VOLMAAKT – 3 – Liefdevol

Etymologisch Os. liof (mnd. lēf, lief); ohd. liob (nhd. lieb); ofri. liāf (nfri. leaf); oe. lēof (ne. vero. lief ‘aangenaam; graag’); Oernoords (runen) leubaR, liuƀu, on. ljúfr (nzw. ljuv); got. liufs; < pgm. *leuba- ‘dierbaar, geliefd’. Uit ablautend *luba- en *lubōn-hebben zich → lof en → loven ontwikkeld. Verwant met: Vroeglatijn lubet ‘het behaagt’ (Latijn libet, zie → libido), Oskisch loufir ‘of’; Sanskrit lobha ‘verlangen’, lúbhyati ‘hij wenst’; Litouws liaupsė ‘lof, loflied’; Oudkerkslavisch ljubo ‘of’ (Russisch líbo), ljubŭ ‘lief’ (Pools lubo ‘fijn, genietbaar’); Middeliers co-lba ‘liefde’; Albanees lyp ‘verzoeken, wensen’; < pie. *leubh–, *lubh– ‘begeren, liefhebben’ Bron: Etymolgiebank. Ik vind je lief! Het lijkt of in moderne en oertalen het woord lief een prominente rol speelt. In…

Read More

VOLMAAKT – 2 – Ontroerend

Ontroerend Zoete vleieres, die ons gebiedt te hopen, Voor u staat elke borst, u staan de harten open: Daar is uw zetel, daar, waar ’s levens roerster throont”, bild. 7, 175 [1814] Bron: Geïntegreerde Taal Bank Als we naar de etymologie van het woord ‘ontroerend’ kijken, dan betekent het woord ‘ont’ een begin maken en ‘roeren’ in beweging brengen.…

Read More

VOLMAAKT – 1 – Vertederend

Teder Als we het hebben over het woord teder, waar denken we dan aan? Etymologisch gezien betekent het ‘zacht, kwetsbaar’, maar het is meer dan dat. Ik wil kijken naar de intrinsieke, de interne en gevoelsmatige waarde van het woord. Het woord heeft te maken met de oorsprong. Net als het woord ‘vrouw’ in het oudindisch pravaṇa, naar…

Read More

VOLMAAKT – Inleiding

Speciaal voor vrouwen Hoe denk jij over jezelf? Hebben de ervaringen van je leven je een beeld gegeven dat je niet voldoet, niet speciaal genoeg bent? Hebben mannen (het kunnen ook vrouwen zijn), je niet met respect, liefde, aandacht en tederheid behandeld? Is jou geweld aangedaan, ook in de vorm van emotioneel, fysiek en seksueel…

Read More

Dhatu 5: Sunyata – De Leegte

Is de leegte een element? Jazeker. Dit is min of meer het belangrijkste element. Er is echter geen sprake van een rangorde. Het is de Moeder van alle elementen, zogezegd ‘de moederschoot’ waardoor de vier overige elementen, vuur, water, aarde en lucht, hun zijnsbestaan hebben. De vele tradities beginnen hun scheppingsverhalen met een stilte, een…

Read More

Dhatu 4 – Vayu – Lucht

Spiritueel In de vele beschouwingen worden ‘luchtmensen’ beschouwd als ‘denkers en doeners’, mensen die ‘in hun hoofd zitten’. Als de wetenschap, of quasiwetenschap, zich ermee gaat bemoeien, krijg je een allegaartje van ideeën. Wind is in vele culturen een ander woord voor ‘geest’. In Hebreeuws betekent het woord רוּחַ (ruach) zowel geest als wind.  Het woord πνεῦμα…

Read More

Dhatu 3: Prithvi – Aarde

De Aardmens Het tastbare lichaam is voor de aardmens de belangrijkste realiteit. De aardmens beziet de wereld niet alleen vanuit zijn lichamelijke zintuigen: de tastbare zichtbare en hoorbare realiteit, zoals wordt beweerd, als je op pagina’s komt waar een ‘psychologisch profiel’ wordt geschetst. Bij vuurmensen gaat het voornamelijk om het ontdekken dat er iets is,…

Read More

Dhatu 2: Agni – Vuur

Psychologisch Vuur is altijd op zoek naar mogelijkheden. Hij heeft weinig oog voor wat hem concreet omgeeft, maar ziet ogenblikkelijk de grote lijn: waar zou iets vandaan zou kunnen komen, of: wat kan je er allemaal mee doen? Hij kan grote ideeën en mogelijkheden voor de toekomst zien, is praktisch ingesteld, strategisch. Hij kan abstract…

Read More

Dhatu 1: Jal -Water

Psychologisch Als je een persoon bent die zich het meest associeert met het element water, kan je jezelf omschrijven als iemand die een afwachtende en observerende instelling heeft. Het accent ligt op dingen aanvoelen. Je beschikt over een grote verbeeldingskracht en gevoelsmatige betrokkenheid bij mensen en situaties. Je zwakke punt kan een gebrek aan objectiviteit…

Read More

De vijf Dhatu (Potenties)

In deze blog schrijf ik over de vier mentale potenties, vier zijden van de mens, die ik verbind met de vier elementen, in het boeddhisme de Dhatu genoemd. Deze elementen kennen we vanuit verschillende wereldgodsdiensten, boeddhisme, Taoïsme, Paganisme, de Wicca en de Keltische spiritualiteit. Het meest treffend vind ik dit verwoord in het boeddhisme: De Vier…

Read More