme en dergelijke terecht. Dan kom je in de hekse-rij….

Wil je meer kennis nemen van hekserij, dan kan ik je de site van Lunadea aanraden

Ben je buiten jezelf?

Ben je ook wel eens zo moe, voel je je ineens uitgeput, opgebrand, teleurgesteld en leeg? Heb je het gevoel dat je weg is doodgelopen, dat iedereen misbruik maakt van je goedheid? Misschien klinkt het hard, maar het is een beetje ‘eigen schuld’ (maar geen dikke bult). Het is zo gegroeid, he, lieverd? Jij staat altijd voor iedereen klaar en loopt de benen uit je kont. Je wilt graag dat iedereen van je houdt, je waardeert voor wie je bent, maar uiteindelijk sta je buiten jezelf. Ik ben nogal vaak met anderen in gesprek hierover, temeer omdat ik uit die situatie kom: ik leefde voor het geluk van anderen, ik liep mijzelf voorbij; eerste als non-conformistische buitenbeen, later vele jaren in sektarische geloofsgemeenschap. Toen ik de kerk verliet ging ik in dat patroon verder: anderen helpen met meditatie, mensen troosten, altijd klaar staan voor een ander. Dan is er ineens een breekpunt. Ik was totaal leeg: emotioneel, spiritueel, in mijn werk, in mijn relaties. Ik durfde niet eens meer verliefd te worden. Mijn hart was in miljoenen stukjes gebroken. Ik was kapot. Toen deed ik een Mentale Training bij Roy R. Soesman, Reiki Meester. Daar leerde ik mijzelf centraal stellen. Altijd was ik bezig geweest met anderen, in de hoop liefde terug te ontvangen. Omdat ik zo verlegen was, en eigenlijk nog wel een beetje, durfde ik nooit toe te geven aan verliefdheid. Dus deed ik veel lieve dingen, zei lieve dingen, probeerde zo voorzichtig mogelijk te zijn. het gevolg was dat ik niet durfde toe te geven, en gebeurde dat, dan ging het mis. Het was niet wederzijds en mijn hart was weer gebroken. Ik stond buiten mijzelf, durfde mijzelf niet eens toe te staan gevoelens te hebben.

Toen sloot ik mij aan bij een Pinkstergemeente. Daar leerde ik ook: alles voor god te doen, mijn geld, mijn tijd, mijn muziek, mijn gaven; en vooral veel voor de kerk te doen. Ik leerde mijzelf nog verder weg te cijferen. In mijn huwelijk ging dat door. De liefde was nooit wederzijds, dus cijferde ik mij nog verder weg. Er was geen tederheid, geen intimiteit tussen ons; een ongezonde situatie, want een mens i bedoeld om bemind te worden, te vrijen, te delen. Ik stierf van binnen, ik bevroor. Tot een moment dat er verandering kwam. Ik begon stiekem fantasy te schrijven. Toen ik daar iets over op facebook en een webpagina poste werd ik op het matje geroepen: ik was occult, volgens de kerk. Mijn woede daarover gaf een omkeer. Ik begon verder te schrijven over bovennatuurlijke gaven, over meditatie, verliefdheid, over erotiek, over gevoelens die vrouwen voor vrouwen, mannen voor mannen, vrouwen voor mannen hebben (en andersom). Kortom, ik kwam uit mijn schulp en daardoor leerde ik innerlijk eerst naar mijn bovennatuurlijke gaven en belangstelling terug, maar nog niet naar mijzelf. Een ander drama volgde, in mijn ogen een drama,  ik werd voor de derde keer verliefd en deed alles voor haar, schreef gedichten, verhalen, kookte voor haar, gaf cadeaus, ik zong liefdesliedjes, stond voor haar klaar (en zij ook wel voor mij hoor) maar het was niet wederzijds. Ik was weer buiten mijzelf. Mijn hart brak in miljoenen stukjes. Het probleem: ik hield niet van mijzelf, ik stond niet centraal.

Ik deed een mentale training vanuit het Reiki perspectief en daar leerde ik mijzelf wel centraal te stellen. Mijn belangstelling voor hekserij, Reiki, Yoga, meditatie groeide en ik deed, en doe, alles waar ik zelf gelukkig van werd en wordt. Nu sta ik niet meer buiten mijzelf. Het is echter wel werken aan mijzelf. Signaleren dat ik weer niet buiten mijzelf kom te staan. dat ik allereerst mijzelf centraal stel.

Omdat het het herken zie ik dit ook om mij heen. Als ik iets hoor als ‘ik voel mij de laatste tijd zo leeg’, herken ik dat patroon. Ik hoor ook de adviezen: je moet gronden, wees blij dat je leeg bent dan krijg je ruimte, bezoek een magnetiseur, etc etc etc, allemaal adviezen die niet de kern aanpakken. Maar het probleem zit ‘m in: buiten jezelf staan. De Boeddha bereikte zijn verlichting, dit is een van mijn gedachten, door juist zijn eigen diepste kern te ontdekken, te weten wat zijn pure ego was, en vrij van alle conditioneringen vondt hij geen leegte maar ruimte. Er ontstond een besef van ‘zijn’, van Aum Shanti Aum (de Aum, of Om omvat alles en Shanti is vrede).

Na zijn verlichting vonden er tal van wonderen plaats. Hij liep temidden van een oorlog tussen soldaten door en zij lieten hu wapens vallen in stomme verwondering over zijn goddelijke uitstraling. Alleen maar omdat hij zijn diepste, zuiverste zelf had gevonden. Toen ik dat stukje van mijzelf vond, kreeg ik spontane Kundalini ervaringen, ervoer ik overweldigende visioenen. Ik bemerkte ook verdriet, mijn verlangens, ik begon, en begin, mijzelf prachtig te vinden, lief te vinden, waardig te vinden. Dit zorgt er ook voor dat ik keuzes maak: scheiding, spirituele opleidingen, mijzelf cadeautjes geven, Yoga doen. Alles wat ik nu doe, doe ik vanuit mijzelf. Ik moet echter wel ‘waakzaam’ zijn om niet in de oude patronen terug te vallen, namelijk buiten mijzelf komen te staan. Ik heb ook de eerste graad Reiki en ook daar leer ik primair mijzelf te behandelen voordat ik het voor iemand anders gebruik. Dat zelfde geldt voor andere zaken, waar ik van gemerkt heb dat het anderen kan helen: geleide meditaties, heling op afstand, foto’s lezen, rituelen om anderen te helpen (bijvoorbeeld magnetiseren, handoplegging), het schouwen van vorige levens, noem maar op. Maar allereerst: maakt het mij gelukkig, kom ik buiten mijzelf te staan, of blijf ik dichtbij mijzelf?

Mijn leven is nu! Alles wat ik nodig heb is hier en nu. Alles waarvan ik denk dat het mij gelukkiger maak dan wat ik nu al heb is niet waar. Natuurlijk verlang ik naar een liefje, maar ik zal geen liefde ervaren als ik dat niet hier en nu in mijzelf ervaar. Slechts vanuit mijzelf zal mijn leegte zich opvullen. Door er eerst voor mijzelf te zijn, kan ik er voor een ander zijn. Dan zal ik de beste minnares/minnaar zijn. pas als ik centraal sta, is er ruimte voor een geliefde, kinderen, dieren.

Beter een buitenbeetje, dan met beide benen buiten jezelf staan!

Belachelijke boeken – The Grand Grimoire

Het was bekend in verhalen, er werd over gesproken en zou een notoire ‘Grimoire’ zijn, een boek dat je in staat stelde Lucifer op te roepen en je macht zou geven over demonen. Er werd over gefluisterd dat het ‘de bijbel van Satan’ zou zijn. Het boek zou zijn weggestopt, verborgen zijn op twee verschillende plekken want het zou hebben bestaan uit twee delen. Zo was het verhaal, heksenvervolgers geloofden dat er een dergelijk geschrift was. Een geschrift waar men god mee van zijn troon kon stoten en de schepping ongedaan zou kunnen maken. Er werd over gefluisterd, de naam alleen al zou vervloekingen over de brengen. Het zo zou magisch zijn, alsof de ziek van de duivel er in huisde; het leefde! Rond 1500 kwam er een eerste exemplaar uit, daarna rond 1600 en als laatste een exemplaar rond 1750. Je ziet de afbeelding hiernaast, zoals deze bij Amazon en Bol.com te koop is. Hoe amusant is dit boekje en hoe spreekt het ten nadele van het gristendom, wederom. Lees hier waarom.

Spreuken zouden afkomstig zijn van Koning Salomo, de schrijver van, wederom een apocrief boek: ‘The Greater Key of Salomon‘ en ‘The Lesser key of Salomon‘. Koning Salomon, jawel de Bijbelse Koning, bedreef magie, zwarte magie. Volgens de Bijbel en de Taloed offerde hij zelfs kinderen! Nu is dat niet vreemd, aangezien god zelf opdroeg aan Abraham om zijn zoon Izaak te offeren. Naderhand laat zijn zoon Jezus offeren ‘voor het welzijn van de mens’, althans hij laat het doen door beschuldigingen door Joods-religieuze leiders en uitgevoeren door Romeinen. Let op de linken naar de pagina’s de offers van Izaak en Jezus; dit zijn gristelijke links, lees maar is hoe met moord men voorbedachte rade goed spreekt in naam van ‘het goede’. En natuurlijk sta ik niet langer achter deze leer.

Terug naar ons belachelijke boek ‘the Grand Grimoire’. Dit begint praktisch in het begin al met het offeren van een kind wat gevild moet worden en de huid moet gebruikt worden om en cirkel die is getrokken te overspannen. Natuurlij wordt nergens gezegd hoe je een cirkel moet trekken, wat het ritueel van ‘to cast a circle’ is. Dat zou in een echte Grimoire niet ontbreken, maat ja, dit is een typische gristelijke hoax, lees maar verder. Hier komt het ‘grappige’: het bloedige ritueel wordt gedaan onder aanroeping van ‘Adonnai’ (Heer, een van de namen van God) en van Jezus en de heiige geest. Haha, want Jezus was nog niet geboren in de tijd van Salomo. De schrijver van dit werkje, een zogenaamde zwarte magiër en zijn mede ‘partners in crime’ geloven heilig dat het niet zonder god kan, en vragen hun werk te zegenen door god zodat deze  hen kan beschermen, en macht te geven over demomen die zij op gaan roepen om hen hun wil op te leggen. Een van die demonen, een generaal in het leger van Lucifer, beweert het boekje, draagt de naam Lucifuge Rofocale, dat ‘Rafocale’ is een verbastering van de naam van een in de bijbel niet genoemde engel ‘Rafaël’, wat ‘God geneest’ betekent.

Verder zijn er andere offers: twee keer wordt een zwarte kat levend gekookt, een keer een zwarte hen, ook allemaal bekend uit het gevaarlijke sprookjesboek de ‘Maleus Malificarum’, wat ten grondslag ligt aan 500+ jaar ‘heksenvervolging’.

Een aantal zaken op een rijtje:

 • Er wordt een ongedoopt kind geofferd en gevild
 • Er worden zwarte katten levend gekookt het vlees moet je over je schouder gooien????
 • Er wordt een zwarte hen geofferd
 • God moet zijn zegen eraan geven
 • Demomen wordt gedreigd met de ‘Clavicula’ (the Keys of Salomon) om te gehoorzamen, ze moeten ‘direct verschijnen, anders wordt ze gemarteld met de ‘clavicula’.
 • Er worden bloedverbonden gesloten met de demomen voor de lengte van 20 jaar of korter, het contract wordt met je eigen bloed geschreven, voorzien van een handtekening
 • Er worden gedeelten uit Latijnse missen opgezegd, om e tegen de demomen te beschermen die je zelf hebt opgeroepen
 • God wordt gevraagd om bescherming en zegen vanwege alle offers, ook van dat onschuldige kind, de katten en de hen…

Als dit een ‘grimoire’ zou zijn:

 • Kan dit het niet zijn, want een grimoire is een persoonlijk magisch boek waarin heksen hun persoonlijke rituelen beschrijven.
 • Een Grimoire is geheim, voor jezelf en je deelt dat niet met de hele wereld
 • Er bestaat niet zoiets als een heksenbijbel
 • Hekserij, ook zwarte, roept niet op om mensen en dieren te offeren, tenzij ze deel uitmaken van een extreme beweging en die zijn er helaas wel
 • Gristendom ein islam heeft heel wat mensenoffers gebracht, gezien: heilige oorlogen, doodstraffen, uitroeien van hele volkeren, mensenoffers (zie Izaak, en Jezus en anderen)

Kortom een stompzinnig boek. Elke ‘magiër’ die zich hierop beroept is een wannabe en waarschijnlijk een ‘gristen’ die zich zo voordoet of zich uitleeft in deze belachelijke ls compensatie voor zijn ingehouden woede en omdat wr ten slotte ook over god wordt gesproken, en dat mag je alle gruwelen goedspreken.

Ik ben overigens een bijbelkenner en heb kennis van het Hebreeuws, de Talmoed en Kabbala.

By the way. Een film uit 1989 laat dit nog een goed zien, de belachelijke film ‘Warlock’ waar het puriteinse geloof het wint van ‘de zoon van de duivel’, gespeeld door Julian Sands. Ook daar speelt de ‘Grande Grimoire’ een primaire rol.

Chakra 8 Sahasrara

8 Sahasrara Kruin chakra

Heel je Sahasrara chakra en breng haar in balans

Dit is alweer mijn laatste artikel over de chakra’s. De laatste chakra bevind zich op het hoogste niveau van ons fysieke en astrale lichaam. Maar ik noem eerste alle voorgaande chakra’s op, om nog even te recapituleren. Met de voetenchakra (Pair) maken we contract met de aarde, bewegen we voort en bepalen we onze richting. Met de Mulahara chakra leren we overleven en weten dat onze instincten belangrijk zijn, met de Swadisthana (emotie en sekschakra) leren we voelen, zowel emotioneel als seksueel. met de Manipura, of de zonnevlecht of Solar Plexus chakra leren we in onze kracht te staan, met onze Anahatha of hartchakra leren we liefde voor onszelf en de mensen om ons heen te praktiseren, met de Vishuddha, oftewel keelchakra leren we onszelf affirmeren en te communiceren met onze omgeving. Met de Ajna, oftewel de derde oogchakra leren we in contact te komen met het bovenzinnelijke en ten slotte komen we met de Sahasrara in contact met het goddelijke en kunnen we een staat van verlichting bereiken.

De achtste Chakra is gesitueerd op de fontanel op de kruin van het hoofd en wordt geassocieerd met ons hogere bewustzijn. Als de Sahasrara uit balans is kan er sprake zijn van depressie en onvermogen om te leren, er religieus fanatisme ontstaan, voortdurende verwarring en een gevoel van vervreemding. Als de Sahasrara in balans is hebben we een sterk vertrouwen in onze innerlijke leiding. Hieronder staan methode om de Sahasrara te helen.

Positieve affirmaties
Ik Begrijp
Ik begrijp de vergankelijke aard van de werkelijkheid. Ik aanvaard en eer de geesten mij en alle levende wezens. Ik omarm de eenheid van alle wezens en laat alle gebondenheid los. Ik nodig heilige transformatie uit. Ik ben volmaakt.

Herhaal dit zo vaak als je wilt met gesloten ogen. Het is het beste dit ’s morgens en ’s avonds te doen.

Visualisaties
Stel je een lotusbloem voor, ultiem puur, binnenin je hoofd, die zich opent en groter wordt en je bewustzijn vervult en uiteindelijk zich ontvouwt in het universum. Voel je verbonden met de hogere energieën en vrij van de lagere energievelden die je leegzuigen.

Zoek een stille plek op, ga in lotushouding zitten met gesloten ogen. Adem. Visualiseer.

Edelstenen
Amethist, Witte Calciet, Seleniet Obsidiaan, Heldere Kwarts, Sugiliet
Draag ze als juwelen of als steen bij je

Voeding
Omdat deze chakra meer spiritueel dan fysiek is, wordt het niet gevoed door voedsel.Ze voeden eerder zelf andere chakra’s. Hert voedsel voor de Sahasrara is simpel gebed, meditatie en vasten. De vibraties van deze chakra prefereren helemaal geen voedsel. Overweeg een detox of vasten om de KruinChakra te voeden. Probeer vers fruit en vruchtensap en drink veel water.

Aromatherapie
De Kroonchakra wordt geassocieerd met het element ‘denken’, ontspan in een meditatieve staat van reflectie en sta natuurlijke energie toe door middel van ethische oliën. Steek wierook aan, steek een kaars aan en concentreer je op de vlam. Aanbevolen aroma’s: Sandelhout, Saffron, Lotus en Jasmijn.

Gebruik het als spray met een verstuiver, steek een kaars aan, brandt wierook, gebruik een roller en in bad.

Geluidstherapie
De Verlichte geluidsassociaties:
– Mantra: Aum (Ohm)
– Muzieknoot: B
– Frequentie: 480 Hz
– Stilte

Chakra Mudra
AKASH MUDRA – Raak met de top van de middelvinger de top van de duim. Houdt de andere vingers recht. Zing de klank AUM (Ohm)

Yoga poses
Doe deze Yoga asana’s op de Kroon Chakra te openen en de energie ook door de andere chakra’s te laten stromen.

Doe deze routine iedere keer als je het nodig vindt of probeer het
twee keer per week als je opstaat en naar bed gaat. Het zal je Muladhara
bekrachtigen e je zult de voordelen ervan ervaren

Reflexologie
Masseer deze gebeden op de Sahasrara te stimuleren: op de arm de toppen vaan de 1e, 2e en 3e vinge. Op de voetzool: de uiteinden van de grote teen. Masseer de binnenkant naast de tweede teen met de klok mee.

Heling met de natuuruele De Sahasrara is verbonden met de elementen en met speciaal ‘denken’. Dus meditatieve en spirituele handelingen, chanten, zingen van geestelijke liederen, gebed en spirituele groepsactiviteiten leiden allemaal tot heling en stabilisatie.

Hekserij, of Magie: de eerste religie

Nikolai Nikolaevich Ge, witch of Endor

Eeuwen lang zijn er sprookjes verteld. Ze zijn geïnspireerd door het boek wat ten grondslag ligt aan de heksenvervolging, de Maleus Malificarum. Rond 1450 begonnen rondom die boek de eerste ‘heksenvervolgingen’. De laatste zaak van ‘veroordeling’ was Victoria Helen McCrae Duncan (25 november 1897 – 6 december 1956) was een Schots medium dat vooral bekend stond als de laatste persoon die gevangen werd gezet onder de Britse Witchcraft Act van 1735. Ze stond bekend om het produceren van frauduleus ectoplasma gemaakt van kaasdoek. Maar wat veroorzaakte  de ‘heksenvervolging’ en bestond hekserij als voor de Joods-Christelijke periode?

Voordat een ‘geloof in één God’ werd verkondigd, hadden de aardebewoners een diepe eerbied voor de aarde en zagen haar als ‘moeder’, nog voordat de goden op de Olympus heersten waren er de oergoden: Gaia (aarde) bracht de elementen voort, ze heeft dus heel veel weg van de Keltische levensboom en van Astarte die als oergodin en levensboom wordt gezien, maar de meningen verschillen over de exacte uitleg en het originele verhaal. Zo gek waren de voorouders niet die diep in zichzelf beseften ‘uit de aarde’ te zijn, en biologisch gezien is dat ook zo. Als we een mens ‘ontleden’ bestaan we uit water, zuurstof, ijzer, calcium…kortom alles wat we in de aarde vinden als basisstoffen en elementen, bevindt zich ook in ons. Zuiver natuurkundig gezien zijn we niet meer dan cellen, bestaande uit stoffen die we in de aarde vinden, evenals de planten, dieren, rotsen, in de lucht etc. Onze voorouders realiseerden zich dat niet niet ‘zomaar’ was. Men dankte de aarde voor de oogst, men dankte de zon voor het vuur dat tot ontkieming brengt, men dankte het water dat bevloeit, de lucht om te ademen en de ruimte om  te ontplooien. Maar men realiseerde zich ook dat een intelligentie moest zijn het leven reguleerde. Men ‘zag’ realiteiten voorbij het zichtbare en zocht raad bij de wijzen. In, onder andere, de Keltische en de Indiaanse cultuur werden begaafde mensen apart gezet, geheiligd, om raad te geven, te bemiddelen en de orakels als runen, sterren en tekenen te raadplegen. Er ontstonder priesterklassen, bestaande uit vrouwen en mannen, terwijk de rest van de bevolking zich bezig hield met landbouw, veeteelt, visserij, handvaardigheid, metaalbewerking, het vervaardigen van kleding en kunst. Zangers bezongen het verleden (de barden), visionairen voorspelden de toekomst en rechters bemiddelden in conflicten. De Wikke, Heks, Sjamaan, Druïde, Medicijnvrouw en -man deden hun werk ten bate van de werkende klasse.

Toen ten tijde dat het Christendom, rond 350 na Chr, onder het strenge bewind van Constantijn ‘de grote’ staatsgodsdienst werd, werd er een eind gemaakt aan alles wat niet ‘christelijk’ was. Een terreurbewind vond plaats na Constantijn en na het onstaan van de Islam ook onder moslims. De maatschappij was een ‘mannenmaatchappij’ gewonden en de rol van de vrouw werd gemarginaliseerd. de Astrologische tijd van de ‘Vissen’  was aangebroken een tijd van onderdrukking, mannelijke energie, oorlogen, bloedvergoeting, discriminatie, misogynie.

Archeologische ontdekkingen

Archeologische ontdekkingen hebben onthuld dat mensen tijdens de paleolithische periode de god van de jacht en vruchtbaarheidsgodin aanbaden. Het bewijs hiervan is geleverd door de ontdekking van rotsschilderingen die naar schatting 30.000 jaar oud zijn. Daar is een rotsschildering die een man met het hoofd van een hert voorstelt. In een andere rotsschildering wordt een zwangere vrouw afgebeeld die in een cirkel staat met elf andere personen. Deze relieken bewijzen dat hekserij een van de oudste religies ter wereld is. Deze magische afbeeldingen van het God en Godin-aspect als de allerhoogste scheppende kracht dateren van een periode duizenden jaren vóór het christendom.

De bekwaamheid van de wijzen

In de oudheid stond Hekserij bekend als ‘ambacht van de wijzen’, want de wijze personen (of Wikkes / Witches) waren degenen die het pad van de natuur volgden en in harmonie waren met zijn krachten, de kennis hadden van kruiden en medicijnen, wijze raad gaven en in hoog aanzien stonden als sjamanistische genezers en leiders in het dorp en de gemeenschap. Ze begrepen superioriteit van de natuur superieur ten opzichte van menselijke wezens en dat menselijke wezens gewoon een van de vele onderdelen van de natuur waren, en dat het onzichtbare samen het onzichtbare één geheel vormen. Zoals Opperhoofd Seattle eens zei: “Wij bezitten de aarde niet; we maken er deel van uit. “Ze begrepen dat wat we uit  de natuur halen of gebruiken, we in natura moete teruggeven om balans en evenwicht te bewaren. De moderne mens is dit echter vergeten en heeft de prijs betaald in de vorm van vele ecologische en milieurampen. Bron: Witchcraft.com.

Hekserij was er in verschillende vormen: de solitaire heks, waarvan sommigen erfheksen waren (en zijn); erfheksen zij heksen van moeder op dochter, van vader op zoon opgroeien in de hekserij of stammen uit een familie van heksen. We vinden verschillende vormen van hekserij in verschillende landen, variërend van ‘zwarte’ tot ‘witte’ magie. Vaak wordt ‘hekserij’ en Wicca in een adem genoemd, maar we vergeten dat hekserij ook een verzamelnaam is voor verschillende vormen van magie uit oost en west. Sommige vormen zijn specifiek land- volk- en cultuur gebonden. Wicca wordt bestempeld als een ‘nieuwe religie’ en lijkt minder openminded te zijn als andere vormen, althans volgens sommigen. Wicca is opener naarbuiten, hekserij houdt haar geheimen omdat ze niet te vatten is in een vaste vorm, dus solitaire heksen en cirkels beschermen zichzelf voor beïnvloeding van buitenaf en vooralsnog kunnen ze zeer specifiek zijn: Cultuur- volk, familie- land- gebonden, zoals Keltisch (Ierse, Schotsen, Welsche- Angelsaksiche vormen waaronder druïdisme), Zigeunervormen, Egyptisch georiënteerd (wit, zwart en dergelijke) Germaans, Saksische, Hindoeïstische, Arabische, Indonesische (ook per eiland verschillend). Hekserij is dus wat minder te formaliseren als Wicca dat gedaan heeft. Ook zijn er magische stromingen die zich noch met hekserij, noch met Wicca associeren.

Toch stel ik voor het gemak dat hekserij de volgende vormen kent:

 1. Wicca (als religie), die door Gerald Gardner
 2. Druïdisme
 3. Sjamanisme
 4. Wichelarij of waarzeggerij, astrologie, Runen, Tarot, kortom vormen waarbij vormen en methode gebruikt worden om richting te bepalen voor jezelf of anderen, ook het lezen van foto’s of voorwerpen hoort daarbij
 5. Kruidenmagie (natuurlijke genezingsvormen op natuurlijke basis
 6. Ander vormen van natuurlijke genezing kunnen erbij horen, maar niet iedereen is het daarmee eens
 7. Rituelen in solitair- of groepsverband
 8. Communicatie met geesten, entiteiten, godinnen en goden. De ‘heks’ is dan een ‘medium’ die wordt geraadpleegd, soms is zo’n persoon ook priesteres of priester binnen een bepaalde setting
 9. Innerlijke vormen als yoga, meditatie en dergelijke ‘kunnen’ gerekend worden tot hekserij / Magie, maar niet noodzakelijk, het wordt in ieder geval wel veel beoefend als een middel om ‘te gronden’, jezelf af te schermen en in balans te komen.

In deze opsomming stel ik dus dat hekserij een verzamelnaam is, waarvan wicca er één is, vele vormen zijn niet openbaar maar individueel of voor ingewijden.

Ik stel wel dat hekserij, of meer algemeen Magie, een natuurgodsdienst is en dus de oudste of eerste religie is, ver voordat andere geinstutionaliseerde religies aan de macht kwamen en claimden ‘de ware godsdienst’ te zijn, en elke vorm van magie verboodden. In onze dagen leeft deze oudste religie weer op en haar beoefenaars durven zonder schaamte te zeggen heks, sjamaan, tovenaar, druïde of magiër te zijn. We zijn verbonden met Moeder aarde en begaan met het lot van de wereld en de mensheid, daarom willen we terug naar de basis, naar de oorsprong. eer is een beweging gaande die tolentant en openminded is naar alle vormen van magie of spiritualiteit. We pretenderen niets, maar zeggen met trosts de oudste of eerste religie te zijn.

Chakra 7 Ajna

7 Ajna Derde Oog Chakra

 

Heel je paranormale chakra en breng haar in balans 

De zevende chakra in gesitueerd tussen je wenkbrauwen en gerelateerd aan paranormaal inzicht. Als de Ajna uit balans is kan je humeurig zijn, dagdromen en verontrust zijn. Als de Ajna in balans is voel je je open en gefocust, hebben we een diepe spirituele verbondenheid, een sterk moraal en kunnen we gemakkelijk onderscheiden tussen waarheid en illusie. Hier volgen wat methodes om de Ajna te helen:

Positieve affirmaties
IK ZIE .Ik zie de waarheid in alle situaties. Ik vertrouw op mijn intuïtie en innerlijke wijsheid en laat mij hierdoor leiden. Mijn leven wordt goddelijk geleid en voert mij op de wegen die het beste voor mij zijn. Ik aanvaard mijn pad. Ik genees naar lichaam, ziel en geest. Herhaal dit zo vaak als je wilt met gesloten ogen. Het is het beste dit ’s morgens en ’s avonds te doen.

Visualisaties
Visualiseer een indigo-blauwe energiebal tussen je wenkbrauwen. Stel voor dat het zich uitbreidt om je hoofd met het doel je vermogen om te dromen, te visualiseren, ongebonden te denken. Verbind je met je innerlijk weten. Visualiseer dat je geest verlicht wordt met het licht, zodat je je volkomen helder voelt. Zoek een stille plek op, ga in lotushouding zitten met gesloten ogen. Adem. Visualiseer.

Edelstenen
Lapis Lazuli, Indigo, Sodalite, Saffier, Azuriet, Celestine, Blauwe Aventurijn.
Draag ze als juwelen of als steen bij je

Voeding
Blauwe voeding: vijgen, druiven, rozijnen, Blauwe bessen, pruimen, aubergine, roe kool, zoete aardappelen, wortelen en asperges.

Aromatherapie
De derde oog chakra wordt geassocieerd met het element licht. Om je intuïtie verder te ontwikkelen gebruik je etherische oliën. Brand een kaarsen mediteer op de vlam. Aanbevolen aroma’s: Geranium, Basilicum, Jasmijn, Lavendel en rozemarijn.

Gebruik het als spray met een verstuiver, steek een kaars aan, brandt wierook, gebruik een roller en in bad.

Geluidstherapie
De intuïtieve geluidsassociaties:
– Mantra: KSAM
– Muzieknoot: A
– Frequentie: 426,7 Hz
– Bellen en klokken

Chakra Mudra
KALESVARA MUDRA- Handen op het onderste gedeelte van de borst. Middelvingers recht omhoog terwijl de toppen elkaar raken, buig de buiten naar je toe. Zing de klank KSAM

Yoga poses
Doe deze Yoga Asana’s om met je innerlijk te verbinden door het openen en stabiliseren van je Derde Oog Chakra.

Doe deze routine iedere keer als je het nodig vindt of probeer het
twee keer per week als je opstaat en naar bed gaat. Het zal je Ajna
bekrachtigen en je zult de voordelen ervan ervaren

Reflexologie
Masseer deze gebieden om je Ajna Chakra te stimuleren. Op de arm: middenkootjes van de 1e, 2e en 3e vingers en het topje van de pink. Op de voetzool: het middengedeelte van de grote teen. Masseer met de klok mee.

Heling met de natuur
Licht is het element verbonden met de Ajna, dus lichttherapie, stil in de zon zitten, zonnebaden of sil in het zonlicht liggen met een oogkussen op, puzzels oplossen of denksport stimuleert de Ajna.

Alle heksen en tovenaars verzamelen!

Wees welkom op onze groep, die in 10 weken gegroeid is naar meer dan 5000 leden:

 

Chakra 6 Vishuddha

6 Vissuddha Keel Chakra

 

Nadat we ons hebben geladen en ontladen met de voetenchakra (Pair), overleven met onze Muladhara, beleven voelen met onze seksualiteit met de Swadhisthana, kracht vinden om beslissingen te nemen met onze Manipura, liefhebben en verbonden zijn met onze Anahatha is het de beurt aan de zesde chakra, gesitueerd in de keelregio. De Vishuddha is verbonden met ons expressieve zelf, het bekrachtigt onszelf, onze spraak en genezing. Als de Vishuddha uit balans is heb je moeite jezelf uit te drukken, heb je faalangst. Als de Vishuddha in balans is kunnen we ons in alle eerlijkheid uitdrukken, zonder ons zorgen te maken over wat anderen over ons denken. Hier zijn methoden om de Vishuddha te helen:

Positieve affirmaties

IK SPREEK.
Ik zeg duidelijk en oprecht wat ik denk, met gevoeligheid en integriteit. Ik ben verbonden met de hoogste waarheid en communiceer met liefde en eerlijkheid. Ik erken de kracht van mijn woorden om mijn eigen realiteit te creëeren. Ik druk uit wie ik ben. Dit zijn woorden om de Visshuddha te activeren en geeft ons de kracht om dingen in ons leven te laten gebeuren. Herhaal dit zo vaak als je wilt met gesloten ogen. Het is het beste dit ’s morgens en ’s avonds te doen.

Visualisaties

Visualiseer je smaakpapillen en voedsel waar je van houdt, bijvoorbeeld vers fruit en een blauwe hemel. Visualiseer dt het je mond binnenkomt en dat je het proeft. Open je mond en dat je met iedere inademing turkoois lucht inademt en dat met iedere uitademing het licht loslaat en blokkades in je keel loslaat. Voel je zekerheid om je vrij uit te drukken tot bloei komen.

Zoek een stille plek op, ga in lotushouding zitten met gesloten ogen. Adem. Visualiseer.

Edelstenen therapie
Turkoois, blauwe agaat, lapis Lazuli, Sodalite, Saffier, blauwe Topaas, Aquamarijn.
Draag ze als juwelen of als steen bij je

Voeding
Blauw voedsel: aalbessen, bosbessen, blauwe druiven, zeewier, gerst, tarwe, paddestoelen

Aromatherapie
De Keel chakra wordt geassocieerd met het element Ether / Ruimte, je kunt de Vishuddha stimuleren met plantaardige energie uit etherische oliën, om te stimuleren, onderdrukken en in balans te brengen. Voedt je Vishudda door oliën op te brengen of te inhaleren. Aanbevolen aroma’s: Rozemarijn, Limoen, Salie, Indiase Champa en Sederhout. Gebruik het als spray met een verstuiver, steek een kaars aan, brandt wierook, gebruik een roller en in bad.

Geluidstherapie
De harmoniserende geluidsassociaties:
– Mantra: HAM
– Muzieknoot: G
– Frequentie: 384 Hz
– Vogelgezang en Krekels

Chakra Mudra
DHYANA MUDRA’ Kruis je vingers en laat je duimen elkaar met de toppen halen. Licht optrekken. Zing het geluid HAM.

Yoga poses
Doe deze Yoga asana’s op fysiek de voor- en achterkant van het keelgebied te openen. Versterk je keelchakra.

Doe deze routine iedere keer als je het nodig vindt of probeer het
twee keer per week als je opstaat en naar bed gaat. Het zal je Vishuddha
bekrachtigen en je zult de voordelen ervan ervaren

Reflexologie
Masseer deze gebieden om de Vishuddha te stimuleren: op de arm: over de basis van de vingers waar ze overgaan in de hand. Op de voetzool: aan de basis van de grote teen. Oefen van onderaf vanaf de basis druk uit richting de tweede teen.

Heling met de natuur
Het element van de Vishuddha is ether (hemel) en wordt geassocieerd met communicatie. Druk jezelf uit door te zingen, een vriendin of vriend te roepen, een brief te schrijven aan iemand van wie je houdt. Door in de buitenlucht te zijn of een wandeling te maken op een zonnige dag is ook heilzaam.

Chakra 5 Anahatha

5 Anahata Hart Chakra

We vervolgen onze weg omhoog. We zijn begonnen bij de Voetenchakra, de Pair, of Patala Chakra. De voeten zijn ons fundament, maar ook de enige chakra waardoor we kunnen voortbewegen en onze weg kunnen gaan. Daarna beweegt de energie zich via de binnenkant van de benen waar de Sushumna, de energiebaan, zich bevindt naar de Muladhara, de stuitchakra. Hierin bevinden zich onze primaire instincten, waardoor we kunnen overleven. De stroom begeeft zich omhoog naar de Swadhisthana, onze emotie en sekschakra, hier voelen we dan we leven, hebben we onze intieme contacten. Verder gaat de stroom en komt aan in de Manipura waarin zich onze kracht bevindt om tot actie te komen. Nu komen we aan bij Anahatha, de hartchakra.

De vijfde chakra bevindt zicht rond de hartstreek, als het ware op het borstbeen en verbindt ons met ons emotionele Zelf, brengt harmonie, vergeving, eerlijkheid en liefde. Als de chakra uit balans is leidt het tot jaloezie, verlatingsangst, woede eenzaamheid en bitterheid. Als de chakra in balans is ervaren we vreugde, liefde, dankbaarheid en compassie. Hierna bespreken we methoden o je chakra te genezen en in balans te brengen.

Positieve affirmaties

IK HEB LIEF is de kern van de positieve affirmatie. Ik hou van mijzelf, ik ben iemand met compassie. Ik deel deze liefde met iedereen. Ik leef in balans, genade en dankbaarheid. Ik laat alle angst en zorgen los over het geven en ontvangen van liefde. Ik ben mij bewust van vergeving. Ik ben één. Deze affirmatie zijn als een mantra, ze komen dieper binnen en worden werkelijkheid. Herhaal dit zo vaak als je wilt met gesloten ogen. Het is het beste dit ’s morgens en ’s avonds te doen.

Visualisaties

Rozenbottel

Visualiseer een groene rozenbottel in het midden van je borst. Sta de rozenbottel toe zich te openen met iedere in- en uitademing. Zie hoe de kelkblaadjes zich één voor één ontvouwen en je vullen met ‘openheid’, terwijl je ook negatieve energie en emoties loslaat die in de rozenbottel opgesloten zaten. Wees geduldig als je langzaam begint te bloeien. Zoek een stille plek op, ga in lotushouding zitten met gesloten ogen. Adem en visualiseer.

 

Edelstenen therapie

De edelestenen en mineralen die je Anahatha in bals kunnen brengen en genezen zijn onder andere: Malachiet, Jade, groene Toermalijn, Emerald, Chrysopraas en Peridot. Draag ze als juwelen aan een ketting of in een ring of als steen bij je.

Voeding

Groene groenten en fruit zijn geschikt om de chakra van energie te voorzien: spinazie, boerenkool, sla, broccoli, groene kool, perzik, groene peper, prei, Zuccini, selderij, groene appel, peer, druiven, kiwi, avocado.

Aromatherapie

De hartchakra wordt geassocieerd met het element lucht, dus adem pure aromatische aroma’s in of bloemenoliën als Ylang Ylang, Roos, Jasmijn, Vetiver, Den, Rozenhout en voel liefde en compassie toenemen. Gebruik het als spray met een verstuiver, steek een kaars aan, brandt wierook, gebruik een roller en in bad.

Geluidstherapie

De harmoniserende geluidsassociaties:

 • Mantra: YAM
 • Muzieknoot F
 • Frequentie: 341,3 Hz
 • Wind – wind blazen

Chakra Mudra

HRIDAYA MUDRA – Verbindt de wijsvinger en duim en hou deze voor je borstbeen. Zing de klank YAM.

Yoga poses

Doe de hartverwarmende Yoga asana’s, om te helen, in balans te komen en je hartchakra te vitalisten. Doe deze routine iedere keer als je het nodig vindt of probeer het twee keer per week als je opstaat en naar bed gaat. Het zal je Anahatha bekrachtigen en je zult de voordelen ervan ervaren

Reflexologie

Masseer deze plekken om de Anahatha Chakra te stimuleren. Op de arm vlak boven het laatste gewricht van de duim, over de handpalm. Op de voetzool onder de linkervoet, de buitensten spiermassa, tussen de basis van je tweede en vierde teen.

Heling met de natuur

Het element van de Anahatha is lucht, dus verbind je met de wind om de hartchakra te voeder. Rijd in de auto met een raampje open, of ga zweefvliegen op een winderige dag. Oefen diepe ademhaling gedurende de meditatie, gericht op de hartchakra.

7

Wicked Witch

Scott F. Fitzgerald, wicked hair, looks like horns!

In het Engels kennen we het woord Wicked, wat over het algemeen wordt vertaald met ‘kwaadaardig’, ‘met kwade bedoeling’ of intrinsiek slecht’. Rond 1920 gebruikte F. Scott Fitzgerald het als een eufemisme voor ‘wonderlijk’ of ‘wonderbaarlijk’. En met die betekenis kwam het ook uit de mond van Ron Weasley in de Harry Potter serie terecht en werd dat op die humoristische wijze ingevoegd op grond van de etymologische herkomst (volgens een artikel van Anatoli Libermann) gebruikt door J.K. Rowling. Maar in de Saksische en Germaanse taal kwam dit woord ook voor, en het is minder ‘kwaadaardig’ als het lijkt. Welke invloed ‘verbasterde’ dit woord tot ‘kwaadaardig’ en ‘schadelijk’? Nou? Dat zal ik je vertellen: de kerken (Katholiek en Protestant) die ‘de enige ware godsdienst’ verkondigde, en om de ‘zuiverheid’ te waarborgen tussen het jaar 1450 en 1944 zo’n 20.000 tot 200.000 zogenaamde ‘heksen’ martelden (en op wat voor gruwelijke wijze), verdronken en levend verbrandden. Het laatste slachtoffer was Helen Duncan . Helen Duncan was een van de laatste mensen die werd veroordeeld op grond van de  Witchcraft Act van 1735, die het oproepen van geesten ten onrechte veroordeelde als een misdaad. Ze werd veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf.  Bij haar veroordeling riep ze uit:  ‘Ik ben onschuldig,  is is er geen God?’.
Want men zei: ‘heksen waren verantwoordelijk voor alle kwaad in de wereld’, aldus de waanzinnige Heinrich Kramer, alias Henricus Istitorius, en Jacob Sprenger, de schrijvers van de Maleus Malificarum, oftewel ‘de heksenhamer’. Dit boek baseert zich op ‘de bijbel’ en talloze andere onzinnige bijgelovige volksverhalen die aantonen dat ‘de vrouw bevattelijk is voor de listen en verleidingen des duivels’ en daarom is elke vrouw een potentiële, let wel, kwaadaardige heks, en dat is natuurlijk, volgens deze door celibaat gefrustreerde testosteron gedreven psychopaten Heinrich und Jacob, de enige vorm van hekserij: volgens hen is alle hekserij kwaadaardig. Het boek is te triest en lachwekkend voor woorden: de zielige mannen worden tot zonde verleid (uh ik dacht dat die figuren achter hun p** aanliepen, en veelal waren zij de verkrachters….). Als de melk zuur wordt: een heks, datzelfde geldt voor de pest (niet hygiëne….), scheepsrampen (niet klotige stuurmanskunst of net storm op zee gaan), mislukte oogsten, miskramen, noemt elke ellende maar op. Vrouwenhaters waren de vriendjes Jacob und Heinrich, en dat kwam de kerk van de middeleeuwen goed uit. Vrouwen die konden lezen, nadenken, zich verweren, konden genezen en iets durfden in te brengen tegen de meute dom-houdende religieuze leiders. Maar nu draaf ik door, gesterkt door mijn gevoel van minachting voor moordenaars die zich rechtvaardigen op grond van een boek (ze zijn er overigens nog!)

Wikke of Wicked in het Nederlands

Etymologie: Modern lemma: wikken. Het woord houdt verband met wichelen, wat elke vorm van waarzeggerij in het Nederlands kan inhouden, dat betekent ook ‘een weg zoeken waar onduidelijk is wat voor beslissing je moet nemen’. Dan ging je naar het ‘wikkewijf’. Zij hield zich bezig met ‘wikken en wegen’. Onze woord ‘wijze’ houdt daar ook nog verband mee, niet alleen houdt dit verband met wijsheid, maar natuurlijk ook de weg wijzen. Zo stamt het engelse ‘Wizard’ en ‘Witch’ ook nog af van dit Saksisch / Germaanse woord wat zijn weg vond in de Angelsaksische taal en uiteindelijk in het Engels. Ze waren dus wijs door ‘kunde’, er waren en zijn natuurlijk uitzonderingen, want kwakzalvers, charlatans en wannabe’s zijn er altijd geweest die geld slaan uit de wanhoop van arme drommels of juist bepaalde mensen belazeren die het wel verdienen.

In onze tijd

Ja, in onze tijd, en eigenlijk vanaf de jaren 1960 komt traditionele magie weer in beeld. In de jaren 1960 deed Selena Fox van zich horen, evenals Silver Ravenwolf en Oberon Zell-Ravenheart (Wicca en Druïdisme). In Anodea Judith komen (Kundalini) Yoga en hekserij, West en Oost samen. Maar de religieuze, fundamentalistische christenen en moslims zien in deze beweging het werk van de duivel. Het internet staat er vol mee. Men waarschuwt tegen paganisme, reiki, druïdisme, new age, hekserij, Wicca, hindoeïsme, boeddhisme, afijn gooi alles wat niet islamitisch of christelijk is maar op een grote hoop. Het is allemaal ‘wicked’ e een gevaar voor ozne maatschappij, zeggen de religieuze gekken de met borden op straat staan om ook homo’s, lesbienne, transgenders en heksen niet te vergeten verdoemen naar de hel.

Laten we eens terugkijken: wie vergoten het bloed van Indianen, Chinezen, Indiërs en Indonesiërs, onschuldige vrouwen, voerden ‘heilige oorlogen’, rechtvaardigden slavenij, aanbidden een god die zijn eigen zoon of zijn volgelingen opoffert voor ‘het heilige doel’, lees de bijbel maar eens na:

Gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren’ (Ps.137:9)

‘Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden van haar volks uitroeien.’ (Lev.20:5)

‘Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen’ (jawel, mensenoffers en kinderoffers), ‘van de ossen tot de schapen, van de kamelen tot de ezels toe’ (wat hebben die arme beesten, vrouwen en kinderen er verdomme mee te maken?).(1 Samuel 15:3)

Zo kan ik nog veel meer opnoemen. Wie is er kwaadaardig? Wie heiligden de oorlogen, volkerenmoorden, vernietigden culturen en de wijsheid der eeuwen. Verkrachtte, en moordde je in naam van God, dan zei de priester ‘ergo te abseluto (Ik geef je absolutie, je deed het toch in naam van God?) Nee, wicked is nog niet zo slecht. Door teksten gerechtvaardigde moord is het grootste kwaad. Maar het wikkewijf is best lief als je haar leert kennen…..

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: