Onder Divinatie wordt verstaan: alle kennis over ‘verborgen zaken’ die niet op wetenschappelijke, medisch. Een nadere definitie is: De kunst en kunde van het ontdekken van het verborgene door een bovennatuurlijke gave; waarzeggerij. In de definitie is ook sprake van toekomstvoorspelling, maar dit laatste is een ‘tricky business’, want elke keuze die een mens maakt geeft je toekomst een andere wending. Op korte termijn kan wellicht duiding worden gegeven. Waar het mij om gaat is inzicht te verschaffen in dingen die geleid hebben tot blokkades op spiritueel gebied en hierin raad te geven, dan kan gebeuren door verschillende methodes:

  • Het ‘lezen’ van de cliënt, of door middel van een foto in een (recent) verleden
  • Het raadplegen van orakels, zoals:
    • een kristallen bol,
    • Runen,
    • de Tarot (ik ben voor de Tarot in opleiding)
  • Meditatieve methodes
  • Het lezen van de voetzool (dit is wat anders dan handleeskunde en en eigen methode

Prijzen per 1 mei 2018:

Prijzen consult per uur

Ex BTW BTW 21%  Incl BTW
€ 59,25 € 15,75 € 75,00 *