Spiritualiteit en hekserij

Erkenning Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)

Na een selectie, procedures heb ik nu officieel erkent als CAT therapeut, zie hier mijn officiele certificaat als als CAT Therapeute

 

Divinatie – Waarzeggerij

Wat is divinatie? O je kan het opzoeken in woordenboeken en spirituele of magische naslagwerken. Ja, en je kan voor alles een cursus volgen. Maar wat houdt het nu in?

Divinatie is antwoorden ontvangen op onopgeloste vragen. De Nederlandse benaming is waarzeggerij. Kan je daar alleen een cursus voor volgen? Nee, want als je geen intuïtie hebt ontwikkeld zal je standaard antwoorden geven waar niemand iets mee kan. Zoals Tarot: je kan de betekenis leren, een opleiding volgen noem het maar op, maar zonder intuïtie kan je beter gaan klaverjassen met je vriendinnen of vrienden. Wanneer je je bezig gaat houden met waarzeggerij moet je daar talent voor hebben en dat is gelegen in een goed ontwikkelde intuïtie. Door, bijvoorbeeld te mediteren, rituelen te doen, kan je intuïtie verder worden aangescherpt.

Wat doe ik ermee?

In mijn bedrijf voor waarzeggerij en healing richt ik mij op het achterhalen van het werkelijke probleem. Wat is de oorzaak van steeds terugkerend patroon, zoals vastlopen in relaties, met jezelf en anderen of angst, onzekerheid een diepe pijn vanbinnen. 

Wat is de oorzaak

 • Zit je probleem in dit leven? Is de oorzaak oorzaak niet alleen een trauma, of ligt er iets aan ten grondslag
 • is er een oorzaak in een vorige leven, of is er een terugkerend patroon?
 • Wat zegt je probleem, is er een boodschap, een leerproces
 • Heb je te maken met een vervloeking? Zit iemand je spiritueel of magisch vast?
 • Is er een uitdaging om te groeien in je bekwaamheid? Kan je leren om je ertegen te wapenen?

Wat is de oplossing?

Het is goed te weten wat een oorzaak is, of zelfs meerdere, maar wat nu?

 • Sommige dingen moeten we dieper onderzoeken, dat kan door een geleide meditatie of hypnose
 • Een (voet)massage kan een stuk heling brengen, we kunnen naar de plek toegaan
 • We kunnen besluiten tot een andere behandeling zoals handoplegging, magnetiseren, Reiki en welke andere methode dan ook
 • Soms is een vervolgafspraak nodig, wonderen duren soms langer, vooraal omdat de pijn, het trauma, het probleem er al langer ligt.

NB: Ik ben er niet op uit om mensen als melkkoe te gebruiken en torenhoge rekeningen voor te schotelen, maar ik moet geld rekenen, want ook ik heb rekeningen te betalen! 

De vastgelopen heks

Ik ontmoet veel personen die vast zijn gelopen in hun leven. Mensen die met magie en spiritualiteit bezig zijn, maar vleugellam zijn geraakt.

Oorzaken

 • Soms is dit vanwege wat je persoonlijk hebt meegemaakt in je privé-leven,
 • werk,
 • familie,
 • trauma’s en dergelijke
 • andere waarzeggers of paragnosten hebben alleen aan je verdiend, maar het heeft niets geholpen. (nu zeg ik niets over anderen, maar helaas zijn er charlatans, en hierdoor ben je dieper in de problemen geraakt)
 • maar soms is er een andere oorzaak. Je snapt niet waarom je steeds in een vicieuze cirkel ronddraait, je wilt wel, maar je kan gewoon niet verder, steeds wordt je geconfronteerd met de onmogelijkheid eruit te komen, niet met psychologen en psychiaters, want waar je tegenaan loopt heeft een spirituele oorzaak

Oorzaken die niet te verklaren zijn

Je heb je hele leven, of juist de laatste tijd afgevraagd waarom je leven in zo’n impasse is terechtgekomen. Dat is de reden dat ik mijn bedrijf heb opgericht. De medische wetenschap, de psycholoog of psychiater kan je niet helpen omdat je weet dat de oorzaak niet ligt op het aardse vlak, hoe kundig psychologen of psychiaters zijn, ze kunnen je helpen zaken te accepteren die je nu kunt veranderen en helpen met verwerking, daarin zijn zij kundig. Maar als het gaat om spirituele problemen, ook die het gevolg zijn van trauma’s, dan blijft die ‘negatieve energie’ zijn werk doen en raak je van de wal in in het schip.


Ik zal een voorbeeld geven: je bent geconfronteerd met fysiek geweld, in welke vorm dan ook (agressie, aanranding ed). Je hebt daarvoor de arts en een psycholoog geraadpleegd. je hebt zaken verwerkt, maar de negatieve energie, de angst, de nachtmerries blijven. Waarom? De energie die ten grondslag ligt aan deze agressie maakte juist het trauma zo traumatisch: de manipulatie, de angst, de haat, de minachting. Deze energie moet worden opgespoord en worden aangepakt, anders blijft het je beheersen en ben je niet ‘vrij’.

Divitatie, de Oorzaak achterhalen

Ik gebruik divinatie methodes, waarzeggerij dus, om een oorzaal te achterhalen. Eerst inventariseer ik, dan raadpleeg ik de kaarten de kristallen bol of de stenen om te achterhalen waar je ‘probleem’ vandaan komt. Dit kan achterhaald worden door:

 • Een gesprek
 • Tarot kaarten
 • Andere waarzeggerij- of orakel kaarten
 • Runen
 • Kristallen
 • Kristallen bol
 • Een magisch ritueel
 • hypnose
 • etc

Healing

Het is goed te weten waar iets uit voortkomt, dit of een vorige leven, maar wat nu te doen. Hier heb ik een arsenaal aan healingmethodes ter beschikking:

 • magische reizen (een vorm van geleide meditatie
 • Reiki
 • Magnetiseren
 • Voetmassage
 • Massage
 • etc

Tot 31 augustus hanteer ik €35 voor een consult en healing van een uur. Dit is een lage prijs, want dit is minder dan de helft van wat wordt voorgeschreven door de beroepsverenigingen en de kamer van koophandel, gebruik deze aanbieding om te ontdekken wat ik voor je kan betekenen.

Aanbieding

Neem contact op via info@nieuwespiritualitijd.nl of 06-46205139

NB Ben je al eerder geweest dan gelden voor jou wellicht nadere prijzen, neem contact op bij twijfel.

Vakantie en studie in Cornwall

Ik kreeg de mogelijkheid om, op het laatste moment een vakantie te regelen naar Cornwall in de UK. Ik wilde erg graag naar het Museum of Witchcraft and Magic. Zij bezitten een bibliotheek met heel veel boeken. Ik kreeg daar de mogelijkheid om om gebruik te maken van de bibliotheek en boeken, aantekeningen en dergelijke in te zien, die normaal niet toegankelijk zijn. Het is dus ‘zo geregeld’ voor mijn. Ik ben tot de 10e in Cornwall en daarna reis ik terug naar huis. Het is een enorme eer om te mogen studeren en het is allemaal op mijn pad gekomen.

Magie en terughoudendheid

Het lijkt niet zo te zijn, maar de twee mannen hiernaast, vooraan Gerald Gardner, de ‘vader’ van de Wicca en Cecil Williamson zijn voor de hekserij van groot belang geweest. Cecil was lang niet zo beroemd, behalve in de binnenste kringen. Gardner introduceerde Wicca, Cecil Williamson is de orichter van het Witchcraft Museum, nu gevestigd in Boscastle in Cornwall in de UK.

Gerald Gardner was openlijk heks. Eeuwen van vervolgingen, van 1420 tot 1944, dat is een grove schatting. Er waren al geschiften over magie in Soemerië, zo’n 2000 jaar bc:

Eeuwen voor het Oude Testament op schrift werd gesteld, maakten de codices (wetboeken) van de Soemeriërs al melding van de aanpak van tovenaars en magiërs en hoe zij moesten worden aangepakt. In de codex van de Soemerische koning Ur-nammu (dat ook wel aan zijn zoon Sjoelgi wordt toegeschreven), die van ca. 2122 tot 2095 v.Chr. over Zuid-Mesopotamië heerste, wordt gewag gemaakt van straffen op tovenarij. Bron: Historiek.

De laatste ‘heks’ die vervolgd werd is Helen Duncan, dat vond dus plaats in 1944. Vele vervolgingen leidden tot het ondergronds gaan van heksen. Gerald Gardner had de intentie heksen uit de schaduwen te halen en omdat hij dacht dat hekserij door de onderdrukking zijn wortels kwijt was, de kennis was afgenomen, bestudeerde Gerald Gardner allerlei vormen van nog levende hekserij en ‘maakte’ een nieuwe religie: Wicca.

Gerald ontmoette vele mensen, nog levende heksen die ‘out in the open’ waren, zoals Doreen Valiente (werd aan hem geïntroduceerd door Cecil Williamson en werd later een belangrijk lid van Gardners Coven) Alexander Saunders, die zijn eigen Wicca variant stichtte: Alexandrian Witchcraft, maar ook hij ontmoette Cecil Williamson, iemand die niet zo blij was met de publiciteit. In zijn ervaring hoorde hekserij in de schaduwen, Silent as the Trees, zoals een eigentijdse traditionele heks Gemma Gary vertelt in haar gelijknamige boek, uitgegeven door Troy Books.

Ik ben van 5-10 juli in Cornwall geweest, waarvan 4 dagen in Boscastle. Daar heb ik mogen studeren in de bibliotheek van het Museum of Witchcraft and Magic. Wat mij in de studie opviel is dat traditionele hekserij in die steken Cornwall, Devonshire, Darmoor,  eigenlijk geheim is, een van de meest sprekende uitspraken vond ik in het boek: Oruscula Magica Vol.1 van Andrew D. Chumbly: ik vertaal het na de uitspraak:

“The true nature of magical ritual is secret; this secret is revealed within a Cipher – a matrix od symbols; the cipher is hidden within the priciples of the magical ritual itself” .
Vertaling: “De ware aard van het magisch ritueel is geheim; dit geheim wordt geopenbaard door de (zogenaamde) Cipher, een matrix bestaande uit symbolen, de Cipher is verborgen in de principes van het ritueel zelf”.

Betekenis van Cipher:
a: een methode voor het transformeren van een tekst om de betekenis te verbergen van geheime communicatie geschreven in een cijfer – vergelijk code 3b
b: een bericht in code Het cijfer kan niet zonder de sleutel worden gedecodeerd.
3: Arabisch cijfer
4: een combinatie van symbolische letters; vooral: de ineengevlochten initialen van een naammunten die het cijfer van de sultan droegen, Bron: Mirjam Webster.

Hier is een geheim binnen het geheim, dat wordt geopenbaard door inwijdingen, meditatie en de magische praktijk; het is persoonlijk en kan niet worden geleerd via een cursus of een boek. Datzelfde geldt ook voor spreuken, methodes als heling, Divinatie (waarzeggerij) en de ware aard van de ‘heks’ zelf. Daarom wordt je niet zomaar ‘lid’ van een Traditionele heksenkring in stereken als Cornwall, Dorset, Dartmoor, Exmoor etc. Je moet een proef en eed afleggen, die, als deze wordt gebroken door de geheimen openbaar te delen, zeer streng wordt bestraft. Waarom? Kijk wat er in de heksenvervolging is gebeurd, dan weet je genoeg.

Daarom schrok ik van een video, waar, bijna, in detail wordt uitgelegde hoe je een pop van deeg maakt, waarin je, door rituele seks verkregen lichaamssappen, bloed, haar van het ‘slachtoffer’ verwerkt om iemand te hexen (vervloeken). Niet alle details worden vermeld, maar eigenlijk teveel. Zo krijgt hekserij een verkeerde naam, ook al zou je dit praktiseren, dan zet je dat niet online. Ik vindt dat, persoonlijk, heksenporno, en het geeft onbekwame, geestelijk onvolwassene de mogelijkheid te experimenteren met krachten waar ze geen weet en greep op hebben.

Don’t try this at home!

Een voorbeeld van een dergelijke video’s vindt je op dit kanaal.  Ik waarschuw je echter er niet aan te beginnen; want de ‘ware heks’ zoek haar of zijn eigen pad; als je je niet kan beheersen, of uit woede zaken gaat navolgen omdat je gekwetst bent, uit wraak, of omdat je jezelf wilt bewijzen, ten kost van anderen, kan je hierdoor behoorlijk ten val. Andere onverantwoordelijke video’s vind ik op YouTube van zogenaamde ‘traditionele satanisten’. Ik kan je een ding zeggen, zouden deze personen echt ‘traditioneel’ zijn, dan zouden ze hum geheimen nimmer onthullen en deden deze zij hun werk in de schaduwen.

Troy Books

De uitgeverij Troy Books heeft wel veel uitgegeven op het gebied van Traditionele Hekserij en ben je geïnteresseerd, dan zijn deze boeken een aanrader. Ik zal zelf ook een aantal recensies neerzetten over de boeken die ik i mijn bezit heb en heb gelezen.

Wil je iets zien, dan kan ik je het Youtube kanaal van Troy Books aanraden.

 

De Crone als helpster

De Crone is een term die in de hekserij wordt gebruikt als aanduiding voor de oudste vrouw in de drievuldige Godin. De drievuldige Godin wordt geassocieerd met Hekate, de Morrigan of de Matronas, de beelden die in ons eigen land, in Zeeland, werden gevonden. Ze bestaat altijd uit:

 1. De Maagd
 2. De Moeder
 3. De Crone, de oude wijze vrouw.

De Crone is de onderwijzer, de oudste naar geest, ziel en lichaam, die de taak heeft de Moeder te onderwijzen, de Maagd (of jonge vrouw) op te leiden. Haar taak is hen bij te staan, de anderen hun weg te laten vinden vooral naar hun eigen hart en hun eigen wijsheid. Ze moedigt hen aan hun eigen pad te lopen, leert hen, ondersteunt hen, is zowel grootmoeder, moeder als vriendin. Ze herbergt ook die drievuldigheid in zichzelf, evenals de Maagd en Moeder.


Zij kent de geschiedenissen, zij kent de parallelle werelden, magie is bij haar natuurlijk, intuïtief. Ze zou geen voorwerp, geen ritueel nodig hebben, want het zit in al haar poriën, in haar huid, vlees, bloed en botten. Ze zal altijd opduiken waar de nood hoog is en zij kent vele vormen. Ze is dáár, als zou ze naar lichaam jong schijnen en als een schijnbare een leerlinge zal zij toch onderwijzen door vragen te stellen of onverwachtse, diepzinnige opmerkingen te plaatsen. Ze is simpelweg dáár. Toch blijft zij steeds ook leren. Is het niet zo dat de beste grootmeesters degenen zijn die nederig genoeg zijn om onderwijs te ontvangen.? Ze weet dat onderwijs nodig is, de meest wijze is degenen die aan iemands voeten zit om te leren. Soms is ze daar en slaat ze een arm om je heen, en kan je bij haar uithuilen. Soms spreekt ze je zacht toe, maar leert ze je om sterk te staan, op je eigen kracht te vertrouwen. Ze is echter niet onkwetsbaar, of gevoelloos. haar eeuwenoude wijsheid is gevormd in tijden van lijden en eenzaamheid. Misschien is die eenzaamheid wat haar aandoenlijk maakt, een lieve oude, maar wijze vrouw, die er echter voor jou is. Ze lijkt soms oud, dan weer is ze als een jonge poes die bij je op schoot ligt. Dan zie je niet dat eeuwen aan haar voorbij zijn getrokken. Ja, de drievuldige godin is overal. Ze is je beste vriendin. Maar ze neemt ook haar plaats in om naar jou te luisteren en dan hoort ze jouw wijsheid en klapt in haar handen en luistert met open mond. Ze vertelt je hoe ze van jou onder de indruk is en moedigt je aan, knuffelt je en zegt dat ze trots op je is.

De Oude Heks van de winter, de Crone of Wijze Vrouw is bij de Kelten bekend als Mala Laith of Caillech Bheur, de Dochter van de Maan; zij die bergen en heilige stenen in beweging brengt. De Cailleach is een bosheks die in het gezelschap verkeerd van wilde herten, varkens, vogels of een lichtgrijze merrie. Ze is een shape-shifter of een zich in verschillende vormen of dieren kan veranderen en die zichzelf continu vernieuwt als de Maagd. De Crone is het derde aspect van de godin als de wijze oude vrouw die de geheimen van het universum kent. De Crone of Hag symboliseert dat deel van ons dat een diepe kennis en een begrip van kruiden bezit. Ze verschijnt ten tijde van de de donkere maan of de maansverduistering en leeft in het onbewuste, waar onze dromen beginnen. Bron:  Ffiona Morgan & Daughters of the Moon

Ondeugend kan ze ook zijn, soms zou ze willen een jonge meid te zijn, en de Crone in kwestie kan ook nog eens op vrouwen vallen, maar ze zal geen misbruik maken van de situatie; dat ze nooit doen en dan liever kiezen een goede vriendin te zijn waar je bij kunt haar schuilen, huilen, lachten, aan haar bost liggen. Dat streelt je je haar en vertelt ze je verhalen die je laten weten hoe sterk je bent en dat je niet alleen bent, nooit alleen bent, want ze waakt over je met haar geest, ze kan in je nabijheid zijn, als je angstig in bed ligt. Dan streelt ze het haar, of je voeten en fluistert magische woorden die je geest afsluiten voor het kwaad. Ze leert je je innerlijke stem verstaan, te vertrouwen op je intuïtie, ze helpt je je volle potentieel te ontdekken, geeft je kracht maar leert je ook hoe je kracht kunt verzamelen. In Cornish Witchcraft noemen ze dat ‘Gathering Sprowl’, het is de kunst energie te verzamelen, uit planten, bomen, leilijnen, krachtplekken, uit de elementen. Dat is de kracht die je nodig hebt.

De kracht brengt verantwoording met zich mee. De kracht kan misbruikt of goed gebruikt worden. Soms als verdedigingsmagie, andere keren moet je in de tegenaanval, omdat je het opneemt voor je medeheksen of omdat personen je tenngronde willen richten. Ze leert je dat je samen met andere heksen sterk kunt zijn, en toch solitair kunt blijven. Uiteindelijk leer je door haar raad op jezelf te vertrouwen en van jezelf te houden, terwijl je verbonden bent met zielsverwanten. Ook jij wordt dan Maagd, Moeder en Crone tegelijk. Ja, in die rollen kan het accent de ene keer liggen op Maagd, Moeder of Crone. Dat is het tijdloze van wijze vrouwen, soms zijn we speels, dan moederlijk, dan weer een raadgeefster of trooster, of een lieve oude oma, dan kan ze je geliefde zijn of je hartsvriendin, ze is ongrijpbaar en niet in een hokje te plaatsen.


Wie goed kijkt en voelt zal haar ontdekken. Soms manifesteert ze zich in je ritueel, je meditatie, je droom. Soms is ze een hogepriesteres, soms een vriendin, soms een wildvreemde op straat. Soms tastbaar als mens, dan weer etherisch al een godin, een elf, een engel, een aard- of luchtwezen, soms als een dier: een raaf, een uil, een kat of welk totemdier dan ook. Soms ontwaar je haar gezicht in een tijdloze oude boom, waar je rust vindt een verbondenheid met alles om je heen. Ze is mysterieus, soms etherisch, dan tastbaar. Ze is krachtig, want ze wend haar kracht aan om boosdoeners op hun nummer te zetten, te verjagen en desnoods uit te schakelen. Dan is ze een leeuwin die haar welpen beschermd. Wee degene die de Crone tegen zich krijgt. Ze is machtiger dan ooit, in deze tijd waarin vele heksen en spirituele mensen zijn ontwaakt omdat ze zich realiseren heks te zijn, maar dat ook in vorige levens zijn geweest. Vertrouw haar, al kan ze vreeswekkend zijn voor degenen die haar vriendinnen tegenstreven. Ze is de belichaming van de Godin, maar leert ook jou dat je een godin (of god) bent. Ze staat nooit boven je, maar naast je, soms slaat ze haar arm of armen om je heen om te vertellen hoe bijzonder je bent. Dan wordt jij alles wat zij belichaamt: Maagd, Moeder en Crone.


Er is altijd wel een Crone voor jou, dichterbij dan je denkt.

En ze waakt over je!


8 energieën – 1. Voeten in aarde

Inleiding

Ik vervolg opnieuw mijn serie over de 8 chakra’s, vanuit een ander perspectief. Niet alleen de chakra’s en haar kleuren, stenen, healing-methodes, maar in dit geval over de verschillende soorten energie. Er is niet één energie, maar er zijn zeer veel energieën, en die zijn op zich niet ‘statisch’, zoals je elektriciteit voor vele doeleinden kan gebruiken, net als waterenergie, windenergie, warmte (temperatuur). Er zijn vele chakra’s, meer dan 8, maar dit noem ik de hoofdchakra’s. Je moet chakra’s zien als energiecentra, en wellicht kan je de hoofdchakra’s zien als de belangrijkste krachtcentrales, die onderling verbonden zijn, en vele crossverbanden hebben. Niets is zo gemakkelijk te zeggen in deze, het is eerder voelbaar dan te beredeneren, gaan we het verstandelijk benaderen, dan duwen we het in een context, in een ‘hok’ (in het Vlaams ‘kot’). De heks, druïde, sjamaan, Boeddhist, Hindoe, de paragnost of spiritueel en dergelijke zal energie niet snel willen ‘classificeren’, het is iets wat je ‘voelt’, waar je, in respect, mee moet leren werker, versterken. Deze eerste van de series ga ik terug van de voetenchakra, een vergeten chakra. maar zo (letterlijk) fundamenteel. Zonder de voeten kan je onmogelijk gronden, zoals ik al eerder heb geschreven over de voetenchakra. Hoewel er vele energieen zijn die via de voeten bij ons binnen kunnen komen, noem ik nu de hoofdenergie, of basale energie en daarmee wordt aangetoond hoe belangrijk de voeten zijn.

Omdat we ons in een prachtige symbiotische relatie met de aarde bevinden, worden de verschuivingen in haar energie altijd door ons gevoeld of we geloven het of niet. De Schumann-resonantie van 7,83 Hz is de frequentie van de aarde die in ons DNA wordt gedupliceerd. Deze frequentie produceert een voortdurende hersengolf-frequentie voor de aardbewoners tussen theta en alfa. Bron: Music for every Soul.

En nog een interessante uitspraak:

De aarde heeft een frequentie van ongeveer 7,83 Hz. Deze frequentie is belangrijk voor ons, als mens, omdat onze hersengolven ook vibreren bij 7,83 Hz. Dat betekent dat onze menselijke vibraties perfect matchen met die van onze Moeder Aarde en ons verbinden op een niveau waar velen van ons nog nooit aan hebben gedacht. Dus hier zijn wij mensen, samen vibrerend, direct in sync met de Aarde, zolang we er maar aan verbonden zijn door middel van onze voetzolen. Bron: Vegentarianbarefootrunner.

De energie van Moeder Aarde:

Gaia

Sowieso heeft Moeder aarde een trillingsfrequentie, de meetbare Schumann-resonantie van 7,83 Hz, die dus correspondeert met Alpha en Theta golven. Begrijp je nu dat ‘gronden’, de meditatievorm die je het dichtst bij je oorsprong brengt, ervoor zorgt dat je geen ‘zwever’ wordt, zo belangrijk is? het brengt je hersenen in een Alpha en Theta staat, datgene wat Boeddhisten, Hindi’s, yogi, Sikhs, heksen, spirituelen, goeroe’s en leerlingen zo nastreven: de staat van verlicht zijn kan bereikt worden door te gronden. En begrijp je nu waarom je voeten zo belangrijk zijn? Op het moment dat ik begon na te denken over dit onderwerp begreep ik ineens waarom zowel Shakti als Shiva belangrijk zijn in de Kundalini Yoga. Het is simpelweg onmogelijk ‘verlichting’ te bereiken zonder te gronden. Dat is de reden dat Shiva ‘de Vernietiger’ wordt genoemd. Hij is als een bliksemschicht die recht inslaat en je vernietigt, ware het niet dat Shakti zich bevindt op het niveau van de Muladhara (stuit), maar ‘de voeten’ zorgen ervoor dat je ‘geaard’ bent; letterlijk zoals een geaard stopcontact ervoor zorgt dat je niet sterft als je, bijvoorbeeld, een lekkage krijgt en je vloer onder water staat. De aardedraad is dan de afleider, in plaats van jijzelf en je in een hoopje as verandert (bij hele hoge voltages en wat nog erger is een hoog ampère. Vergelijk ‘verlichting’ met een lamp die geaard moet zijn wil deze branden (als dat mogelijk zou zijn). Zonder Shakti is Shiva vernietigend, met Shakti is de enige mogelijkheid ‘verlicht’ te zijn, omdat je geaard bent.

Een voorbeeld uit mijn eigen, dagelijkse leven. Ik heb een goedkope kamerjas, van synthetisch materiaal. Elke keer dat ik naar de wasbak loop krijg ik bij het aanraden van de kraan of ht in contact komen met water een statische schok. Het synthetische materiaal zorgt ervoor dat ik positief geladen ben en ik stond tot het moment van mijn ‘eureka’ ervaring op rubberen sloffen. Tot ik mij realiseerde dat het komt omdat ik niet geaard ben. Vanaf dat moment zorg ik ervoor dat ik op blote voeten de grond sta, en ‘le voila’, ik krijg geen schok meer, want ik ben geaard!

De heksenkring

In de heksenkring, uit welke richting dan ook, zijn we gewend op blote voeten in een kring te staan, ook de solitaire heks. We staan op blote voeten, vanwege de verbinding met Moeder Aarde, om dat ook te voelen. Spirituele mensen weten wat het is om te aarden. Het is ook de reden dat heksen blootsvoets gaan, juist door de connectie met de aarde, het heeft iets heiligs, het hoor bij het priesterschap, bij puurheid en het is mooi om te zien. Het is juist vanwege al die energieën, dat we moet blote voeten verbonden moeten zijn met de aarde, zoals iemand uitlegt:

Wanneer de zomer in aantocht is, wordt het tijd om je verwaarloosde voeten uit de winterslaap en in het licht te brengen. De voeten zijn onze manier om contact te maken met de aarde en al haar energie, maar we besteden er zo weinig aandacht aan. Het voelt alsof je zacht gras, modder tussen de tenen en zand onder je gewicht verplaatst. Dus schop je schoenen uit en maak je eigen magie. Bron: Mookychick.

 

Zijn wij aan het ontwaken?

Mensen die verkeren in spirituele kringen bemerken dat er een verandering is, merkbaar, waarneembaar is een groep mensen aan het ‘wakker worden’ of ‘ bewust worden’. Wellicht is dart gewoon te wijten aan het feit dat we mensen opzoeken die ‘likeminded’ zijn, bij bijvoorbeeld onder hen die spreken over UFO’s, buitenaardese beschavingen of in heksenkringen, er is een interessant stukje wat ik jullie ook niet wil onthouden:

Omdat de Schumann Resonantie plotselinge pieken heeft gehad tussen 12-16,5 Hz (zie foto’s witte gebieden), vond ik dit nog interessanter. In Neurofeedback wordt 12-15 Hz Sensory-Motor Rhythm frequency (SMR) genoemd. Het is een ideale staat van ‘kalm wakker zijn’. Onze denkprocessen zijn duidelijker en meer gefocust, maar we zijn nog steeds ‘in de stroom’ of ‘in het weten’. Met andere woorden, Moeder Aarde verschuift haar trillingsfrequentie en misschien wij ook. Dit kan één van vele tekenen zijn dat wij aan het ontwaken zijn. Bron: Kathy J. Forti – Trinity & Beyond

Ik ben weer terecht gekomen bij dat fameuze getal 8, alles in mijn leven lijkt gecentreerd te zijn rondom dat getal, maar dat is een zijstraat, of eigenlijk niet. De voetenchakra, de Pair, waar ik al eerder over schreef, is de plek waar alleen zenuwuiteinden eindigen. Ik werk, in mij meditaties en magie, met 8 godinnen. Op het kompas zet ik Gaia, Moeder aarde, op het zuidwesten en de associatie is de voetenchakra. Gaia is degene uit wie we zij voortgekomen, onze cellen, zij stuk voor stuk opgebouwd uit mineralen, verbindingen, elementen die terug te vinden zijn in de aarde: kalk, zout, ijzer, water, zuren, suikers etc. We moeten eten om deze stoffen aan te vullen. Onze cellen zijn eruit opgebouwd. Als die cellen worden aangemaakt, de stamcellen, in het Rode Beenmerg.

Stamcellen

Voorlopercellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van weefsel. Meestal wordt met stamcellen de groep cellen bedoeld die uitrijpen tot bloedcellen en bijvoorbeeld verzameld worden bij stamceltransplantatie. Bron : UMCG
Het is niet alleen wondenlijk dat we fysiek afhankelijk zijn van moeder aarde, maar ook geestelijk, wat we weer kunnen zien aan de Schumann Resonantie. De Alfa/Theta golven zijn het meest actief in de bovenste chakra’s: De Ajna, of Derde Oog voor helderziendheid / heldervoelendheid, voor dat wat heksen, mediums, paragnosten, sjamanen, Druïden, orakels en waarzeggers kenmerkt, onze hoogste spirituele niveau’s. We hebben dus gezien dat hiervoor de aarding minder aards is als we denken. Het lijkt juist de voedingsbron te zijn van ons hoogste spirituele niveau, dus daarom, jawel, hameren de meest verlichte en spirituele mensen erop dat we moeten gronden. En hiervoor zijn onze voeten dus van vitaal belang, wat meer is: we kunnen niet zonder. Dus nooit meer denigrerend spreken over onze mooie en kostbaren voeten!

Promotievideo

Bij deze mijn promotievideo, waar ik iets over mijn bedrijf vertel

Persbericht

Op 1 mei 2018 zal ik een begin maken met mijn eenmansbedrijf genaamd Morgana Brighid. De naam bestaat uit, simpelweg, twee van mijn voornamen die ik zal gaan voeren op het moment dat ik een genderverklaring heb. Ik zit namelijk in een transgender proces van man naar vrouw.

Ik loop al jaren met het plan rond om een eigen praktijk te starten. In de loop van de jaren heb ik steeds mensen in nood ‘geholpen’, 99% van hen zijn vrouwen. Wat ik daarbij heb opgemerkt is dat veel van hen innerlijk verwond zijn en hierdoor geblokkeerd. Dat is voor henzelf moeilijk, dat primair, maar wat even erg is, is dat hun potentieel verloren gaat in een nog steeds door mannen gedomineerde maatschappij. Vrouwen (evenals LHBT’ers en spirituele mannen) zijn de hoop voor deze door statistieken, regels, geld en materialisme gedreven maatschappij. Deze levensweg is een doodlopende weg vor mens en natuur. De oorzaken zijn overduidelijk:

 1. Misogynie (vrouwenhaat): Lange tijd is onze wereld geregeerd door mannen voor wie de vrouw minderwaardig is. Het gevolg is dart vrouwen, nog steeds, aan de zijlijn staat, emotioneel, verbaal en fysiek worden ge- of misbruikt. Hun stem wordt niet gehoord, hun gaven en talenten niet gewaardeerd. Kortom. veel vrouwen zijn nog steeds tweederangsburgers.
 2. Feminisme: Hoewel de emancipatiegolf al sinds begin 20e eeuw aan de gang is met, onder andere de Suffragettes vanaf 1913, waar werd geijverd voor stemrecht, is dit een moeizame strijd geweest. Moedige vrouwen hebben gestreden om gehoord te worden voor zaken als stemrecht, zelfbeschikking, baas in eigen buik te zijn, en nog steeds is er een loonkloof tussen man en vrouw, voor de wet is de vrouw anno 2018 nog niet gelijkwaardig qua salariëring.
 3. Religieuze onderdrukking heeft vaak gevolgen voor vrouwen en/of LHBT’ers.
 4. Hekserij, magie en spiritualiteit: Veel vrouwen (maar ook mannen) voelen zich gaandeweg steeds meer aangetrokken tot ‘de oude religie’, en dan kom je bij Traditionele hekserij, Wicca, Sjamanisme en Druïdisme terecht. Ik wil hen helpen hun weg te vinden door de contacten die ik heb, hen in contact brengen met mensen die hen hierin kunnen opleiden. Dit doe ik op dit moment zeker zelf niet, omdat ik ook in opleiding ben, maar verwijzen kan ik wel.

Wat wil ik hierin betekenen?

 1. Ontdekken van oorzaken door vormen van waarzeggerij. Het duiden van dromen, tekenen, het lezen van mensen door verschillende methodes die ik nu beheers, later komen daar andere zaken bij, waar ik nu nog opleidingen voor volg.
 2. Transformatie door healing: Healing staat niet op zichzelf, ik verlang ernaar niet alleen te healen, maar juist ook, mijn clienten in hun kracht te zetten. Ik zie het herstel als een opstap naar een maatschappelijke verandering, vandaar mijn focus op vrouwen in het algemeen, lesbiennes, homo’s. biseksuelen en transgenders. Heteromannen zijn ook welkom, als is dat niet mijn primaire focus, dat wil ik in ieder geval duidelijk maken.
 3. Lezingen: Ik heb veel onderzocht en heb daarom ook een encyclopedische kennis in huis om over deze en andere onderwerpen te vertellen. Bij een laatste assessment bleek ik niet geschikt voor het vak van verkoper, maar de psychologisch zei dat ik ‘iets moet doen met mijn fabuleuze geheugen’. En nog steeds verslindt ik werken op het gebied van spiritualiteit, esoterie, occultisme, filosofie, geschiedenis, sagen en legende, hekserij, numerologie, kabbala, geometrie, muziek, natuurkunde en meer. Ik ben hierin lange tijd te bescheiden geweest, en wordt hier jaren gestimuleerd er iets mee te gaan doen. Nu heb ik daadwerkelijk de stap gezet.
 4. Humor: Ik kan ook veel vertellen over hekserij in humoristische vorm, hiervoor heb ik een aparte website: tante Domynikha de Bosheks, vaak is het hilarisch, maar er zitten ook serieuze stukken bij. Wie weet worden het nog professionele filmpjes, maar is is puur voor ‘leut ende vermaak’. Ook voor kinderen kan ik hierin iets doen, allenen dan zonder de pikante stukjes. Ik kan vertellen over hekserij en de verbondenheid met Moeder Natuur, en wat heksen echt zijn, zodat de ik de karikatuur van heksen kan vervangen voor de werkelijkheid, Daar it ook een stuk geschiedenis bij. Ik zal niet teveel over de vervolgingen hebben, maar het wel aanstippen. Zie ook de Facebook pagina van Tante Domynikha de Bosheks.

Meer over mijn bedrijf vindt je op deze pagina: Over Morgana Brighid. Hier vermeld ik ook mijn voorlopige prijzen.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: