Spiritualiteit en hekserij

De Crone als helpster

De Crone is een term die in de hekserij wordt gebruikt als aanduiding voor de oudste vrouw in de drievuldige Godin. De drievuldige Godin wordt geassocieerd met Hekate, de Morrigan of de Matronas, de beelden die in ons eigen land, in Zeeland, werden gevonden. Ze bestaat altijd uit:

 1. De Maagd
 2. De Moeder
 3. De Crone, de oude wijze vrouw.

De Crone is de onderwijzer, de oudste naar geest, ziel en lichaam, die de taak heeft de Moeder te onderwijzen, de Maagd (of jonge vrouw) op te leiden. Haar taak is hen bij te staan, de anderen hun weg te laten vinden vooral naar hun eigen hart en hun eigen wijsheid. Ze moedigt hen aan hun eigen pad te lopen, leert hen, ondersteunt hen, is zowel grootmoeder, moeder als vriendin. Ze herbergt ook die drievuldigheid in zichzelf, evenals de Maagd en Moeder.


Zij kent de geschiedenissen, zij kent de parallelle werelden, magie is bij haar natuurlijk, intuïtief. Ze zou geen voorwerp, geen ritueel nodig hebben, want het zit in al haar poriën, in haar huid, vlees, bloed en botten. Ze zal altijd opduiken waar de nood hoog is en zij kent vele vormen. Ze is dáár, als zou ze naar lichaam jong schijnen en als een schijnbare een leerlinge zal zij toch onderwijzen door vragen te stellen of onverwachtse, diepzinnige opmerkingen te plaatsen. Ze is simpelweg dáár. Toch blijft zij steeds ook leren. Is het niet zo dat de beste grootmeesters degenen zijn die nederig genoeg zijn om onderwijs te ontvangen.? Ze weet dat onderwijs nodig is, de meest wijze is degenen die aan iemands voeten zit om te leren. Soms is ze daar en slaat ze een arm om je heen, en kan je bij haar uithuilen. Soms spreekt ze je zacht toe, maar leert ze je om sterk te staan, op je eigen kracht te vertrouwen. Ze is echter niet onkwetsbaar, of gevoelloos. haar eeuwenoude wijsheid is gevormd in tijden van lijden en eenzaamheid. Misschien is die eenzaamheid wat haar aandoenlijk maakt, een lieve oude, maar wijze vrouw, die er echter voor jou is. Ze lijkt soms oud, dan weer is ze als een jonge poes die bij je op schoot ligt. Dan zie je niet dat eeuwen aan haar voorbij zijn getrokken. Ja, de drievuldige godin is overal. Ze is je beste vriendin. Maar ze neemt ook haar plaats in om naar jou te luisteren en dan hoort ze jouw wijsheid en klapt in haar handen en luistert met open mond. Ze vertelt je hoe ze van jou onder de indruk is en moedigt je aan, knuffelt je en zegt dat ze trots op je is.

De Oude Heks van de winter, de Crone of Wijze Vrouw is bij de Kelten bekend als Mala Laith of Caillech Bheur, de Dochter van de Maan; zij die bergen en heilige stenen in beweging brengt. De Cailleach is een bosheks die in het gezelschap verkeerd van wilde herten, varkens, vogels of een lichtgrijze merrie. Ze is een shape-shifter of een zich in verschillende vormen of dieren kan veranderen en die zichzelf continu vernieuwt als de Maagd. De Crone is het derde aspect van de godin als de wijze oude vrouw die de geheimen van het universum kent. De Crone of Hag symboliseert dat deel van ons dat een diepe kennis en een begrip van kruiden bezit. Ze verschijnt ten tijde van de de donkere maan of de maansverduistering en leeft in het onbewuste, waar onze dromen beginnen. Bron:  Ffiona Morgan & Daughters of the Moon

Ondeugend kan ze ook zijn, soms zou ze willen een jonge meid te zijn, en de Crone in kwestie kan ook nog eens op vrouwen vallen, maar ze zal geen misbruik maken van de situatie; dat ze nooit doen en dan liever kiezen een goede vriendin te zijn waar je bij kunt haar schuilen, huilen, lachten, aan haar bost liggen. Dat streelt je je haar en vertelt ze je verhalen die je laten weten hoe sterk je bent en dat je niet alleen bent, nooit alleen bent, want ze waakt over je met haar geest, ze kan in je nabijheid zijn, als je angstig in bed ligt. Dan streelt ze het haar, of je voeten en fluistert magische woorden die je geest afsluiten voor het kwaad. Ze leert je je innerlijke stem verstaan, te vertrouwen op je intuïtie, ze helpt je je volle potentieel te ontdekken, geeft je kracht maar leert je ook hoe je kracht kunt verzamelen. In Cornish Witchcraft noemen ze dat ‘Gathering Sprowl’, het is de kunst energie te verzamelen, uit planten, bomen, leilijnen, krachtplekken, uit de elementen. Dat is de kracht die je nodig hebt.

De kracht brengt verantwoording met zich mee. De kracht kan misbruikt of goed gebruikt worden. Soms als verdedigingsmagie, andere keren moet je in de tegenaanval, omdat je het opneemt voor je medeheksen of omdat personen je tenngronde willen richten. Ze leert je dat je samen met andere heksen sterk kunt zijn, en toch solitair kunt blijven. Uiteindelijk leer je door haar raad op jezelf te vertrouwen en van jezelf te houden, terwijl je verbonden bent met zielsverwanten. Ook jij wordt dan Maagd, Moeder en Crone tegelijk. Ja, in die rollen kan het accent de ene keer liggen op Maagd, Moeder of Crone. Dat is het tijdloze van wijze vrouwen, soms zijn we speels, dan moederlijk, dan weer een raadgeefster of trooster, of een lieve oude oma, dan kan ze je geliefde zijn of je hartsvriendin, ze is ongrijpbaar en niet in een hokje te plaatsen.


Wie goed kijkt en voelt zal haar ontdekken. Soms manifesteert ze zich in je ritueel, je meditatie, je droom. Soms is ze een hogepriesteres, soms een vriendin, soms een wildvreemde op straat. Soms tastbaar als mens, dan weer etherisch al een godin, een elf, een engel, een aard- of luchtwezen, soms als een dier: een raaf, een uil, een kat of welk totemdier dan ook. Soms ontwaar je haar gezicht in een tijdloze oude boom, waar je rust vindt een verbondenheid met alles om je heen. Ze is mysterieus, soms etherisch, dan tastbaar. Ze is krachtig, want ze wend haar kracht aan om boosdoeners op hun nummer te zetten, te verjagen en desnoods uit te schakelen. Dan is ze een leeuwin die haar welpen beschermd. Wee degene die de Crone tegen zich krijgt. Ze is machtiger dan ooit, in deze tijd waarin vele heksen en spirituele mensen zijn ontwaakt omdat ze zich realiseren heks te zijn, maar dat ook in vorige levens zijn geweest. Vertrouw haar, al kan ze vreeswekkend zijn voor degenen die haar vriendinnen tegenstreven. Ze is de belichaming van de Godin, maar leert ook jou dat je een godin (of god) bent. Ze staat nooit boven je, maar naast je, soms slaat ze haar arm of armen om je heen om te vertellen hoe bijzonder je bent. Dan wordt jij alles wat zij belichaamt: Maagd, Moeder en Crone.


Er is altijd wel een Crone voor jou, dichterbij dan je denkt.

En ze waakt over je!


8 energieën – 1. Voeten in aarde

Inleiding

Ik vervolg opnieuw mijn serie over de 8 chakra’s, vanuit een ander perspectief. Niet alleen de chakra’s en haar kleuren, stenen, healing-methodes, maar in dit geval over de verschillende soorten energie. Er is niet één energie, maar er zijn zeer veel energieën, en die zijn op zich niet ‘statisch’, zoals je elektriciteit voor vele doeleinden kan gebruiken, net als waterenergie, windenergie, warmte (temperatuur). Er zijn vele chakra’s, meer dan 8, maar dit noem ik de hoofdchakra’s. Je moet chakra’s zien als energiecentra, en wellicht kan je de hoofdchakra’s zien als de belangrijkste krachtcentrales, die onderling verbonden zijn, en vele crossverbanden hebben. Niets is zo gemakkelijk te zeggen in deze, het is eerder voelbaar dan te beredeneren, gaan we het verstandelijk benaderen, dan duwen we het in een context, in een ‘hok’ (in het Vlaams ‘kot’). De heks, druïde, sjamaan, Boeddhist, Hindoe, de paragnost of spiritueel en dergelijke zal energie niet snel willen ‘classificeren’, het is iets wat je ‘voelt’, waar je, in respect, mee moet leren werker, versterken. Deze eerste van de series ga ik terug van de voetenchakra, een vergeten chakra. maar zo (letterlijk) fundamenteel. Zonder de voeten kan je onmogelijk gronden, zoals ik al eerder heb geschreven over de voetenchakra. Hoewel er vele energieen zijn die via de voeten bij ons binnen kunnen komen, noem ik nu de hoofdenergie, of basale energie en daarmee wordt aangetoond hoe belangrijk de voeten zijn.

Omdat we ons in een prachtige symbiotische relatie met de aarde bevinden, worden de verschuivingen in haar energie altijd door ons gevoeld of we geloven het of niet. De Schumann-resonantie van 7,83 Hz is de frequentie van de aarde die in ons DNA wordt gedupliceerd. Deze frequentie produceert een voortdurende hersengolf-frequentie voor de aardbewoners tussen theta en alfa. Bron: Music for every Soul.

En nog een interessante uitspraak:

De aarde heeft een frequentie van ongeveer 7,83 Hz. Deze frequentie is belangrijk voor ons, als mens, omdat onze hersengolven ook vibreren bij 7,83 Hz. Dat betekent dat onze menselijke vibraties perfect matchen met die van onze Moeder Aarde en ons verbinden op een niveau waar velen van ons nog nooit aan hebben gedacht. Dus hier zijn wij mensen, samen vibrerend, direct in sync met de Aarde, zolang we er maar aan verbonden zijn door middel van onze voetzolen. Bron: Vegentarianbarefootrunner.

De energie van Moeder Aarde:

Gaia

Sowieso heeft Moeder aarde een trillingsfrequentie, de meetbare Schumann-resonantie van 7,83 Hz, die dus correspondeert met Alpha en Theta golven. Begrijp je nu dat ‘gronden’, de meditatievorm die je het dichtst bij je oorsprong brengt, ervoor zorgt dat je geen ‘zwever’ wordt, zo belangrijk is? het brengt je hersenen in een Alpha en Theta staat, datgene wat Boeddhisten, Hindi’s, yogi, Sikhs, heksen, spirituelen, goeroe’s en leerlingen zo nastreven: de staat van verlicht zijn kan bereikt worden door te gronden. En begrijp je nu waarom je voeten zo belangrijk zijn? Op het moment dat ik begon na te denken over dit onderwerp begreep ik ineens waarom zowel Shakti als Shiva belangrijk zijn in de Kundalini Yoga. Het is simpelweg onmogelijk ‘verlichting’ te bereiken zonder te gronden. Dat is de reden dat Shiva ‘de Vernietiger’ wordt genoemd. Hij is als een bliksemschicht die recht inslaat en je vernietigt, ware het niet dat Shakti zich bevindt op het niveau van de Muladhara (stuit), maar ‘de voeten’ zorgen ervoor dat je ‘geaard’ bent; letterlijk zoals een geaard stopcontact ervoor zorgt dat je niet sterft als je, bijvoorbeeld, een lekkage krijgt en je vloer onder water staat. De aardedraad is dan de afleider, in plaats van jijzelf en je in een hoopje as verandert (bij hele hoge voltages en wat nog erger is een hoog ampère. Vergelijk ‘verlichting’ met een lamp die geaard moet zijn wil deze branden (als dat mogelijk zou zijn). Zonder Shakti is Shiva vernietigend, met Shakti is de enige mogelijkheid ‘verlicht’ te zijn, omdat je geaard bent.

Een voorbeeld uit mijn eigen, dagelijkse leven. Ik heb een goedkope kamerjas, van synthetisch materiaal. Elke keer dat ik naar de wasbak loop krijg ik bij het aanraden van de kraan of ht in contact komen met water een statische schok. Het synthetische materiaal zorgt ervoor dat ik positief geladen ben en ik stond tot het moment van mijn ‘eureka’ ervaring op rubberen sloffen. Tot ik mij realiseerde dat het komt omdat ik niet geaard ben. Vanaf dat moment zorg ik ervoor dat ik op blote voeten de grond sta, en ‘le voila’, ik krijg geen schok meer, want ik ben geaard!

De heksenkring

In de heksenkring, uit welke richting dan ook, zijn we gewend op blote voeten in een kring te staan, ook de solitaire heks. We staan op blote voeten, vanwege de verbinding met Moeder Aarde, om dat ook te voelen. Spirituele mensen weten wat het is om te aarden. Het is ook de reden dat heksen blootsvoets gaan, juist door de connectie met de aarde, het heeft iets heiligs, het hoor bij het priesterschap, bij puurheid en het is mooi om te zien. Het is juist vanwege al die energieën, dat we moet blote voeten verbonden moeten zijn met de aarde, zoals iemand uitlegt:

Wanneer de zomer in aantocht is, wordt het tijd om je verwaarloosde voeten uit de winterslaap en in het licht te brengen. De voeten zijn onze manier om contact te maken met de aarde en al haar energie, maar we besteden er zo weinig aandacht aan. Het voelt alsof je zacht gras, modder tussen de tenen en zand onder je gewicht verplaatst. Dus schop je schoenen uit en maak je eigen magie. Bron: Mookychick.

 

Zijn wij aan het ontwaken?

Mensen die verkeren in spirituele kringen bemerken dat er een verandering is, merkbaar, waarneembaar is een groep mensen aan het ‘wakker worden’ of ‘ bewust worden’. Wellicht is dart gewoon te wijten aan het feit dat we mensen opzoeken die ‘likeminded’ zijn, bij bijvoorbeeld onder hen die spreken over UFO’s, buitenaardese beschavingen of in heksenkringen, er is een interessant stukje wat ik jullie ook niet wil onthouden:

Omdat de Schumann Resonantie plotselinge pieken heeft gehad tussen 12-16,5 Hz (zie foto’s witte gebieden), vond ik dit nog interessanter. In Neurofeedback wordt 12-15 Hz Sensory-Motor Rhythm frequency (SMR) genoemd. Het is een ideale staat van ‘kalm wakker zijn’. Onze denkprocessen zijn duidelijker en meer gefocust, maar we zijn nog steeds ‘in de stroom’ of ‘in het weten’. Met andere woorden, Moeder Aarde verschuift haar trillingsfrequentie en misschien wij ook. Dit kan één van vele tekenen zijn dat wij aan het ontwaken zijn. Bron: Kathy J. Forti – Trinity & Beyond

Ik ben weer terecht gekomen bij dat fameuze getal 8, alles in mijn leven lijkt gecentreerd te zijn rondom dat getal, maar dat is een zijstraat, of eigenlijk niet. De voetenchakra, de Pair, waar ik al eerder over schreef, is de plek waar alleen zenuwuiteinden eindigen. Ik werk, in mij meditaties en magie, met 8 godinnen. Op het kompas zet ik Gaia, Moeder aarde, op het zuidwesten en de associatie is de voetenchakra. Gaia is degene uit wie we zij voortgekomen, onze cellen, zij stuk voor stuk opgebouwd uit mineralen, verbindingen, elementen die terug te vinden zijn in de aarde: kalk, zout, ijzer, water, zuren, suikers etc. We moeten eten om deze stoffen aan te vullen. Onze cellen zijn eruit opgebouwd. Als die cellen worden aangemaakt, de stamcellen, in het Rode Beenmerg.

Stamcellen

Voorlopercellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van weefsel. Meestal wordt met stamcellen de groep cellen bedoeld die uitrijpen tot bloedcellen en bijvoorbeeld verzameld worden bij stamceltransplantatie. Bron : UMCG
Het is niet alleen wondenlijk dat we fysiek afhankelijk zijn van moeder aarde, maar ook geestelijk, wat we weer kunnen zien aan de Schumann Resonantie. De Alfa/Theta golven zijn het meest actief in de bovenste chakra’s: De Ajna, of Derde Oog voor helderziendheid / heldervoelendheid, voor dat wat heksen, mediums, paragnosten, sjamanen, Druïden, orakels en waarzeggers kenmerkt, onze hoogste spirituele niveau’s. We hebben dus gezien dat hiervoor de aarding minder aards is als we denken. Het lijkt juist de voedingsbron te zijn van ons hoogste spirituele niveau, dus daarom, jawel, hameren de meest verlichte en spirituele mensen erop dat we moeten gronden. En hiervoor zijn onze voeten dus van vitaal belang, wat meer is: we kunnen niet zonder. Dus nooit meer denigrerend spreken over onze mooie en kostbaren voeten!

Promotievideo

Bij deze mijn promotievideo, waar ik iets over mijn bedrijf vertel

Persbericht

Op 1 mei 2018 zal ik een begin maken met mijn eenmansbedrijf genaamd Morgana Brighid. De naam bestaat uit, simpelweg, twee van mijn voornamen die ik zal gaan voeren op het moment dat ik een genderverklaring heb. Ik zit namelijk in een transgender proces van man naar vrouw.

Ik loop al jaren met het plan rond om een eigen praktijk te starten. In de loop van de jaren heb ik steeds mensen in nood ‘geholpen’, 99% van hen zijn vrouwen. Wat ik daarbij heb opgemerkt is dat veel van hen innerlijk verwond zijn en hierdoor geblokkeerd. Dat is voor henzelf moeilijk, dat primair, maar wat even erg is, is dat hun potentieel verloren gaat in een nog steeds door mannen gedomineerde maatschappij. Vrouwen (evenals LHBT’ers en spirituele mannen) zijn de hoop voor deze door statistieken, regels, geld en materialisme gedreven maatschappij. Deze levensweg is een doodlopende weg vor mens en natuur. De oorzaken zijn overduidelijk:

 1. Misogynie (vrouwenhaat): Lange tijd is onze wereld geregeerd door mannen voor wie de vrouw minderwaardig is. Het gevolg is dart vrouwen, nog steeds, aan de zijlijn staat, emotioneel, verbaal en fysiek worden ge- of misbruikt. Hun stem wordt niet gehoord, hun gaven en talenten niet gewaardeerd. Kortom. veel vrouwen zijn nog steeds tweederangsburgers.
 2. Feminisme: Hoewel de emancipatiegolf al sinds begin 20e eeuw aan de gang is met, onder andere de Suffragettes vanaf 1913, waar werd geijverd voor stemrecht, is dit een moeizame strijd geweest. Moedige vrouwen hebben gestreden om gehoord te worden voor zaken als stemrecht, zelfbeschikking, baas in eigen buik te zijn, en nog steeds is er een loonkloof tussen man en vrouw, voor de wet is de vrouw anno 2018 nog niet gelijkwaardig qua salariëring.
 3. Religieuze onderdrukking heeft vaak gevolgen voor vrouwen en/of LHBT’ers.
 4. Hekserij, magie en spiritualiteit: Veel vrouwen (maar ook mannen) voelen zich gaandeweg steeds meer aangetrokken tot ‘de oude religie’, en dan kom je bij Traditionele hekserij, Wicca, Sjamanisme en Druïdisme terecht. Ik wil hen helpen hun weg te vinden door de contacten die ik heb, hen in contact brengen met mensen die hen hierin kunnen opleiden. Dit doe ik op dit moment zeker zelf niet, omdat ik ook in opleiding ben, maar verwijzen kan ik wel.

Wat wil ik hierin betekenen?

 1. Ontdekken van oorzaken door vormen van waarzeggerij. Het duiden van dromen, tekenen, het lezen van mensen door verschillende methodes die ik nu beheers, later komen daar andere zaken bij, waar ik nu nog opleidingen voor volg.
 2. Transformatie door healing: Healing staat niet op zichzelf, ik verlang ernaar niet alleen te healen, maar juist ook, mijn clienten in hun kracht te zetten. Ik zie het herstel als een opstap naar een maatschappelijke verandering, vandaar mijn focus op vrouwen in het algemeen, lesbiennes, homo’s. biseksuelen en transgenders. Heteromannen zijn ook welkom, als is dat niet mijn primaire focus, dat wil ik in ieder geval duidelijk maken.
 3. Lezingen: Ik heb veel onderzocht en heb daarom ook een encyclopedische kennis in huis om over deze en andere onderwerpen te vertellen. Bij een laatste assessment bleek ik niet geschikt voor het vak van verkoper, maar de psychologisch zei dat ik ‘iets moet doen met mijn fabuleuze geheugen’. En nog steeds verslindt ik werken op het gebied van spiritualiteit, esoterie, occultisme, filosofie, geschiedenis, sagen en legende, hekserij, numerologie, kabbala, geometrie, muziek, natuurkunde en meer. Ik ben hierin lange tijd te bescheiden geweest, en wordt hier jaren gestimuleerd er iets mee te gaan doen. Nu heb ik daadwerkelijk de stap gezet.
 4. Humor: Ik kan ook veel vertellen over hekserij in humoristische vorm, hiervoor heb ik een aparte website: tante Domynikha de Bosheks, vaak is het hilarisch, maar er zitten ook serieuze stukken bij. Wie weet worden het nog professionele filmpjes, maar is is puur voor ‘leut ende vermaak’. Ook voor kinderen kan ik hierin iets doen, allenen dan zonder de pikante stukjes. Ik kan vertellen over hekserij en de verbondenheid met Moeder Natuur, en wat heksen echt zijn, zodat de ik de karikatuur van heksen kan vervangen voor de werkelijkheid, Daar it ook een stuk geschiedenis bij. Ik zal niet teveel over de vervolgingen hebben, maar het wel aanstippen. Zie ook de Facebook pagina van Tante Domynikha de Bosheks.

Meer over mijn bedrijf vindt je op deze pagina: Over Morgana Brighid. Hier vermeld ik ook mijn voorlopige prijzen.

De heks en het Wikkewijf

De Heks

In het oud-Duits komt het woord ‘Hagazussa’, ook wel hæhtis of hægtis voor. Het is verwant met het oud Saksische ‘hag’, dit stamt af van het Oud Noorse ‘hagi’, het Oud Saxische ‘hago’, en het Duitse ‘Hag’  of ‘heg’.
De hægtesse werd gezien als een krachtige. bovennatuurlijke vrouw (in het Noors is het een alternatief woord voor Norn, een van de drie vreemde zussen in de Noorse mythologie, 

Nornen zijn de schikgodinnen of lotsgodinnen uit de Noorse mythologie die worden voorgesteld als drie zusters die het noodlot bepalen van de mensen en de goden. Als vrouwelijke beschermgeesten (“disir”) leggen zij het lot van elke mens en godheid bij de geboorte vast. Dit doen ze door het schetsen van runen in de stam van Yggdrasil en volgens het geloof in bepaalde gebieden ook door te weven. Deze werkwijze treft men aan bij de schikgodinnen van vrijwel alle andere mythologieën zoals de Moerae of Moira van de Griekse mythologie. De Nornen worden nogal eens verward met de Walkuren, die echter een heel andere rol innemen binnen de Noorse mythologie.

Je kunt de drie zussen ook zien als de drie gezichten van Hekate, (wat symbool staat voor het lot, de drie leeftijden: maagd, moeder en Crone), ook zou het de oorspronkelijk de meidoorn-betekenis (heg, Hedge) kunnen hebben. Later, toen de heidense magie werd werd vervolgd door de kerk, had het misschien het gevoel van ‘hegge-rijdster’ of ‘zij die zich over de heg bewoog’, omdat de haag de grens aanduidde tussen de bewoonde wereld van het dorp en de vrije natuur en wereld van het onzienlijke. De ‘heks’ zou een voet in elke werkelijkheid hebben.

Er is nog een mogelijkheid: Heks zou verband houden met aanbidsters of priesteressen van Hekate.

Over Hekate: Haar vrouwelijk-mysterieus en veelomvattend wezen evolueerde tot specifieke godheid van de chtonische en sublunaire dodenwereld, en werd veelvuldig verbonden of geïdentificeerd met SeleneArtemis en Persephone.

Het volksgeloof beschouwde H. hoofdzakelijk als de godin van hekserij, toverkunst en spookverschijningen en vereerde haar, als Enodia (latijn Trivia), op driesprongen met drievoudige beelden, met het offeren van een chtonisch dier, de hond, en met spijzen bestemd voor de e geesten der doden, die bij voorkeur daar rondwaarden. Haar nachtelijk verschijnen, waarbij zg. toortsen in de handen droeg, werd aangekondigd door het gehuil van de honden die haar begeleidden. Haar volkse cultus was in Griekenland zeer verbreid, vooral in AtheneAegina en Selinus.
Bron: Stlius – Oudheid.

Het Wikkewijf

Wat is het verband met Wikke (wikka), en dit is ook een interessant punt:
De heggenwikke (Vicia sepium) is een vaste plant uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De heggenwikke is klimmend of kruipend en is te vinden langs wegen, in heggen. Er is een verband met met meddeleeuws-Zweeeds: ‘viker'(Wilg, wilgentak) van het proto-Germaanse ‘wik’ en het oud-Noorse ‘vikja’ (beweging, draaien) het Zweedse ‘vika’ (buigen), buigzame twijgen. Als een bijvoeglijk naamwoord, gemaakt van teenwilgen’, (rond 1500.) Dat zou dan weer verband hebben met het buigen van de realiteit.

Verder is er ook een verband met het werkwoord wikken, wat een intensief (versterkte vorm) is van ‘wegen’; vgl. bukken en buigen; nikken en nijgen. Dit is dus iemand die om raad wordt gevraagd. Zo zijn de heks en Wikke of Wicca, of zoals ik het zelf noem: het Wikkewijf verwant met elkaar.

Op het eerste oog zijn de woorden heks of wikke (wicca) niet verwant, maar bij nader onderzoek lijken ze wel verwant. talen zijn als de onzichtbare wortels van bomen die wereldwijd groeien. De boom die steeds weer verband houdt met magie, van het wikkewijf, die als wijze zitting hield onder een eik, of een lindeboom. Een saillant feit is dat de katholieke kerk die ooit heksen vervolgde (ook de protestanten is de vroege en later middeleeuwen) een basiliek gewijd hebben aan Onze Lieve Vrouwe van de Heilige Eik. De plaats werd bezocht omdat er genezingen plaatsvonden. Het voert terug op een voorchristelijke plek, waar met de wijze vrouwe bezocht die over geneeskrachtige gaven beschikte. door het kerk werd deze plaats geconfisqueerd en werd Maria in de plek gesteld van de wijze vrouwen die zitting hadden onder de heilige eik.

Dan nog een verband met Wikke, Wikkewijf, en heks: dit gaat weer terug op de geneeskrachtige werking van de Wilde Wikke (plant):

Een Aziatische plant, genaamd de melkwikke, is een wit of geelachtige wikke, de Chinese astragalus en Huang ch’i. Ze is familie van de erwten. Dit is een milde herstellende en preventieve plant. De Astragalus is een van de belangrijkste oriëntaalse, gezondheidsbevorderende geneeskrachtige planten die vaak wordt gebruikt om resistentie tegen ziekten en infecties verhogen.

Hoe het verband, etymologisch verloopt is een wonderbaarlijke zaak, maar ze heeft zeker met aanverwante connotaties te maken (connotatie: Het geheel van betekenismogelijkheden van een woord of passage opgeroepen bij de lezer, niet op grond van de taalkundig vast omschreven betekenis). Het komt neer om een onderliggende, gevoelsmatige betekenis die associaties oproept, een onderstroom in de gevoelswaarde van woorden. Woorden trachten immers een bepaalde gevoelswaarde uit te drukken, en dit is precies waar het in dit stuk over gaat; een kleine greep uit de woorden heks, wikke en wicca. Overigens is de term Witte Wieven ook een verwant begrip: wit houdt verband met ‘weten’ en niet met de kleur wit en met waarzeggen:

De naam ‘de Witte Wieven’ betekent letterlijk: witte vrouwen. Alternatieve namen zijn: ‘Guede Holden’, ‘Olde Witte’ en ‘Witte Juffers’. Soms wordt ook de naam ‘Dames Blanches’ uit het Frans gebruikt dat waarzegster betekent. Er wordt een verband gelegd tussen de Witte Wieven met heksen, spoken en de Ierse Sidhes. De Witte Wieven zouden waarzegsters of de geesten van heksen zijn. Ze woonden in holen en dansten voornamelijk in de nacht op de heiden, bij hunebedden of in de bossen waar ze hun schatten bewaarden.Bron: Kunst en Cultuur Infonu.nl.

Zo zijn we weer terug bij het begin, van de heks, tot het wikkewijf en de witte wieven. En ja, we zijn er nog steeds, de volgers van de oude paden. Door de eeuwen heen kwam de roep terug, de roep naar wie we van binnen zijn.

Het getal 8

Ik vertel hier over het getal 8 en wat het voor mij betekent ook in verband met de chakra’s. Zie ook de website van mijn moeder Ans Hoornweg over de Heilige Geometrie.

Opleiding Tarot

Vandaag heb ik mij ingeschreven op bij Civas voor de opleiding Tarot. Dit is weer een nieuwe persoonlijke en spirituele ontwikkeling, waarvan ik ervaar dat ik die richting uit moet gaan. Ik ben blij dat ik ook aan deze opleiding kan beginnen en mijn dromen waar kan maken!

Verbondenheid

Een spontane video over verbondenheid met de natuur, DNA, de elementen en hekserij. Pas naderhand merkte ik dat er een uil te horen is in de video, een van mijn totemdieren.

Heksen Rij

 

Veel mensen staan tegenwoordig in de rij om heks te worden. Dat terwijl je het niet kan worden, maar het alleen zijn. Het is een gevoel te zijn, niet ‘erbij te horen’. De valstrik van de maatschappij, van onze opvoeding en van de religie is: erbij willen horen, en er uiteindelijk achter te komen dat je buiten jezelf staat. Juist de hekserij, maar ook yoga, Boeddhisme en Reiki,  brengen ons terug bij onszelf, bij onze essentie. Omdat we worden geleefd, of beter gezegd omdat we ons laten leven, komen we buiten onszelf te staan, in een groep ben je wij en ik langer ik. Natuurlijk maak je deel uit van het geheel, dat kan je niet ontkennen, maar toch ben je uniek, enig, op jezelf. Zelf heb ik te lang in de valstrik van het wij geleefd, altijd maar voor anderen bezig zijn, om geliefd te worden, terwijl ik het ben. Elk mens is mooi en uniek, maar valt weg in de massa. Op een groepsfoto van die ene persoon niet langer op. Op een portretfoto komt het individu tot haar/zijn recht.

Onze maatschappij staat in het teken van het ‘wij’, maar dat lijkt maar zo. Er wordt van alles gedaan om het ‘wij’ te laten bestaan, en onder dat mom vervuilen we de aarde, dringen we zwakkeren in de maatschappij terzijde, moten we met zijn allen bijdragen aan de rijkdom van enkelen, leven we niet meer voor het leven, maar voor de economie, de statistieken, de welvaart. Wassen neuzen, holle frasen. de farmacie maakt ons ziek, de industrieën draaien ten koste van de natuur, we denken teveel en voelen te weinig, de spiritualiteit is in de tijd van de vissen afgestompt, maar….de spiritualiteit leeft op, hekserij leeft op, kerken lopen leeg, de paranormale beurzen springen als paddestoelen uit de grond. Een toenemende groep keert terug naar de oorspronkelijke religies: hekserij, paganisme, oosterse spiritualiteit.

Dus sluit je aan in de hekse-rij, maar wordt weer geen kuddedier. Blijf dicht bij jezelf, maar hebt wel lief. sluit je niet af, maar kijk uit je niet zodanig aan te sluiten dat je weer en grijze muis wordt, of een schaap die ten ondergaat in een immense, kleurloze kudde.

Nu ontmoet ik veel mensen, maak ik vriendinnen en vrienden, praat ik er met mijn moeder en vriendinnen over. We hebben hetzelfde gevoel: we zijn individueel zo van belang. Er is een roep in ons hart om door middel van onze uniciteit bij te dragen aan de heling van onszelf en van moeder aarde, om terug te keren naar de oorsprong, de echtheid, de puurheid. Het is een diepgeworteld verlangen naar heelheid. Dan kom ik bij de oorspronkelijke ‘religie’ terecht: het eren van de godin, van Moeder Aarde, de realisatie dat we deel zijn van deze prachtige aarde, dat we niet alleen moeten nemen van deze aarde, maar ook moeten teruggeven. Dan kom je automatisch bij de hekserij, het sjamanisme, het druïdisme en dergelijke terecht. Dan kom je in de hekse-rij….

Wil je meer kennis nemen van hekserij, dan kan ik je de site van Lunadea aanraden

Ben je buiten jezelf?

Ben je ook wel eens zo moe, voel je je ineens uitgeput, opgebrand, teleurgesteld en leeg? Heb je het gevoel dat je weg is doodgelopen, dat iedereen misbruik maakt van je goedheid? Misschien klinkt het hard, maar het is een beetje ‘eigen schuld’ (maar geen dikke bult). Het is zo gegroeid, he, lieverd? Jij staat altijd voor iedereen klaar en loopt de benen uit je kont. Je wilt graag dat iedereen van je houdt, je waardeert voor wie je bent, maar uiteindelijk sta je buiten jezelf. Ik ben nogal vaak met anderen in gesprek hierover, temeer omdat ik uit die situatie kom: ik leefde voor het geluk van anderen, ik liep mijzelf voorbij; eerste als non-conformistische buitenbeen, later vele jaren in sektarische geloofsgemeenschap. Toen ik de kerk verliet ging ik in dat patroon verder: anderen helpen met meditatie, mensen troosten, altijd klaar staan voor een ander. Dan is er ineens een breekpunt. Ik was totaal leeg: emotioneel, spiritueel, in mijn werk, in mijn relaties. Ik durfde niet eens meer verliefd te worden. Mijn hart was in miljoenen stukjes gebroken. Ik was kapot. Toen deed ik een Mentale Training bij Roy R. Soesman, Reiki Meester. Daar leerde ik mijzelf centraal stellen. Altijd was ik bezig geweest met anderen, in de hoop liefde terug te ontvangen. Omdat ik zo verlegen was, en eigenlijk nog wel een beetje, durfde ik nooit toe te geven aan verliefdheid. Dus deed ik veel lieve dingen, zei lieve dingen, probeerde zo voorzichtig mogelijk te zijn. het gevolg was dat ik niet durfde toe te geven, en gebeurde dat, dan ging het mis. Het was niet wederzijds en mijn hart was weer gebroken. Ik stond buiten mijzelf, durfde mijzelf niet eens toe te staan gevoelens te hebben.

Toen sloot ik mij aan bij een Pinkstergemeente. Daar leerde ik ook: alles voor god te doen, mijn geld, mijn tijd, mijn muziek, mijn gaven; en vooral veel voor de kerk te doen. Ik leerde mijzelf nog verder weg te cijferen. In mijn huwelijk ging dat door. De liefde was nooit wederzijds, dus cijferde ik mij nog verder weg. Er was geen tederheid, geen intimiteit tussen ons; een ongezonde situatie, want een mens i bedoeld om bemind te worden, te vrijen, te delen. Ik stierf van binnen, ik bevroor. Tot een moment dat er verandering kwam. Ik begon stiekem fantasy te schrijven. Toen ik daar iets over op facebook en een webpagina poste werd ik op het matje geroepen: ik was occult, volgens de kerk. Mijn woede daarover gaf een omkeer. Ik begon verder te schrijven over bovennatuurlijke gaven, over meditatie, verliefdheid, over erotiek, over gevoelens die vrouwen voor vrouwen, mannen voor mannen, vrouwen voor mannen hebben (en andersom). Kortom, ik kwam uit mijn schulp en daardoor leerde ik innerlijk eerst naar mijn bovennatuurlijke gaven en belangstelling terug, maar nog niet naar mijzelf. Een ander drama volgde, in mijn ogen een drama,  ik werd voor de derde keer verliefd en deed alles voor haar, schreef gedichten, verhalen, kookte voor haar, gaf cadeaus, ik zong liefdesliedjes, stond voor haar klaar (en zij ook wel voor mij hoor) maar het was niet wederzijds. Ik was weer buiten mijzelf. Mijn hart brak in miljoenen stukjes. Het probleem: ik hield niet van mijzelf, ik stond niet centraal.

Ik deed een mentale training vanuit het Reiki perspectief en daar leerde ik mijzelf wel centraal te stellen. Mijn belangstelling voor hekserij, Reiki, Yoga, meditatie groeide en ik deed, en doe, alles waar ik zelf gelukkig van werd en wordt. Nu sta ik niet meer buiten mijzelf. Het is echter wel werken aan mijzelf. Signaleren dat ik weer niet buiten mijzelf kom te staan. dat ik allereerst mijzelf centraal stel.

Omdat het het herken zie ik dit ook om mij heen. Als ik iets hoor als ‘ik voel mij de laatste tijd zo leeg’, herken ik dat patroon. Ik hoor ook de adviezen: je moet gronden, wees blij dat je leeg bent dan krijg je ruimte, bezoek een magnetiseur, etc etc etc, allemaal adviezen die niet de kern aanpakken. Maar het probleem zit ‘m in: buiten jezelf staan. De Boeddha bereikte zijn verlichting, dit is een van mijn gedachten, door juist zijn eigen diepste kern te ontdekken, te weten wat zijn pure ego was, en vrij van alle conditioneringen vondt hij geen leegte maar ruimte. Er ontstond een besef van ‘zijn’, van Aum Shanti Aum (de Aum, of Om omvat alles en Shanti is vrede).

Na zijn verlichting vonden er tal van wonderen plaats. Hij liep temidden van een oorlog tussen soldaten door en zij lieten hu wapens vallen in stomme verwondering over zijn goddelijke uitstraling. Alleen maar omdat hij zijn diepste, zuiverste zelf had gevonden. Toen ik dat stukje van mijzelf vond, kreeg ik spontane Kundalini ervaringen, ervoer ik overweldigende visioenen. Ik bemerkte ook verdriet, mijn verlangens, ik begon, en begin, mijzelf prachtig te vinden, lief te vinden, waardig te vinden. Dit zorgt er ook voor dat ik keuzes maak: scheiding, spirituele opleidingen, mijzelf cadeautjes geven, Yoga doen. Alles wat ik nu doe, doe ik vanuit mijzelf. Ik moet echter wel ‘waakzaam’ zijn om niet in de oude patronen terug te vallen, namelijk buiten mijzelf komen te staan. Ik heb ook de eerste graad Reiki en ook daar leer ik primair mijzelf te behandelen voordat ik het voor iemand anders gebruik. Dat zelfde geldt voor andere zaken, waar ik van gemerkt heb dat het anderen kan helen: geleide meditaties, heling op afstand, foto’s lezen, rituelen om anderen te helpen (bijvoorbeeld magnetiseren, handoplegging), het schouwen van vorige levens, noem maar op. Maar allereerst: maakt het mij gelukkig, kom ik buiten mijzelf te staan, of blijf ik dichtbij mijzelf?

Mijn leven is nu! Alles wat ik nodig heb is hier en nu. Alles waarvan ik denk dat het mij gelukkiger maak dan wat ik nu al heb is niet waar. Natuurlijk verlang ik naar een liefje, maar ik zal geen liefde ervaren als ik dat niet hier en nu in mijzelf ervaar. Slechts vanuit mijzelf zal mijn leegte zich opvullen. Door er eerst voor mijzelf te zijn, kan ik er voor een ander zijn. Dan zal ik de beste minnares/minnaar zijn. pas als ik centraal sta, is er ruimte voor een geliefde, kinderen, dieren.

Beter een buitenbeetje, dan met beide benen buiten jezelf staan!

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: