Met open ogen van het hart

ZIE je deze vrouw? Bij mijn binnenkomst hebt je geen water laten brengen om mijn voeten te wassen, maar zij maakte ze nat met haar tranen en droogde ze af met haar haren. (Lukas 7:44-45) Ga ik nu preken? Nee. We behoeven niet alle uitspraken weg te gooien, omdat er weerstand bestaat tegen gevestigde religie.…

Read More

Welkom in Utopia

Welkom in Utopia? Wij als bloggers zijn even idealistisch als de rest van de mensheid. Ook wij zijn idealisten. Nog zo’n woord: ideaal. Wij zouden graag willen dat de dingen anders, mooier zijn. Ondertussen hebben wijzelf puinhopen achter ons gelaten; de puinhopen van mislukte relaties en utopische bewegingen. Laat ik er een paar noemen. Religie…

Read More