Welkom in Utopia

Welkom in Utopia? Wij als bloggers zijn even idealistisch als de rest van de mensheid. Ook wij zijn idealisten. Nog zo’n woord: ideaal. Wij zouden graag willen dat de dingen anders, mooier zijn. Ondertussen hebben wijzelf puinhopen achter ons gelaten; de puinhopen van mislukte relaties en utopische bewegingen. Laat ik er een paar noemen. Religie…

Read More